De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bak of bron Hoofd of hart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bak of bron Hoofd of hart."— Transcript van de presentatie:

1 Bak of bron Hoofd of hart

2 1. Bron of bak

3 Spreuken 4:23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen (bronnen) des levens…

4 Jer. 2:11-13 … heeft ooit een volk goden verruild?- en dat zijn toch geen goden! - maar mijn volk heeft zijn Eer verruild voor wat geen baat brengt. Ontzet u daarover, o hemelen, huivert en weest ten diepste ontroerd, luidt het woord des HEREN, want mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.

5

6

7

8

9 2. De scepter

10 Het beeld van Esther Want, als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen, maar gij en uws vaders huis zult omkomen, en wie weet, of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt… Esther 4:14 ‘… dan zal ik tot de koning gaan ondanks het verbod. Kom ik om, dan kom ik om.’ Esther 4:16

11 Het beeld van Esther Op de derde dag nu hulde Ester zich in een koninklijk gewaad en ging staan in de binnenste voorhof van het paleis des konings tegenover de koningszaal, terwijl de koning gezeten was op zijn koninklijke troon in de koningszaal tegenover de ingang der zaal. Toen de koning koningin Ester in de voorhof zag staan, won zij zijn genegenheid en de koning reikte Ester de gouden scepter toe, die hij in zijn hand had; Ester kwam daarop nader en raakte de spits van de scepter aan. Esther 5:1-2

12 Het beeld van Esther Vooraf: het lot van Koningin Wasti Vooraf: Esther
Ongehoorzaamheid aan des Konings bevel Wasti verworpen & wrs gedood Vooraf: Esther Wees bij oom Mordechai Nu gaat ze eenzelfde stunt uithalen als Wasti

13 Het beeld van Esther Bekleed zich met Koninklijke mantel
Komt binnen vanuit haar positie Herinnert de Koning daar a.h.w. Aan Krijgt scepter aangereikt Herkenning van haar waardigheid en ID Genade gevonden

14 3. Hoofd of hart

15 Van binnen … Wie was Esther in haar hart Bewaar je hart
De wees van een vreemd volk Of schoonheid bekleed met koninklijk gezag Bewaar je hart Die innerlijke keuze is de bron van haar houding Op die uitstraling reageert de Koning met genade

16 Jouw hart … Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed … Gal.3:27 … door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst. 2 Petrus 1:4

17 Jouw hart … Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. Jac.4:8 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Joh.7:38

18 Bak of bron … Dit weten (hoofd) is als stilstaand water
Gaat groen worden en stinken Van hieruit leven (hart) is als een bron Bewegend water dat leeft en zuurstofrijk is Dat is: je ID = je koninklijke mantel Dat is: bekleed met Jezus voor God staan Dat is: de scepter krijgen voor je plannen en verlangen Dat is: gaan en staan

19

20 4. Stromen

21 Harts-tocht & ijver ‘Verzamelt u geen schatten op aarde, ... maar ... in de hemel, ... Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’ Mat.6:19

22 Harts-tocht & ijver ‘... in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan velen ... , als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen.’ Gal. 1:14 ‘...een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk.’ Fil. 3:6

23


Download ppt "Bak of bron Hoofd of hart."

Verwante presentaties


Ads door Google