De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MELDCODE DE MELDCODE VVT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MELDCODE DE MELDCODE VVT."— Transcript van de presentatie:

1 MELDCODE DE MELDCODE VVT

2 Kwaliteit van handelen professionals verbeteren
MELDCODE Doel meldcode: Kwaliteit van handelen professionals verbeteren Voorkomen of stoppen van huiselijk geweld of kindermishandeling Gebruik meldcode: tot 3x vaker ingrijpen

3 5 stappen: In kaart brengen van signalen kindcheck
MELDCODE 5 stappen: In kaart brengen van signalen kindcheck 2. Collegiale consultatie en/of advies AMK/SHG 3. Gesprek met client 4. Wegen van de informatie 5. Beslissen: hulp organiseren of melden

4 Onzekerheid wat te doen met signalen Huiselijk Geweld en Kimi
MELDCODE Aanleiding: Onzekerheid wat te doen met signalen Huiselijk Geweld en Kimi (onderzoek veligheidsraad) Meldcode geeft duidelijkheid over stappen en daarmee ondersteuning beroepskracht

5 Meldplicht of verplichte meldcode?
Meldcode doet recht aan autonomie en verantwoordelijkheid professional Door meldplicht (veel) meer ongegronde meldingen

6 Verplichting om meldcode te hanteren
Inhoud wet: Verplichting om meldcode te hanteren Verplichting gebruik en kennis erover bevorderen en borgen Opzet steunpunt huiselijk geweld Samenwerking SHG en AMK

7 Eergerelateerd geweld Meisjesbesnijdenis (VGV) Huwelijksdwang
MELDCODE Geweld: Kindermishandeling Ouderenmishandeling Huiselijk geweld Eergerelateerd geweld Meisjesbesnijdenis (VGV) Huwelijksdwang

8 Sectoren: Gezondheidszorg
MELDCODE Sectoren: Gezondheidszorg (jeugd)artsen, gyneacologen, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, verloskunde/kraamzorg, tandartsen, fysiotherapeuten, gehandicaptenzorg, GGZ

9 politie en reclassering
MELDCODE Onderwijs/opvang Maatschappelijk Werk Jeugdzorg Rechtsorde politie en reclassering

10 MELDCODE Aanleiding: In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld Jaarlijks zijn ruim mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld In 58% van de gevallen van huiselijk geweld is er sprake van een gezinsverband, waarbij vooral jonge kinderen getuige zijn van geweld Ruim kinderen per jaar worden in Nederland mishandeld

11 Bij kindermishandeling komt verwaarlozing het vaakst voor
Fysiek Emotioneel Onderwijs

12 MELDCODE Per jaar zijn meer dan kinderen getuige van huiselijk geweld. Ze voelen de spanning, horen de kreten, zien de verwondingen. Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld lopen ernstige psychische schade op.

13 Ouderenmishandeling:
MELDCODE Ouderenmishandeling: Al het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijk en/of psychische en/of materiele schade lijdt dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid

14 Ouderenmishandeling: 30% van de dementerenden
MELDCODE Ouderenmishandeling: 30% van de dementerenden 5.5% van zelfstandig wonende ouderen = ouderen

15 Opzettelijke mishandeling: (actief of passief)
MELDCODE Mishandeling: Ontspoorde zorg: mishandeling als gevolg van overbelasting van de mantelzorg Opzettelijke mishandeling: (actief of passief)

16 Vormen van mishandeling: lichamelijke mishandeling
MELDCODE Vormen van mishandeling: lichamelijke mishandeling psychische mishandeling verwaarlozing financiele uitbuiting seksueel misbruik schending van rechten

17 Plegers uit huiselijke kring Kinderen, partner, buren, kennissen
MELDCODE Wie mishandelen? Plegers uit huiselijke kring Kinderen, partner, buren, kennissen Hulpverleners Verzorgenden, verpleegkundigen, geneeskundigen

18 Taboe ouderenmishandeling: schaamte afhankelijkheid pleger
MELDCODE Taboe ouderenmishandeling: schaamte afhankelijkheid pleger loyaliteit naar pleger bang om contact te verliezen angst voor vergelding

19 Valkuilen bij het signaleren: Ongeloof Onbekendheid Onkunde Onmacht
MELDCODE Valkuilen bij het signaleren: Ongeloof Onbekendheid Onkunde Onmacht Ook al begrijp je het: het is niet toelaatbaar!

20 Valkuilen bij het signaleren: verborgen signalen
MELDCODE Valkuilen bij het signaleren: verborgen signalen gevoeligheid voor signalen openstaan voor ouderenmishandeling gebrek aan kennis grijs gebied

21 Signalen bij het slachtoffer: zichtbaar letsel
MELDCODE Signalen bij het slachtoffer: zichtbaar letsel onsamenhangende of tegenstrijdige verklaringen voor verwondingen onverzorgde indruk depressieve, angstige, verwarde indruk geen netwerk, isolement

22 Signalen bij pleger: Onverschilligheid voor de ouder
MELDCODE Signalen bij pleger: Onverschilligheid voor de ouder Of juist heel erg (te) bezorgd Een overbelaste indruk maken Schelden in aanwezigheid zorgverlener Problematiek verhullen/toedekken Geen overleg willen / in het geheim opereren

23 Signalen in de omgeving: verdwijnen van spullen en geld
MELDCODE Signalen in de omgeving: verdwijnen van spullen en geld onverzorgde omgeving niets in de koelkast hebben brieven van deurwaarders, woningbouwvereniging etc.

24 MELDCODE VRAGEN??

25 MELDCODE Code werkt als: Gebruikt als ondersteuning beroepskrachten Er zorg is voor een veilig werkklimaat Er scholing is op risicosignalering en gespreksvoering Code en werkprocessen zijn afgestemd Er werkafspraken zijn met ketenpartners Acceptatie dat geen enkel instrument alle geweld voorkomt

26 Aandachtsfuntionaris: Vraagbaak Expertise Taakverdeling Werkprocessen
MELDCODE Aandachtsfuntionaris: Vraagbaak Expertise Taakverdeling Werkprocessen Coördinatie Verslaglegging, dossiervorming


Download ppt "MELDCODE DE MELDCODE VVT."

Verwante presentaties


Ads door Google