De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een verantwoord of duurzaam label voor soja?. sojateelt 34 miljoen ton per jaar in EU, 9 mln in NL 90% veevoer, 10% brandstof Direct menselijk gebruik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een verantwoord of duurzaam label voor soja?. sojateelt 34 miljoen ton per jaar in EU, 9 mln in NL 90% veevoer, 10% brandstof Direct menselijk gebruik."— Transcript van de presentatie:

1 Een verantwoord of duurzaam label voor soja?

2 sojateelt 34 miljoen ton per jaar in EU, 9 mln in NL 90% veevoer, 10% brandstof Direct menselijk gebruik te verwaarlozen Vooral voer voor kippen en varkens Circa 80% GGO – roundup ready

3 Beschouwing effecten teelt Landgebruik en voedselproductie Gebruik pesticiden Effecten op bodem Nutriënten Effecten op oppervlaktewater Biodiversiteit Energie gebruik Klimaateffecten

4 Landgebruik en voedselproductie Enorme oppervlakte soja (Fr + D) Lokale voedselteelt sterk achteruit voor export van veevoer: In Argentina, the area where soy is grown increased by 141% between 1995 and 2004, while the area covered by corn, rice, oats and beans decreased by 16%, 19%, 27% and 52% respectively. (bron WWF) Grootschalige ontvolking platteland (300.000 boeren in Argentinië naar de stad gedreven)

5 Pesticiden

6 Gif “The use of chemicals in soy fields is another major source of social conflict. Aerial and terrestrial spraying with glyphosate, 2-4 D, endosulfan and other pesticides very often adversely affects villages and water sources. There is increasing evidence of birth malformations and cases of cancer in areas affected by the expansion of soy in Argentina and Paraguay. “ http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/soy/impacts/social/

7 Wat zegt de lokale bevolking?

8 Chemische wapenwedloop Resistentie – superweed Toename gebruikte hoeveelheden Bijmengen met andere herbiciden Nieuwe generatie herbicide resistente soja Dicamba en 2,4-D (Monsanto en Dow) Binnenkort ook in Europa?

9 Effect RR sojateelt op bodem Aantasting bodemleven Populatie aardwormen sterk achteruit Negatief effect op N-fixerende bacterien Sterke afname N. K en S in de bodem Toename fusarium Verminderde opnamecapaciteit planten Compactie

10 Nutriëntenkringloop Export bodemvruchtbaarheid Zuid-Amerika Mestprobleem Europa Kringloop = 0

11 Biodiversiteit?

12 Biodiversiteit Ontbossing op enorme schaal Uitgestrekte monoculturen Nauwelijks bomen en struiken Stroken niet RR gewassen onmogelijk Geen vogels Riviertjes zonder leven De Groene ‘Woestijn’

13 Energie gebruik Veel kunstmest Veel pesticiden Veel fossiele brandstof Transport Zuid – Amerika -> Europa

14 RTRS verantwoord of duurzaam? Niets over bodem Niets over nutrienten Geen beperking gebruik pesticiden Geen bepalingen over energie of klimaat Hele zwakke ontbossingscriteria Geen wezenlijke bijdrage aan biodiversiteit Geen beperking van de teelt Vooral een papieren label

15 Beschouwing effecten teelt Soja Geen certificaat RTRS Landgebruik/voedsel - - Gebruik pesticiden - - Effect op bodem - - Nutriëntenkringloop - - Effect op water - - Biodiversiteit - - Klimaateffecten - -


Download ppt "Een verantwoord of duurzaam label voor soja?. sojateelt 34 miljoen ton per jaar in EU, 9 mln in NL 90% veevoer, 10% brandstof Direct menselijk gebruik."

Verwante presentaties


Ads door Google