De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in Groep 7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in Groep 7."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in Groep 7

2 Welke vakken in groep 7 Taal Rekenen Spelling Begrijpend lezen
Technisch lezen Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Natuur Verkeer schrijven Techniek Gym Beeldende vorming Muziek

3 Schrijfmateriaal: We schrijven op school ALLEEN met een pen of een Stabilo vulpen.

4 Gym De leerlingen hebben twee in de week gym
Men dient elke week schone gymkleren mee te brengen. Indien men drie keer zijn gymkleren is vergeten wordt er een notitie naar de ouders/verzorgers gemaakt. Er wordt niet op blote voeten gegymd. Meisjes met lange haren dragen een elastiekje in het haar. Men mag alleen een deo roller gebruiken.

5 Agenda: Voor het gebruik van de agenda gelden de volgende regels :
De agenda is iedere dag op school aanwezig. Alle huiswerkafspraken worden genoteerd. De leerkracht kan in de agenda schrijven indien nodig b.v. een notitie voor je ouders. De leerkracht kan aan de kinderen vragen om een handtekening van de ouders in de agenda. Er wordt niet in de agenda geknoeid. Bij verlies schaft de leerling zelf een nieuwe agenda aan.

6 Huiswerkplanner De leerlingen krijgen op vrijdag altijd een huiswerkplanner mee naar huis. Op deze planner staat wat zij de komende week thuis moeten doen. Als een leerling ziek is geweest kijkt de leerling zelf op het bord ,in de klassen agenda of vraagt aan een medeleerling of er nieuw huiswerk is opgegeven.

7 Sites om thuis te oefenen
Oefenen voor het verkeersexamen Diverse Youtube filmpjes

8 Emailadres bram.kleemans@dn-overkant.nl
Verzoek om eenmaal ons te mailen. Indien wij U adres in ons bestand hebben kunnen wij u de lijst met You Tube filmpjes met de desbetreffende links toezenden zodat u makkelijk thuis kunt kopiëren en plakken

9 De Entreetoets De Entreetoets vormt samen met de Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) en de LVS-toetsen een leerling- en onderwijsvolgsysteem. De Entreetoets bestaat uit taken voor Taal, Rekenen-Wiskunde en Studie vaardigheden. Volgens de voorlopige planning zal deze plaats vinden in schoolweek 36,37 en 38 De opgaven in de toets zijn meerkeuzevragen De Entreetoets is een papieren toets en wordt klassikaal afgenomen. voordat de ‘echte’ toets begint neemt de school kennismakingstaken af. Het afnemen kost meestal vier tot zes dagdelen, maar scholen mogen er ook wat langer over doen

10 Aangepaste versies Er zijn aangepaste versies van de opgavenboekjes van de Entreetoets beschikbaar. Deze bevatten exact dezelfde taken en opgaven als het gewone opgavenboekje. Bijvoorbeeld: - een gesproken versie op audio-cd - een zwart-wit versie voor kleurenblinde leerlingen

11 Na de Afname Als alle taken zijn afgenomen, stuurt de school de antwoordbladen naar Cito. Cito kijkt de antwoorden na en maakt een rapportage. Dit duurt ongeveer drie weken. Vervolgens stuurt Cito de rapportage terug naar de school. Voor elke leerling ontvangt de school in tweevoud een Leerlingprofiel op papier: één voor u en één voor de school. Vanaf 2014 wordt er ook het rapport Vooruitblik aan toegevoegd aan de rapportage van de Entreetoets groep Het nieuwe rapport Vooruitblik geeft een rechtstreekse voorspelling van het best passende brugklastype voor de leerling, op basis van zijn totaalscore op de Entreetoets groep 7. De entreetoets wordt in groep 8 met U besproken.

12 Verkeersexamen In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen:
Ouders kunnen hun zoon of dochter voorbereiden op het VVN Verkeersexamen. Er komt een App tegen die tijd beschikbaar en leerlingen kunnen oefenexamens maken. Men dient het theoretisch examen te hebben behaald om het praktisch examen te mogen doen. Leerlingen mogen alleen aan het VVN praktisch Verkeersexamen deelnemen op een fiets die aan de wettelijke normen voldoet. Om te checken of alle fietsen oké zijn laten wij de fietsen keuren op het Munnikenheide college. In 2015 is het VVN schriftelijk Verkeersexamen op donderdag 16 april. Het VVN praktisch Verkeersexamen wordt per gemeente georganiseerd en de voorlopige datum voor Etten-leur Zuid is 21 April Hulpouders nodig voor bezoek aan Munnikenheide en praktisch verkeersexamen(Vooraf informatie avond op gemeentehuis)

13 Bibliotheek Regelmatig bezoeken bij de bibliotheek om boeken te halen
Thuis lezen

14 Vragen ?


Download ppt "Welkom in Groep 7."

Verwante presentaties


Ads door Google