De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Even voorstellen Mona van Zelst, beleidsmedewerker P&O

Verwante presentaties


Presentatie over: "Even voorstellen Mona van Zelst, beleidsmedewerker P&O"— Transcript van de presentatie:

1

2 Even voorstellen Mona van Zelst, beleidsmedewerker P&O
Organisatie VRGZ: rampen- en crisisbestrijding samengaan van 18 brandweerkorpsen en regionale ambulancevoorziening inclusief GHOR, Veiligheidsbureau, Meldkamer duaal georganiseerd met GGD

3 Pilot AWVN Binnen VRGZ organisatie verschillende piketregelingen, verschillend omgaan met werktijden, registratie en uitvoering Vraag aan AWVN: hoe kunnen we e.e.a. tot een logisch geheel smeden?

4 Uitkomsten pilot Benodigde managementinformatie voor analyse door AWVN niet op korte termijn boven tafel te krijgen Wel heel veel geleerd over onze eigen organisatie en hoe wij omgaan met registratie en uitvoering van werktijden incl. piketregelingen

5 Lessons learned Veel verschillende manieren van omgaan met en registreren van werktijden: welke tijden staan mensen ‘standby’, voor welke periode moeten ze ‘standby’ staan, hoe registreren we de uren van de daadwerkelijke werkzaamheden, in welke functies worden mensen allemaal gevraagd standby te staan en wat krijgen ze hiervoor?

6 Hoe nu verder Meerdere manieren om te gaan kijken naar het omgaan met de werktijden binnen een Veiligheidsregio, waarbij een deel van de organisatie constant ‘standby’ moet staan ingeval van een ramp of crisis

7 Alternatief 1 Huidige situatie als vertrekpunt nemen: inventariseren van alle benodigde managementinformatie van alle 18 brandweerkorpsen, RAV, GHOR, Veiligheidsbureau op gebied van ‘standby’ staan en van daadwerkelijke inzet en hoe we dit o.b.v. een grondige analyse samen kunnen smeden, harmoniseren tot een logisch geheel voor alle partijen binnen de VR Benodigde tijdsinvestering: zeker een voltijds project van minimaal een half jaar

8 Alternatief 2 Binnen Veiligheidsregio kiezen voor 1 manier van registreren van werktijden (standby en daadwerkelijke inzet) incl. bijbehorende uitbetalingen Na 1 jaar is benodigde managementinformatie te genereren en kan o.b.v. analyse een nieuwe werktijdenregeling worden opgesteld Benodigde tijdsinvestering voor (aankoop) implementatie 1 nieuw tijdsregistratiesysteem incl. piketdiensten: half jaar-1 jaar?

9 Alternatief 3 Wat betekent het voor een organisatie om een deel van de medewerkers continu standby te moeten hebben staan? Wat betekent het voor medewerkers regelmatig standby te moeten staan? Wat vraagt dit van medewerkers? Hoe wil de organisatie het standby staan van medewerkers waarderen?

10 Welk alternatief? Gaan we vanuit huidige regelingen/bestaande situatie werken aan ‘nieuwe’ daaruitvoortvloeiende regelingen OF durven we te werken met een tabula rasa en het standby staan van medewerkers incl. de brandweer o.b.v. huidige inzichten te gaan wegen en in te richten, zodanig dat het zowel voor organisatie als medewerkers prettig werkbaar is

11 Punten om over na te denken
Het standby staan van medewerkers blijkt in de praktijk vaak maar een paar jaar te werken in combinatie met privé-situatie Het standby staan betekent een enorme vrijheidsbeperking in privétijd (kortere periodes?) Steeds moelijker mensen te werven en te behouden voor piketdiensten Administratielast van alle piketdiensten? Beter bij indiensttreding vast bedrag bij salaris voor eventuele oproep?

12 Punten om over na te denken (2)
Brandweer werkt nog met jaarplanning, hoe kun je flexibel omgaan met werktijden en piket? Beter per maand planning maken? Verschil piketvergoedingen met rest VR Hoe frequent daadwerkelijke inzet? Hoe snel beschikbaar zijn? Waarde hiervan? NB: ook voor GGD consequenties nieuwe werktijdenregeling, vooral knelpunt m.b.t. wachtdienstartsen

13 Einde Hartelijk dank voor jullie inbreng!


Download ppt "Even voorstellen Mona van Zelst, beleidsmedewerker P&O"

Verwante presentaties


Ads door Google