De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geen woorden maar daden !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geen woorden maar daden !"— Transcript van de presentatie:

1 Geen woorden maar daden !
Jakobus 1:19-27

2 GEEN WOORDEN MAAR DADEN
“Hoor dan Israël, onderhoud de geboden naarstig, opdat het u wél ga!” (Deut 6:3) “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan met je God.” Micha 6:8 GEEN WOORDEN MAAR DADEN “Geen offers…” wel: “Leer goed te doen, zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.” Jesaja 1:11-17 “Aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.  Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.” - Jakobus 1:21,22

3 “Niet wie zegt ‘Here, Here’ komt het Koninkrijk binnen… maar wie de wil doet van mijn Vader”
Mat 7: 21-23 “Aan de vruchten word je herkend” Mat 7:16-18 “Doe dat, en je zult léven!” (Lucas ) “Wie deze woorden van mij hoort en ze doet, is als een wijs man die zijn huis bouwt op de rots… en het houdt stand.” Mt 7:21-23

4 Nieuwe Israël na de ballingschap Het leven zoals de Schepper het wilde
YASHA - redden, verlossen :‘ruimte waar je kunt ademen, waar je goed kunt leven’, ‘overvloed’, ‘welzijn’. => iemand helpen om zich echt goed te voelen’ (te hulp komen, verzorgen, genezen, bijstaan, bevrijden…). ‘Konink- rijk van God’ Kanaän Nieuwe Israël na de ballingschap Het leven zoals de Schepper het wilde

5 Heeft Jakobus gelijk om zo de nadruk te leggen op. het ‘doen’
Heeft Jakobus gelijk om zo de nadruk te leggen op het ‘doen’? Kan een goede en consequente manier van leven bijdragen tot ‘verlossing’ (in de betekenis van ‘YASHA’)? Voorbeelden? En hoe zit het met de geloofwaardigheid van de christelijke gemeenschap? Bespreek het belang van het ‘doen’ in het kader van de uittocht en het op weg gaan naar Kanaän. En hadden de profeten na de ballingschap gelijk om het ‘goed handelen’ zo sterk te benadrukken? Waarom wel / niet? Hoe belangrijk is het in onze tijd? Gebeurt het nog dat leerstellige waarheid, traditie en rituelen belangrijker lijken dan de manier van leven? Denk hierbij aan wat het woord ‘meta-noïa’, bekering, betekent: een nieuwe mentaliteit, een nieuwe manier van denken waartoe Jezus opriep… Over Jezus wordt vaak heel mystiek en/of theologisch gepraat en geschreven, terwijl hijzelf in zijn onderricht meestal heel concreet bleef, dicht bij het leven (overloop de bergrede in Matt. 5-7). Bovendien riep hij steeds weer mensen op om in zijn voetspoor te treden. Hoe reageer je hierop?

6 niet alleen het uiterlijke
Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt:hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruit-zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. (Jak 1:23-25) WET – VRIJHEID EN GELUK Zien… en doen niet alleen het uiterlijke Vrij zijn… en vrij blijven !

7 Egyptische toestanden… slavernij…
Egyptische toestanden… slavernij… Op welke manieren kun je als mens en als gemeenschap ‘vast komen te zitten’? Kan liegen, begeren, stelen… je onvrij maken? God had Israël bevrijd, maar om vrij te blijven was de concrete daadwerkelijke medewerking van het volk nodig. Hoe kan dit toegepast worden op ons? Heb jij al ondervonden dat ‘handelen naar de wet’ gelukkig maakt? Voorbeelden? Kan het ook omgekeerd, dat de wet ongelukkig maakt? Hoe komt dat dan? De wet in het binnenste, in het hart… Wat betekent dat precies? Maakt het iets uit? Zo ja, kun je voorbeelden geven? En als elkeen de wet in zijn binnenste heeft, hoe zit het dan met ‘elkaar de vrijheid geven’? Zie Jeremia 31:34 “Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden ‘Leer de Heer kennen’…

8 Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. 20 Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. 21 Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. 26 Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. – Jakobus 1:19-21, 26 LET OP JE TONG !

9 “Niet alleen ‘niet doden’… het begint in het denken en het spreken!”
JEZUS (bergrede): “Niet alleen ‘niet doden’… het begint in het denken en het spreken!” Mat 5:2-26 SPREUKEN: “Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.” Exodus 20 ‘Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste’ “Als er geen hout is, dooft het vuur; waar geen lasteraar is, komt de twist tot rust.”

10 Zonde van de tong… Ook vandaag nog een probleem? Ook in de kerk?
Kun je voorbeelden geven van hoe je iemand kunt kapotmaken met de tong? Heb je het zelf al ondervonden? Ben je zelf al oorzaak geweest? En de zegen van een ‘goed woord’? Deel ervaringen met elkaar… Hoe kun je een sfeer van kwaadsprekerij het beste aanpakken? Hoe voelt het wanneer anderen niet naar je luisteren? Luisteren, echt luisteren, hoe doe je dat? En hoe kan dit helpen om woede of kwaadheid t.o.v. de ander te beheersen?

11 godsdienst = mensendienst?
Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. – Jakobus 1:27 “Al wat je gedaan of juist niet gedaan hebt aan de minste van mijn broeders… ga in… of ga weg van mij!” Mat 25:31-46 godsdienst = mensendienst?

12 Godsdienst is mensendienst… Ben je het hier mee eens? Waarom wel / niet?
Stel dat jij God bent: wat zou jij dan belangrijk vinden? Waar zou je echt naar verlangen? Is niet ‘de sabbat’ het criterium om onderscheid te maken tijdens het Oordeel? Zou het kunnen dat de sabbat a.h.w. symbool staat voor een manier van leven, eerder dan voor trouw aan leerstellige waarheid?


Download ppt "Geen woorden maar daden !"

Verwante presentaties


Ads door Google