De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ziekenhuisstage in de 3 jaarlijkse huisartsenopleiding werkgroep 6+3: ziekenhuisstages Johan Buffels, Thierry Christiaens, Guy Gielis, Roy Remmen, Jan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ziekenhuisstage in de 3 jaarlijkse huisartsenopleiding werkgroep 6+3: ziekenhuisstages Johan Buffels, Thierry Christiaens, Guy Gielis, Roy Remmen, Jan."— Transcript van de presentatie:

1 Ziekenhuisstage in de 3 jaarlijkse huisartsenopleiding werkgroep 6+3: ziekenhuisstages Johan Buffels, Thierry Christiaens, Guy Gielis, Roy Remmen, Jan Vandevoorde 20/03/2014

2 Premisse 1 : we discussiëren hier los van het overgangsjaar met dubbele instroom A.Akkoord B.Niet akkoord C.Geen mening

3 Premisse 2 : het huidige zevende jaar gewoon overnemen en hopen dat dit betaald wordt, is geen optie A.Akkoord B.Niet akkoord C.Geen mening

4 Premisse 3 : de hoofdstructuur van de opleiding wordt uitgetekend voor 90% reguliere studenten en niet voor 10% zij- instromers of de 4% haio’s die 12 maanden ZH-stages wensen

5 Premisse 3: de opleiding wordt uitgetekend voor 90% reguliere studenten A.Akkoord B.Niet akkoord C.Geen mening

6 Premisse 4 : de leerdoelstellingen dienen duidelijk huisartsgeneeskundig geformuleerd te zijn A.Akkoord B.Niet akkoord C.Geen mening

7 Premisse 5 : de haio’s dienen de volledige drie jaar betaald te worden in het sui generis statuut, ook voor de ziekenhuisstages A.Akkoord B.Niet akkoord C.Geen mening

8 Premisse 6 : er moet een truncus communis met de aso’s voorzien worden gedurende de drie jaren (opleidingsmodules, terugkomdagen, intervisie,...)

9 Premisse 6 : truncus communis A.Akkoord B.Niet akkoord C.Geen mening

10 Premisse 7 : er dient meer en toekomstgericht geïnvesteerd in de opleiding en begeleiding van de ZH-PO’s A.Akkoord B.Niet akkoord C.Geen mening

11 Premisse 8 : perifere ziekenhuizen zijn interessanter omdat universitaire ziekenhuizen te veel derdelijnspathologie hebben

12 A.Akkoord B.Niet akkoord C.Geen mening

13 Premisse 9 : de ziekenhuisdiensten dienen ook voldoende “lusten” te hebben naast de “opleidingslasten” A.Akkoord B.Niet Akkoord C.Geen mening

14 Doelstellingen ZH stage : EURACT + Nederland skills, attitude eerste/tweede lijn + acute pathologie, complexe chronische zorg, complexe psychosociale zorg, weinig voorkomende pathologie dit als basis nemen om doelstellingen uit te schrijven

15 Doelstellingen ZH stage : EURACT + Nederland A.Akkoord B.Niet akkoord C.Geen mening

16 Inbouw van ZH stages: mogelijkheden over grootte van de modules ½ dag per dag ZH en ½ dag HA 1 dag per week ZHstages kleine periodes van enkele weken een blok van 6 maanden met verschillende disciplines combinaties van verschillende opties

17 Inbouw van ZH stages: mogelijkheden over grootte van de modules ½ dag per dag ZH en ½ dag HA + continuïteit bij HA-PO’s blijft bewaard -praktisch moeilijker te organiseren -ZH-diensten hebben te weinig “voordeel “ bij deze stages

18 Inbouw van ZH stages: mogelijkheden over grootte van de modules 1 dag per week ZHstages + continuïteit bij HA-PO’s blijft bewaard -praktisch moeilijker te organiseren -ZH-diensten hebben te weinig “voordeel “ bij deze stages

19 Inbouw van ZH stages: mogelijkheden over grootte van de modules kleine periodes van enkele weken + continuïteit bij HA-PO’s blijft min of meer bewaard + leerdoelstellingen per stage zijn heel specifiek -ZH-diensten hebben te weinig “voordeel “ bij deze stages

20 Inbouw van ZH stages: mogelijkheden over grootte van de modules Een blok van 6 maanden + ZH-diensten krijgen een “rendabele” haio en zullen meer bereid zijn hiervoor te betalen + er kunnen gemakkelijker blokken van zinvolle stages per ZH-campus uitgebouwd worden -stages bij HA-PO’s worden onderbroken

21 Inbouw van ZH stages: mogelijkheden over grootte van de modules A.½ dag per dag ZH en ½ dag HA B.1 dag per week ZHstages C.kleine periodes van enkele weken D.een blok van 6 maanden met verschillende disciplines E.combinaties van verschillende opties

22

23 Inbouw van ZH stages: mogelijkheden over inplanning modules in de 3 jaar Eerste jaar aansluitend met basisopleiding Tweede jaar Derde jaar samen met deel wetenschappelijk werk aan masterproef Verspreid over de drie jaar

24 Inbouw van ZH stages: mogelijkheden over inplanning modules in de 3 jaar Eerste jaar aansluitend met basisopleiding + ruimere oriëntatiemogelijkheden + instromers kunnen gemakkelijker aansluiten + truncus communis met aso’s handig te organiseren – studiekeuzegedrag wordt uitgesteld – kans op niet-bezoldigde stages neemt toe

25 Inbouw van ZH stages: mogelijkheden over inplanning modules in de 3 jaar Gedurende het tweede jaar + meer ervaring beter te verkopen aan ZHdiensten + meer kans op bezoldigde ZH-stages + truncus communis met aso’s ook nog te organiseren – stages bij HA-PO worden onderbroken

26 Inbouw van ZH stages: mogelijkheden over inplanning modules in de 3 jaar Derde jaar samen met deel wetenschappelijk werk aan masterproef + afgeschermde tijd voor eindwerk + eisen kwaliteit eindwerk kunnen duidelijker hoger + “rijpe” haio’s in ZH = leereffect ZH - moeilijk financierbaar

27 Inbouw van ZH stages: mogelijkheden over inplanning modules in de 3 jaar Verspreid over de drie jaar: + stages bij HA-PO kunnen continu doorlopen + leeragenda per type ZH-dienst kan specifieker bepaald worden + meer kans op bezoldigde ZH-stages + aso’s kunnen ingeschakeld worden voor opleiding – moeilijk praktisch te organiseren

28 Inbouw van ZH stages: mogelijkheden over inplanning modules in de 3 jaar A.Eerste jaar aansluitend met basisopleiding B.Tweede jaar C.Derde jaar samen met deel wetenschappelijk werk aan masterproef D.Verspreid over de drie jaar

29 De inhoudelijke opvolging van de ZH stages is de taak van: A.De STACO’s die ook de HA stages begeleiden B.Specifieke begeleiders C.Geen mening


Download ppt "Ziekenhuisstage in de 3 jaarlijkse huisartsenopleiding werkgroep 6+3: ziekenhuisstages Johan Buffels, Thierry Christiaens, Guy Gielis, Roy Remmen, Jan."

Verwante presentaties


Ads door Google