De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders Kristof Van De Keere, Stephanie Vervaet, Thomas Smets, Katrine Patteet,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders Kristof Van De Keere, Stephanie Vervaet, Thomas Smets, Katrine Patteet,"— Transcript van de presentatie:

1 Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders Kristof Van De Keere, Stephanie Vervaet, Thomas Smets, Katrine Patteet, Renaat Frans en Job De Meyere

2 Waarom Edurama? Kenmerken van Edurama Gebruik van Edurama in de lerarenopleiding Zelf aan de slag Zelf zoeken aan de hand van blikvangers Zelf uploaden van content

3 Waarom? Kloof wereld van onderzoek en praktijk Van Braak, J. (2010). Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart. Presentatie op Studiedag SoE Brugge, 21/10/2010.

4 Waarom? Onderzoek levert weinig eenduidige, relevante of bruikbare resultaten op voor de praktijk. Antwoorden zijn veelal niet pasklaar en soms zelfs tegenstrijdig. Onderzoekers gebruiken een technische en complexe taal. Vertaling naar de klaspraktijk is niet altijd evident. Relevant onderzoek is niet altijd makkelijk te vinden.

5 Knelpunt: De mate waarin relevant onderzoek gemakkelijk te vinden, beschikbaar, begrijpelijk en bruikbaar is. Lacune: In Vlaanderen beschikken wij momenteel niet over een platform waarmee de lerarenopleider, de leraar in opleiding en de leraar aan de slag kan, In functie van het raadplegen en ontsluiten van onderzoek dat zinvol is voor de praktijk De doelstelling van EDURAMA: Edurama als web platform ter ontsluiting van onderzoek relevant voor de lerarenopleider (en de leraar in opleiding)

6 Kenmerken o Praktijkrelevante en onderzoeksgebaseerde publicaties staan centraal publicaties die niet ondersteund worden door onderzoek horen niet thuis op Edurama o Minimaal een abstract wordt ontsloten praktijkrelevantie moet duidelijk zijn in de abstract o Een dynamisch en interactief systeem

7 Kenmerken Mogelijkheid om relatie tussen ‘onderzoek’ en ‘praktijk’ duidelijk te maken via rubriek ‘praktijk’ Waarom is de publicatie praktijkrelevant? Mogelijkheid om praktijkmateriaal toe te voegen Mogelijkheid om onderzoek toe te lichten in toegankelijke taal via ‘research digest’ Populaire en recente publicaties

8 Basis inloggen is niet nodig zoeken Aangemeld inloggen is vereistzoekenreageren Toevoegen inloggen is vereistzoekeninhoud toevoegenreageren o Eenvoudig raadpleegbaar en transparant in gebruik o Demonstratieve invulling van blikvangers en andere publicaties Kenmerken

9 Vorm: Artikel Boek Bijdrage aan boek Status: Peer reviewed Publicatie op Edurama, na invullen van publicatiewijzer door de indiener Status: Gereviseerd door een wetenschappelijke adviesraad Publicatie op Edurama, na invullen van publicatiewijzer door de indiener Status: Niet-gereviseerd De indiener zorgt voor 2 externe beoordelaars die de publicatie reviseren op basis van een beoordelingsinstrument Na positieve beoordeling wordt de publicatie op Edurama gepubliceerd o Kwaliteitsvolle publicaties Kenmerken

10 Dit gaat dan over:Wat is hiervoor nodig in de lerarenopleiding? Op de hoogte blijven van onderzoek in het vakgebied en in de pedagogiek Studenten hebben toegang tot relevante en praktijkgerichte informatiebronnen Onderzoeksgebaseerd studiemateriaal Het experimenteren met en evalueren van de eigen praktijk Studenten zijn op de hoogte van de relevante kenmerken van praktijkgericht onderzoek Studenten voeren eenvoudig praktijkgericht onderzoek uit Het reflecteren op de eigen praktijk Studenten zijn op de hoogte van literatuur m.b.t. onderzoek in het vakgebied en in de pedagogiek Studenten beheersen de nodige reflectievaardigheden o Tool om te werken aan de onderzoekende houding in de lerarenopleiding Basiscompetenties van de leraar - Functioneel geheel 5 De leraar als innovator - de leraar als onderzoeker Beleidsevaluatie lerarenopleiding: Beter definiëren van deze basiscompetentie = Spreken van ‘een onderzoekende houding’ Kenmerken

11 O NDERZOEKS - GEÏNFORMEERD O NDERWIJS Evidentie uit ervaring (praktijkkennis) Evidentie uit onderzoek Specifieke leerling(en) Specifieke context Specifieke context Bron: Zomerschool Praktijkgericht Onderzoek 5/9/2012, Frederik Maes

12 Op niveau van de docent: Cursussen onderzoeksgebaseerd maken door referenties vanuit Edurama op te nemen, of net zinvolle bijdragen vanuit onderzoek up te loaden naar Edurama. Op niveau van de student: Werken aan de competentie: de leerkracht als onderzoeker. Studenten gebruiken Edurama i.f.v opdrachten om bronnen op te zoeken, erover te reflecteren en te bediscussiëren en kunnen ook zelf bronnen uploaden op Edurama. Context: Praktijk van de lerarenopleiders -> ‘Onderzoeksgeïnformeerd’  Gebruikswijzer:Concrete handvaten m.b.t het gebruik van EDURAMA in de lerarenopleiding

13 Gebruikswijzer: Generiek kader voor het integreren van EDURAMA in de lerarenopleiding: 1.I.f.v. onderzoeksgeïnformeerd studiemateriaal (doelgroep: de docent) = laagdrempelig zoeken in een databank specifiek voor de lerarenopleiding Zoektips op Edurama ‘Publicatiewijzer’ die de uploader begeleidt bij het uploaden Mogelijkheid om te reageren op een publicatie via discussieforum Link met SoE project: Hoe onderzoeksgebaseerd is mijn studiemateriaal?

14 Gebruikswijzer: Generiek kader voor het integreren van EDURAMA in de lerarenopleiding: 2.I.f.v. implementatie van informatie- en onderzoeksvaardigheden in de lerarenopleiding (doelgroep: de student) 2.1 Focus op informatievaardigheden Gericht zoeken van een publicatie - Eenvoudig zoeken: meerdere zoektermen combineren - Uitgebreid zoeken: combinatie van meerdere items Citeren en refereren Analyse van biblio-gegevens van de publicatie, en achterhalen hoe deze opgenomen worden in een referentie. Kruit P., Wu F. (2013). Kinderen aan het experimenteren zetten via concept cartoons. Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen, 30(1), 27-48.

15 2.I.f.v. implementatie van informatie- en onderzoeksvaardigheden in de lerarenopleiding (doelgroep: de student) 2.2 Focus op onderzoeksvaardigheden Vb. Studenten krijgen de opdracht een onderzoeksartikel op te zoeken en te analyseren a.d.h.v. richtvragen die focussen op: -De onderzoeksvraag van het artikel -De manier waarop het artikel is opgebouwd (vb. structuur) -De elementen uit de onderzoekscyclus -De soort onderzoeksmethodologie die gehanteerd wordt -… Gebruikswijzer: Generiek kader voor het integreren van EDURAMA in de lerarenopleiding:

16 De elementen uit de onderzoekscyclus (zie p. 7-8) Analyseer het artikel o.b.v. de kerncomponenten van praktijkonderzoek Gebruikswijzer: Generiek kader voor het integreren van EDURAMA in de lerarenopleiding:

17 De onderzoeksvraag van het artikel (zie p. 9-10) Wat is de onderzoeksvraag van het artikel? Analyseer de onderzoeksvraag o.b.v. volgende SMART-kenmerken: -Specifiek -Meetbaar -Acceptabel -Realistisch -Tijdsgebonden Kunnen concept cartoons functioneren als een laagdrempelige start om kinderen hun eigen experimenten te laten ontwerpen? Welke moeilijkheden ervaren ze daarbij? Vormt een ICT simulatieprogramma een effectieve ondersteuning voor het systematisch en planmatig leren oplossen van een onderzoeksvraag en kunnen daarbij onderzoeksvaardigheden worden gestimuleerd, zoals het controleren van de juiste variabelen? Gebruikswijzer: Generiek kader voor het integreren van EDURAMA in de lerarenopleiding:

18 De onderzoeksmethodologie (zie p. 13-16) Welk soort onderzoek staat centraal in het artikel? Vb. Onderzoek kan onderscheiden worden op basis van de onderzoeksmethode: Gebruikswijzer: Generiek kader voor het integreren van EDURAMA in de lerarenopleiding:

19 3. Gebruik van EDURAMA in functie van het eindwerk in de lerarenopleiding (p. 17-18) Vb. Gericht gebruik van EDURAMA door promotor om onderzoeksgebaseerde publicaties te ontsluiten voor studenten in het kader van eindwerken. Mogelijkheid van EDURAMA om de link tussen theorie en praktijk te illustreren via -Research digest -Praktijkmateriaal -Reacties toevoegen

20 Zelf aan de slag: www.edurama.bewww.edurama.be

21 Zelf aan de slag: www.edurama.bewww.edurama.be ZOEKEN Een aantal blikvangers – demonstreren de mogelijkheden en aanpak van het web platform – functioneren als voorbeeld voor de brede invulling van het web platform.  Ontdek de mogelijkheden van Edurama a.d.h.v. de blikvangers ZELF TOEVOEGEN VAN CONTENT Inloggen als gebruiker Toevoegen van een publicatie


Download ppt "Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders Kristof Van De Keere, Stephanie Vervaet, Thomas Smets, Katrine Patteet,"

Verwante presentaties


Ads door Google