De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst Vlaamse thematische modellen Chris De Groot Beleidsmedewerker ALBON Dienst Natuurlijke Rijkdommen 12 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst Vlaamse thematische modellen Chris De Groot Beleidsmedewerker ALBON Dienst Natuurlijke Rijkdommen 12 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst Vlaamse thematische modellen Chris De Groot Beleidsmedewerker ALBON Dienst Natuurlijke Rijkdommen 12 juni 2014

2 Leemmodel Inhoud  Doel  Concept  Resultaten  Toekomst  Planning

3 Leemmodel Doel Wat: In- en opdeling van de ondergrond naar ‘valoriseerbare’ delfstoffen Doel: ondersteuning van het eigen beleid tegemoet komen a/d noden van de ontginningssector tegemoet komen a/d noden van AGP flexibele consultatie en visualisatie om valoriseerbare delfstofvoorraden te identificeren

4 Leemmodel Concept Stap 1(afgerond): inzameling kaart- en boor gegevens Boorgegevens Quartair- en Tertiairkaarten

5 Leemmodel Concept Stap 2 (afgerond): van kaart- en boorgegevens naar een lagenmodel lagenmodel

6 Leemmodel Geologisch 3D model van Vlaanderen  Verschillende geologische lagen in de ondergrond  ten behoeve van delfstoffenbeleid invullen met volumemodellen per specifieke delfstof

7 Leemmodel Concept Stap 3 (lopende - zie resultaten): van lagenmodel naar voxel-model Voxelmodel

8 Leemmodel Resultaten 1ste themamodel: Leemmodel van Vlaanderen 1. Voorkomensgrens afgebakend 2. Top en basis bepaald -top: topografie (DEM VLAKO) -Basis: basis Quartair/top grindpakketten 3. Voxels van 100m*100m*0,50m

9 Leemmodel Resultaten  Beeld van deelgebied 12 (Zuid Limburg)

10 Leemmodel Resultaten  Projectie van leem, zandig leem en lemig zand voor het deelgebied

11 Leemmodel

12 Resultaten  Projectie van ontginningsgebieden (rode vlekken)

13 Leemmodel Resultaten Selectie van leem, zandige leem en lemig zand binnen een ontginningsgebied (grijze lijn)

14 Leemmodel Resultaten 4 oost-west profielen doorheen een deelgebied, waarbij de interne lithologische opbouw te zien is

15 Leemmodel Toekomst Stap 4 (toekomst): Van voxelmodel naar flexibele (consulteerbare) delfstofkaart Delfstofkaarten

16 Leemmodel Toekomst Ontwikkelen ‘tool’ flexibele delfstofkaart  Randvoorwaarden  Minimale dikte, stoorlagen, ruimtelijke verspreiding, …  Valoriseerbare lagen?  Participatie via OVO Gebruik door sector en Ruimte Vlaanderen  Afbakening geologisch gunstige locaties  Valorisatie van opportuniteiten bij graafwerken, bv, ikv infrastructuurwerken  Inplanting boringen/andere technieken  …

17 Leemmodel Planning 2014 - 2015  Verdere verfijning leemmodel obv VR  Starten met modellering ‘(bouw)zand’ en grindlagen in NO Limburg  Ontwikkelen ‘tool’ flexibele delfstofkaart  Start eind juni 2014  Einddatum: midden 2015 2016 - verder  Paleogene kleien  Neogene en Paleogene zanden

18 Leemmodel Dank voor jullie aandacht


Download ppt "Toekomst Vlaamse thematische modellen Chris De Groot Beleidsmedewerker ALBON Dienst Natuurlijke Rijkdommen 12 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google