De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aalden Vijf Sterren Dorp

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aalden Vijf Sterren Dorp"— Transcript van de presentatie:

1 Aalden Vijf Sterren Dorp
Presentatie De BOKD zet zich in voor een leefbaar platteland en ondersteunt dorpsbelangenorganisaties

2 Hoe het begon 2009: Dorpsbelangen wil belevingsonderzoek doen maar geen zekerheid op ondersteuning van gemeente 2010: BOKD biedt aan kosteloos te helpen met vijf sterrenproject 2010: Gemeente akkoord met ondersteuning belevingsonderzoek 2010: Dorpsbelangen besluit beide projecten op te pakken

3 Vijf Sterrendorp Een project van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) Dorpen beoordelen zelf hoe het is gesteld met hun woon- en leefplezier Ondersteuning door een medewerker van de BOKD Beoordeling van vijf pijlers van woon en leefplezier =>> vijf sterren 1) identiteit, traditie en dorpscultuur 2) alledaagse ontmoetingen en activiteiten, verenigingsleven en voorzieningen 3) zaken op eigen kracht regelen 4) zorg voor elkaar 5) leren van elkaar Deze vijf thema's in Aalden zijn tegen het licht gehouden. Hoe werkt het bij ons, wat doen we goed en waar liggen kansen voor verbeteringen?

4 Hoe het ging In 2010 wordt gestart met dorpsbelevingsonderzoek
Met hulp van veel vrijwilligers wordt een enquête gehouden In de zomervakantie zijn alle gegevens uitgewerkt De uitkomsten zijn vertaald naar een dorpsanalyse December 2010 zijn de uitkomsten van het belevingsonderzoek gepubliceerd (OEK, website) 2011: Dorpsbelangen geeft werkgroep opdracht om te starten met vijf sterrenproject Na de zomer start werkgroep tafelgesprekken met leeftijdsgroepen Tot 20 jaar 20 – 30 jaar 30 – 50 jaar 50 – 65 jaar 65 jaar en ouder

5 Ster 1: Identiteit, cultuur en tradities
Iedereen is welkom, de mensen zijn gemoedelijk, we hebben respect voor elkaar en groeten is normaal Mooie omgeving, Oud Aalden en de molen onderscheid het dorp In dagelijks leven geen verschil tussen Aalden en Zweeloo De belangrijkste voorzieningen zijn aanwezig Trots op tradities als paasvuur, carbid, neutieschieten, hanepoten,plassies, Sweelpop , Aalden Rondomme, Folk veur Volk, WJD en Zuidenveld We voelen ons veilig Vrijwilligers zijn helden We hebben oog voor elkaar In sommige buurten voelen we ons wat minder veilig Sweelpop krijgt het steeds moeilijker Aandacht voor tradities neemt af, mensen hebben het te druk, vroeger nam je er vrij voor Veel tradities leven niet echt bij de jeugd

6 Ster 2: Alledaagse ontmoetingen en activiteiten
Het verenigingsleven staat op een hoog pijl en is bloeiend De belangrijkste voorzieningen zijn aanwezig Er zijn genoeg verenigingen, voor iedereen wat wils Sommige activiteiten verdwijnen maar er komen ook nieuwe voor terug Als je ouder en behoeftig wordt heeft Aalden te weinig te bieden Te weinig ontmoetingsmogelijkheden voor de jeugd Het aantal verschillende sporten is beperkt ‘s Avonds zijn er geen activiteiten voor de jeugd Wel ontmoetingsmogelijkheden (verenigingen, activiteiten) maar weinig ontmoetingsplekken, ook niet voor 50+ Bij veel verenigingen en activiteiten zijn de mensen al op gevorderde leeftijd In Aalden zijn onvoldoende starterswoningen voor jongeren

7 Ster 3: Zaken op eigen kracht regelen
Iedereen wil altijd wel helpen met hand en span diensten Organiseren van activiteiten gaat goed (Zweelermarkt, Aalden Rondomme, Sweelpop, enz.) Meestal voldoende mensen om activiteiten op te pakken De molen is een mooi voorbeeld van de eigen organisatiekracht Samen hebben we Zuidenveld vorm geven Samen sterk in het organiseren van allerlei activiteiten voor allerlei leeftijden Goed voorbeeld is de doorstart van de Spil Veel wordt gedragen door “de zelfde”mensen Het is moeilijk nieuwe vrijwilligers te vinden, vaak wordt de bestaande vrijwilligersgroep overal voor gevraagd Een heleboel mensen weten niet wat je voor het dorp doet Er is steeds meer actie en geld nodig om alles rond te krijgen Het wordt steeds lastiger om bestuursleden te krijgen

8 Ster 4: Zorg voor elkaar We kijken naar elkaar om en houden elkaar in de gaten of het goed gaat Als gordijn lang dicht zijn dan komen we in actie In mijn omgeving weten we wie aandacht en hulp nodig heeft Familie Qadiri, vanuit de scholen stond het hele dorp op Er is nog wel iets van Naoberschap, we moeten zorgen dat dit zo blijft Niet altijd weten we van elkaar of we hulp nodig hebben Vereenzaming, ligt ook aan de mensen zelf Ongevraagd hulp bieden aan elkaar gebeurt niet zoveel Mensen vragen niet graag Onder de huurwoningen veel verloop, daardoor minder contact

9 Ster 5: Leren van elkaar Bij de club leert men elkaar wel hoe het moet
Bij de volkstuinen geven we elkaar tips Cultureel is er wel wat georganiseerd zoals bij de molen, via rondwandelingen, cursussen en VVV Toen Sweelpop in zwaar weer zat hebben de jongeren de oudere generatie om raad gevraagd Door evenementen en activiteiten (Zuidenveld, Sweelpop, Masterspringen etc.) leer je veel als vrijwilligers en leren vrijwilligers van elkaar Oude tradities en vaardigheden worden niet genoeg overgedragen Ouderen worden niet gevraagd om hun vaardigheden aan de jeugd te leren De school kan meer aandacht besteden aan de onze tradities en ambachten We weten vaak niet van elkaar wat we kunnen

10 Samenvatting De bevindingen van het dorpsbelevingsonderzoek en van het vijf sterrenproject zijn samengevoegd Resultaat samengevoegd tot conclusies en aanbevelingen voor de korte en lange termijn:

11 Aanbevelingen Korte termijn:
Bewoners en groepen moeten een handje geholpen worden om elkaar te ontmoeten Geef aan wat het belang van alle, ook de niet zichtbare, vrijwilligers is Organiseer samen met Zweeloo een bijeenkomst met alle verenigingsvoorzitters met als thema’s: gemeentebeleid en kennisdelen Zorg er voor dat de inactieve hulpbehoevenden proactief in hun omgeving hulp organiseren Leer de buurt en straat elkaar weer kennen

12 Aanbevelingen Lange termijn:
Versterk de identiteit (intern) en het imago (extern) van Aalden en maak deze uniek door dit te verbeelden Laat kinderen kennismaken met onze cultuur en tradities door bijvoorbeeld samen met de scholen ambachtsdagen te organiseren Organiseer kennisuitwisseling in ons dorp door het opzetten van een (digitaal) kennisnetwerk

13 Wat gaat Dorpbelangen Aalden er mee doen
Dorpsbelangen Aalden vindt de uitkomsten van het Vijf Sterren Dorp Project belangrijk want het is de mening van ons dorp. Twee vragen aan u: Lange termijn: Welke van de genoemde poetsbeurten als eerste oppakken? Korte termijn:

14 Hoe gaat dit vorm gegeven worden?
Om aan de slag te gaan met één van de poetsbeurten zijn vrijwilligers nodig: Wat kun je gaan doen? Wie gaat dat doen? Hoe ga je dat doen?  Werkgroepen Samen te stellen door het bestuur Uiteenlopende onderwerpen zoals voortzetting dit project U kunt zich aanmelden: Nu Via de website: Via OEK

15 Dank voor uw aandacht De BOKD zet zich in voor een leefbaar platteland en ondersteunt dorpsbelangenorganisaties


Download ppt "Aalden Vijf Sterren Dorp"

Verwante presentaties


Ads door Google