De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studeren in de cel Opmerkingen bij schrijfopdrachten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studeren in de cel Opmerkingen bij schrijfopdrachten"— Transcript van de presentatie:

1 Studeren in de cel Opmerkingen bij schrijfopdrachten http://www.een.be/programmas/koppen/koppen-8-oktober-2009-3

2 Leuven (Leuvens)

3 Leuven: universiteitsstad

4 Leuven

5 Gevangenis Leuven

6

7 Discussie Besteedt de Vlaamse Gemeenschap terecht belastingsgeld aan het aanbieden van opleidingen in de gevangenis?

8 Correctiecode http://picasaweb.google.com/neerlandistie k.brno/Correctiecode?authkey=Gv1sRgC Nbs1cP275r4Bg#http://picasaweb.google.com/neerlandistie k.brno/Correctiecode?authkey=Gv1sRgC Nbs1cP275r4Bg#

9 Woordkeuze

10 De gedetineerde De gevangene De veroordeelde

11 Let op: geen prepositie Hij geeft les Frans. Hij volgt les filosofie.

12 Let op: geen artikel Hij werkt als bibliothecaris. Hij is leraar Frans.

13 Geen artikel Bij het aanduiden van een hoedanigheid, een nationaliteit of een beroep van iemand. Hij is buitenlander. Zij is lid van een zwemvereniging. Ik ben Nederlander. Hij is leraar.

14 Geen artikel Vergelijk Hij is leraar. Een leraar is een man die lesgeeft. Wat is zijn nationaliteit? Hij is Nederlander. Hij is erg zuinig, hij is een echte Nederlander.

15 Prepositie + hen Corrigeer: De meeste van die komen in de bouw terecht.

16 Prepositie + hen Corrigeer: De meesten van hen komen in de bouw terecht.

17 + welk substantief? Het … is heel groot: de gevangenen kunnen duizenden boeken, cd’s en dvd’s lenen. De bibliotheek is een … voor vele gevangenen.

18 + welk substantief? Het aanbod is heel groot: de gevangenen kunnen duizenden boeken, cd’s en dvd’s lenen. De bibliotheek is een toevluchtsoord voor vele gevangenen.

19 + welk werkwoord? Een opleiding … Een straf … Een beloning … In de gevangenis … Frank is ook … als leraar.

20 + welk werkwoord? Een opleiding volgen, genieten Een straf uitzitten Een beloning krijgen / uitloven In de gevangenis zitten Frank is ook aangesteld als leraar

21 + welke prepositie? Zij dienen … zekere mate als voorbeeld. … dit moment maakt één vierde gebruik van die mogelijkheid. Frank werkt … een scriptie over Franse literatuur. In tegenstelling … reguliere studenten, hoeven de gevangenen niets te betalen. Ze kunnen kiezen … verschillende opleidingen.

22 + welke prepositie? Zij dienen in zekere mate als voorbeeld. Op dit moment maakt één vierde gebruik van die mogelijkheid. Frank werkt aan een scriptie over Franse literatuur. In tegenstelling tot reguliere studenten, hoeven de gevangenen niets te betalen. Ze kunnen kiezen uit verschillende opleidingen.

23 meervoud? Het wapen

24 meervoud? Het wapen – de wapens

25 De of het? mogelijkheid diploma voorbeeld bezoek niveau

26 De of het? de mogelijkheid het diploma het voorbeeld het bezoek het niveau

27 Te + infinitief In constructies met om, teneinde, door, zonder, na, in plaats van, voor, alvorens. => Maak zelf zinnen

28 Te + infinitief Ik ga naar de stad om boodschappen te doen. Teneinde een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen, dient met de aanwijzingen stipt op te volgen. (schrijftaal) Door te betalen bent u definitief ingeschreven voor deze cursus. Hij liep weg zonder een woord te zeggen. Hij verliet het huis na zijn jas te hebben aangetrokken. In plaats van te lachen, werd hij boos. Voor de medicijnen in te nemen, moet je goed de gebruiksaanwijzing lezen. Alvorens de medicijnen in te nemen, dient men goed de gebruiksaanwijzing te lezen. (schrijftaal)

29 Te + infinitief Corrigeer: In plaats van niks doen en in de cel liggen, kunnen de gevangenen hun tijd aan nuttige dingen besteden. Een goede gelegenheid dus, om hun tijd nuttig besteden.

30 Te + infinitief Correct = In plaats van niks te doen en in de cel te liggen, kunnen de gevangenen hun tijd aan nuttige dingen besteden. Een goede gelegenheid dus, om hun tijd nuttig te besteden.

31 Om + te + infinitief 1.Een duidelijk doel of een duidelijke reden aanduiden: Ik ga naar de stad om boodschappen te doen. Ik ben bij je gekomen om je het nieuws te vertellen. Hij volgt de cursus om beter te leren schrijven. Zij ligt in de zon om bruin te worden.

32 Om + te + infinitief 2. Na te + adjectief: De koffer is te zwaar om te dragen. Dit glas is te vies om uit te drinken. Ik ben te moe om te eten.

33 Prepositionele constituent => vaak achteraan Tegenwoordig zijn er vijftien gevangenen die gebruik van deze mogelijkheid maken. Beter => Tegenwoordig zijn er vijftien gevangenen die gebruik maken van deze mogelijkheid. (hangt hier ook samen met constructie “gebruik maken van…”)

34 Prepositionele constituent => vaak achteraan Maar: Eén van hen is Frank, die meer dan tien jaar in de cel zit. (= beter)

35 Extra Basiswoordenschat “criminaliteit” & “onderwijs” (An Wuyts)


Download ppt "Studeren in de cel Opmerkingen bij schrijfopdrachten"

Verwante presentaties


Ads door Google