De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ethiek op het werk1 Een training over persoonlijke ethische keuzes op het werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ethiek op het werk1 Een training over persoonlijke ethische keuzes op het werk."— Transcript van de presentatie:

1 Ethiek op het werk1 Een training over persoonlijke ethische keuzes op het werk

2 Ethiek op het werk2 Wat is “Ethiek”? Doen wat juist, redelijk, eerlijk en legaal is.

3 Ethiek op het werk3 Doelstellingen Na het volgen van deze training bent u in staat: De voordelen van ethisch handelen op het werk te beschrijven De gevolgen van onethisch gedrag te beschrijven Te onderkennen dat kleine overtredingen deel van het probleem uitmaken De invloeden op onze ethische keuzes te benoemen en te hanteren Te beschrijven hoe de waarden, procedures en richtlijnen van de organisatie als zinvol kader kunnen fungeren Een Ethische Actietoets te gebruiken bij het nemen van beslissingen Met meer zelfvertrouwen te reageren als u met een ethisch dilemma geconfronteerd wordt

4 Ethiek op het werk4 Goede ethische keuzes Grotere baanzekerheid Betere carrièreperspectieven Sterkere teams Versterkt uw geloofwaardigheid – andere mensen vertrouwen u en elkaar Leidt tot open communicatie Levert minder stress op

5 Ethiek op het werk5 Bepalen wat juist is… De wetgeving als richtlijn –Regels “die iedereen moet kennen” –Specifiek voor branche of vak –Onwetendheid is geen excuus –Kijk ook naar de intentie achter specifieke bewoordingen en voorwaarden

6 Ethiek op het werk6 Bepalen wat juist is… (vervolg) Wetgeving, beleid en procedures Gedeelde waarden op het gebied van verantwoordelijkheid, integriteit, respect en eerlijkheid Uw geweten Beloftes en afspraken Voorbeeldfunctie – “ethische helden”

7 Ethiek op het werk7 Om over na te denken… Het gaat er niet om wie het juist heeft, maar wat juist is; dat is van belang. Thomas H. Huxley Ethiek is niet iets wat je soms doet. Je moet er altijd rekening mee houden, in alles wat je doet.

8 Ethiek op het werk8 Respect Verantwoordelijkheid Resultaten

9 Ethiek op het werk9 Respect Behandel iedereen beleefd en met respect –Geen beledigende woorden en ongepaste grappen –Toon erkenning voor andermans inspanningen - geef verdiende complimenten Respecteer wat van de organisatie is –Gebruik tijd, apparatuur en middelen van de organisatie op de juiste wijze en efficiënt –Bescherm en verbeter uw werkomgeving

10 Ethiek op het werk10 Verantwoordelijkheid Bied goederen en diensten van hoge kwaliteit, op tijd Samenwerken en uw deel van de werklast op u nemen Probeer aan prestatieverwachtingen te voldoen Voeg waarde toe aan uw producten Respecteer vertrouwelijkheid Laat het mensen weten als u iets dwars zit

11 Ethiek op het werk11 Resultaten Creëer de juiste resultaten –De manier waarop (het hoe) is net zo belangrijk als het doel Kijk uit voor: –De weg van de minste weerstand –De neiging om werk ‘af te raffelen’ als u onder druk komt te staan

12 Ethiek op het werk12 Tactvol “nee” zeggen Niet meedoen om erbij te horen: 1.Noem uw bezwaar of zorg zonder de ander te beschuldigen van onethisch gedrag. Gebruik ‘Ik-uitspraken’ om uw gevoelens te beschrijven. 2.Stel een ander plan van aanpak voor dat u wel ethisch vindt. 3.Vraag om de instemming van de ander. 4.Als de ander niet instemt, vraag dan een hogergeplaatste om hulp.

13 Ethiek op het werk13 De Ethiek op het werk Ethische Actietoets Is het wettig? Valt het binnen onze regelgeving? Strookt het met de waarden van onze organisatie? Krijg ik geen schuldgevoel als ik het doe? Voldoe ik ermee aan onze beloftes en garanties? Zou mijn grote voorbeeld het doen? Zou ik het bij familie en vrienden doen? Zou ik het prima vinden als het mij overkwam?

14 Ethiek op het werk14 Tegenstrijdige belangen Een dilemma is…. Een situatie waarin u moet kiezen tussen twee schijnbaar even juiste alternatieven. Een lastige situatie waarin geen voor de hand liggende oplossing is. Conflicten met tegenstrijdige belangen zijn problemen die uitgedacht, uitgepraat en uitgewerkt moeten worden.

15 Ethiek op het werk15 Tegenstrijdige belangen: voorbeelden Het is juist om de regels en richtlijnen consequent toe te passen… Maar het is ook juist om extra aandacht te schenken aan hardwerkende, betrouwbare en productieve mensen. Het is juist om informatie te delen die anderen nodig hebben om hun werk te doen… Maar het is ook juist om informatie vertrouwelijk te behandelen als u dat beloofd heeft. Het is juist om gemaakte afspraken na te komen… Maar het is ook juist om een taak met een hogere prioriteit voorrang te geven als die zich plotseling aandient.

16 Ethiek op het werk16 Tegenstrijdige belangen Stap 1: Los het conflict op Verander de omstandigheden. Vraag toestemming om een uitzondering te maken, iets speciaals te doen of herdefinieer de situatie. Herdefinieer een van de belangen. Verander een van de ‘juiste keuzes’ om meer acceptabele opties te creëren.

17 Ethiek op het werk17 Tegenstrijdige belangen Stap 2: Bepaal wat het zwaarste weegt Vraag u af welk van de tegenstrijdige belangen… Het beste aansluit bij wetgeving, regels en organisatieprocedures. Het beste aansluit bij de normen en waarden van de organisatie. Het meeste voordeel oplevert voor het grootste aantal belanghebbenden. De beste precedent schept als iets dergelijks zich weer voordoet.

18 Ethiek op het werk18 Tegenstrijdige belangen Stap 3: Vraag om hulp Uw manager Iemand van HRM of Personeelszaken Een ethiekfunctionaris Iemand die naar u luistert en feedback kan geven

19 Ethiek op het werk19 Tenslotte… Ondanks gedragscodes, ethiekprogramma’s en speciale afdelingen, nemen organisaties niet de eindbeslissing over ethiek. Ethische keuzes worden door individuen gemaakt. - M. Euel Wade, Jr.

20 Ethiek op het werk20 Ethiek op het werk


Download ppt "Ethiek op het werk1 Een training over persoonlijke ethische keuzes op het werk."

Verwante presentaties


Ads door Google