De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directiedag CLB 20/02/2014. Actieplan vroegtijdig schoolverlaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directiedag CLB 20/02/2014. Actieplan vroegtijdig schoolverlaten."— Transcript van de presentatie:

1 Directiedag CLB 20/02/2014

2 Actieplan vroegtijdig schoolverlaten

3 Algemeen EU 2020 (10%) Pact 2020 (4,3%) Actieplan VSV: goedgekeurd door de Vlaamse Regering 27 september 2013

4 Stand van zaken: EAK Enquête arbeidskrachten KalenderjaarTotaal 200011.60 200111.50 200211.70 200312.50 200411.0 200510.70 200610.00 20079.30 20088.60 20098.60 20109.60 20119.60 20128.70 Tabel 1: vroegtijdige schoolverlaters in % - jaargemiddelden 2000-2012 Bron: FOD Economie, ADSEI, EAK Europees vergelijkbaar Vlaanderen haalt de doelstelling al in 2007

5 Stand van zaken: SSL Steunpunt school- en studieloopbanenSSL KalenderjaarTotaal 200412.0 200512.0 200612.6 200713.0 200812.7 200912.0 2010a11.1 2010b13.9 Tabel 2: Vroegtijdig schoolverlaters in % - jaargemiddelden 2004-2010 Bron: SSL Beter aangepast aan onze noden Doelstelling absoluut nog niet bereikt

6 Kwalificatiecriteria

7 Uitgangspunten Europees referentiekader Keuzes maken voor enkele quick wins samen met acties op langere termijn Elke jongere tot aan de meet

8 Identificatie, monitoring & coördinatie Wetenschappelijk rapport met regionale indicatoren omtrent VSV Voorjaar 2013 Rapporteren op schoolniveau omtrent VSV via databundel CLB volgt 2014 Scholen ondersteunen bij het lezen van de databundel 2014 Directies en beleidsondersteuners ondersteunen via prioritaire nascholing 2014-2015

9 Preventie (1) Informatie aanreiken aan de scholen via een specifieke website cijfers – achtergronden – praktijkvoorbeelden.. 2013-2014 Met behulp van de aangereikte info en de cijfers bepalen de scholen in hun beleid hoe zij vroegtijdig schoolverlaten binnen hun school gaan bestrijden en werken zij hieromtrent acties uit. 2013-2014 School & CLB !!! De inspectie volgt de cijfers en de doeltreffendheid van het begeleidingsbeleid op tijdens het vooronderzoek en de doorlichting Voorbereiding vanaf 2014 Toepassing vanaf 2014-2015

10 Preventie (2) De website onderwijskiezer verder optimaliseren + informatie voor vroegtijdig schoolverlaters toevoegen informatie + STEM + Slaagcijfers/richting + schoolverlaters 2013-2014 Onderzoeken of een uitbreiding van de schoolverlatersstudie mogelijk is Soort jobs + type contract + sector + tot 5 jaar Vanaf 2014 Flexibele leerwegen in het secundair onderwijs: duidelijk informeren, praktijkvoorbeelden en ondersteunen van scholen bij de uitbouw ervan vermijden ZB in 1stej ( 3 graden ) VVKSO Vanaf 2013- 2014

11 Preventie (3) De evaluatie van het stelsel leren en werkenevaluatie 2014 De versterking van de werkcomponent binnen de huidige systemen van leren en werken (incluis ILW) 2014 Geleidelijke invoering van de stageverplichting in de 3 de graad BSO (1 ste, 2 de en 3 de leerjaar) en de 3 de graad TSO (1 ste en 2 de leerjaar) OD XXIII: uitrol 2014-2015 Vanaf 2013- 2014

12 Preventie (4) Het inzetten van arbeidsmarktinstrumenten binnen de schoolse context in onderling overleg tussen onderwijs en arbeidsmarkt Zie notities 2013-2014 Het in kaart brengen van de problematiek van de pullfactor “arbeidsmarkt” (groenpluk) om vroegtijdig schoolverlaten te verklaren, via bevraging van schoolverlaters 2013-2014 Sensibiliseren van sectoren en werkgevers over het belang om jongeren mee tot aan de meet te brengen via de modelovereenkomst stage en werkervaring. groenpluk 2013-2014 Uitrol van de Vlaamse kwalificatiestructuur 2012-2015

13 Interventie Verzamelen en verspreiden van praktijkvoorbeelden (peer)coaching + werken met rolmodellen 2013-2014 Transitietrajecten verder openstellen voor leerlingen uit het buitengewoon SO en waar mogelijk uitbreiden naar leren en werken (Transpop + J@ws) samenwerking GTB-VDAB-CLB ! Vanaf 2013- 2014 Actieplan spijbelen

14 Compensatie Verder uitbouwen en faciliteren van kwalificerende beroepsgerichte trajecten via samenwerking tussen o.m. het volwassenenonderwijs, VDAB, Examencommissie, Syntra en bedrijven/organisaties Bekendmaken van de mogelijkheid tot het volgens van deze kwalificerende beroepsgerichte trajecten Vanaf 2013- 2014 EVC-trajecten stimuleren en bekendmakenVanaf 2013- 2014 Kennisname uitrol acties loopbaanakkoord werkervaringsprojecten ongekwalificeerden Vanaf 2013

15 Overkoepelende acties Opmaak draaiboek als lokaal afsprakenkader voor scholen-CLB’s-VDAB en eventueel andere betrokken actoren die ingezet kunnen worden bij het bestrijden van VSV (hierin prioritaire aandacht voor grootstedelijke context en Brussel) CLB-betrokkenheid ! - Aanpassing BVR operationele doelen ! - Vertaling afspraken in bijzondere bepalingen Vanaf 2013- 2014 Opvolging en bijsturing actieplan vroegtijdig schoolverlaten Continu

16 Prioriteiten - speerpunten

17 Dank voor uw aandacht! Vragen of bedenkingen steeds welkom bij Marie Kruyfhooft (marie.kruyfhooft@ond.vlaanderen.be) Carl Lamote Carl Lamote (carl.lamote@ond.vlaanderen.be) Debby Peeters (debby.peeters@ond.vlaanderen.be)

18 Wat werkt ?

19 De Stap Gent 22 mei 2014 programma


Download ppt "Directiedag CLB 20/02/2014. Actieplan vroegtijdig schoolverlaten."

Verwante presentaties


Ads door Google