De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHIJNZELFSTANDIGHEID. 1. Onderwerp actief in onze dienst ? Reguliere werking ? Projectwerking ? Ja/nee 2. Verheldering probleemstelling : wat ? Hoe komt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHIJNZELFSTANDIGHEID. 1. Onderwerp actief in onze dienst ? Reguliere werking ? Projectwerking ? Ja/nee 2. Verheldering probleemstelling : wat ? Hoe komt."— Transcript van de presentatie:

1 SCHIJNZELFSTANDIGHEID

2 1. Onderwerp actief in onze dienst ? Reguliere werking ? Projectwerking ? Ja/nee 2. Verheldering probleemstelling : wat ? Hoe komt het ? Draagwijdte ? Impact ?

3 3. Identificatie mogelijke spelers in dit verhaal : dienst economie – integratiedienst – burgerzaken – ankerpunten werkwinkel – OCMW-anti-fraudecel 4. Wat is hun rol en betrokkenheid in het verhaal ?

4 5. Leidt uiteindelijk tot deze vaststelling :  Er bestaat reeds een overlegorgaan (olv burgemeester) (het Permanent Overlegcomité IEM)  waaronder thematische werkgroepen ressorteren

5  Oa werkgroep WERK, bestaande uit : -een vertegenwoordiger van dienst Werk, stad Gent ! -een vertegenwoordiger van dienst Integratie, stad Gent -VDAB : stadsmanager en vertegenwoordiger van inburgering -CFG vzw (federatie van allochtone zelforganisaties) -Ankerfiguur Martin Ballogh -OTC-OCMW Gent -(met vraag nr uitbreiding tot vakbond, zelforganisaties nieuwe EU-burgers)

6 Rol van de werkgroep Werk -identificeren, -uitklaren en -adviseren van diverse knelpunten en signalen uit het werkveld -Responsabiliseren van de betrokken beleidsniveau’s  adviseert aan het POC

7 6. Thema schijnzelfstandigheid stond reeds geagendeerd en er werd een advies rond geformuleerd (maart 2014) als volgt : – oprichten van een meldpunt schijnzelfstandigheid Het advies werd aan de POC bezorgd en werd besproken op het politiek overleg. (zomer 2014).

8 7. Terugmelding van het politiek overleg (sept 2014) : - Niet oprichten van een apart meldpunt schijnzelfstandigheid maar eerder sensibiliseren en informeren – versterken van de bestaande kanalen, diensten, organisaties

9 8. Nieuwste bijeenkomst werkgroep WERK (okt 2014): verruimde werkgroep met medewerkers van de kabinetten om samen actief mee te denken en te zoeken naar haalbare alternatieven voor de verschillende signalen en beleidsknelpunten.


Download ppt "SCHIJNZELFSTANDIGHEID. 1. Onderwerp actief in onze dienst ? Reguliere werking ? Projectwerking ? Ja/nee 2. Verheldering probleemstelling : wat ? Hoe komt."

Verwante presentaties


Ads door Google