De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Signaal 65: De moeilijke communicatie met schuldbemiddelaars.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Signaal 65: De moeilijke communicatie met schuldbemiddelaars."— Transcript van de presentatie:

1 Signaal 65: De moeilijke communicatie met schuldbemiddelaars

2 De hulpverlening wil graag cliënten, die worden bijgestaan door ‘private’ schuldbemiddelaars in collectieve schuldenregeling, helpen om zicht te krijgen op hun (financiële) situatie. Maar de communicatie met schuldbemiddelaars en bewindvoerders loopt soms moeilijk of helemaal niet. Door collectieve schuldbemiddelaars wordt weinig transparantie geboden en is er willekeur in de samenwerking met derden. Bij een aantal onder hen is er onwetendheid over de sector en de armoedeproblematiek, geen voeling met de doelgroep, onbegrip, weigering en arrogantie. Schuldbemiddelaars in collectieve schuldenregeling weten soms weinig over de leefwereld en beleving van mensen in armoede. Ze 'regelen' alles voor de schuldenaar die dan zelf alle zicht verliest op zijn (financiële) situatie. Schuldbemiddelaars kennen soms een onrealistisch laag leefgeld toe. De effecten voor cliënten zijn: nog dieper in problemen geraken, onwetendheid van wat met hun centen gebeurt, geen huurcontract kunnen tekenen, schulden bij opvangcentra, huur niet kunnen betalen, gevoelens van onmacht, onbegrip en onzekerheid enz. Hiertoe zijn een betere verstandhouding, communicatie en afspraken nodig tussen de hulpverlening en de cliënt én tussen de schuldbemiddelaars en de bewindvoerders. Dit zodat de hulpverlener en de cliënt beter kunnen verstaan waarom en op welke basis bepaalde (financiële) beslissingen genomen worden die vaak een groot effect hebben op de mogelijkheden van deze burgers om bv een woning te huren.

3 Moeilijke communicatie met schuldbemiddelaars: vaststellingen: -Collectieve schuldenregeling is maar één van de vormen van budget- en schuldhulpverlening -De collectieve schuldenregeling wordt door de cliënt zelf aangevraagd via een verzoekschrift -De rechten van de cliënt collectieve schuldenregeling zijn versterkt maar vaak nog onbekend

4 Procedurele waarborgen en rechten voor mensen in collectieve schuldenregeling, welke ? -Informatie -Leefgeld -Bezwaar tegen ontwerp -Herziening -Vervanging van de schuldbemiddelaar -Stopzetting -Signaleren van problemen

5 Concrete stappen -Een Rondetafelgesprek op 24 april 2014: -met input van de Juridische Dienst OCMW Gent en Budget- en Schuldbegeleiding CAW -met betrokken actoren uit het Gentse welzijnsveld -Een info-campagne over de procedurele waarborgen en rechten voor mensen in collectieve schuldenregeling: -in de nieuwsbrief van LWB (meest aangeklikte artikel) -via een toelichting op het wijkwelzijnsoverleg door de Juridische dienst van het OCMW

6 Meer info: www.vlaamscentrumschuldenlast.be www.eerstehulpbijschulden.be Contact: Rik Marynissen Juridische Dienst OCMW Gent Youri Nuytinck Budget- en Schuldbegeleiding CAW


Download ppt "Signaal 65: De moeilijke communicatie met schuldbemiddelaars."

Verwante presentaties


Ads door Google