De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Black Carbon “Stof tot nadenken” Antoon Visschedijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Black Carbon “Stof tot nadenken” Antoon Visschedijk."— Transcript van de presentatie:

1 Black Carbon “Stof tot nadenken” Antoon Visschedijk

2 Overzicht presentatie (ca. 15 min.) Wat is Black Carbon (BC)? Wat doet BC en waarom is BC belangrijk? (Internationale) Rapportageverplichtingen voor BC Hoe meet en kwantificeer je BC? EC als benadering voor BC Belangrijkste EC bronnen internationaal: MACC II 2013 resultaat Tekortkomingen en geleerde lessen uit eerder werk EC in de Emissieregistratie Nederlandse bronbijdragen aan EC Nederlandse bronbijdrages vergeleken met andere landen Verwachte ontwikkelingen Antoon Visschedijk Black Carbon

3 Wat is Black Carbon? -1- Ontstaat door onvolledige verbranding Belangrijkste component van verbrandingsroet Antoon Visschedijk Black Carbon

4 Wat is Black Carbon? -2- “Klompjes” gecoaguleerde bolletjes van amorf koolstof ≈ 30 – 150 nm in diameter Ontstaat door snelle coagulatie, in of direct na de vlam Meestal coating van organische en anorganische componenten Coating ontstaat na de vorming van BC en varieert sterk in dikte Antoon Visschedijk Black Carbon

5 Wat doet BC en waarom is BC belangrijk? BC heeft een groot effect op klimaat: Direct, door omzetten van licht in warmte Antoon Visschedijk Black Carbon Indirect, door o.a. o Versnellen van de verdamping van wolken o Vormen van een zwarte laag na depositie op bijv. sneeuw BC is ook een tracer voor verbrandingsaerosol, bijvoorbeeld verkeer Correleert daarom sterk met gezondheidsrelevant PM

6 Internationale rapportage van BC emissies Antoon Visschedijk Black Carbon Binnen twee internationale kaders wordt gevraagd BC emissies te rapporteren: EU (NEC Directive) en UNECE-CLRTAP (Protocollen) EU NEC Directive: o Voorstel door de Commissie voor vernieuwing NEC Directive o Brengt verplichte rapportage van BC emissies met zich mee UNECE-CLRTAP: o Onder Gothenburg Protocol (zg. Multipollutant Protocol) sinds dit jaar vrijwillige rapportage BC emissies voor volgende ronde (2014) gevraagd

7 Hoe meet en kwantificeer je BC?-1- In de literatuur vaak als volgt gedefinieerd: “Black carbon is the fraction of carbonaceous PM that is characterised by its ability to strongly absorb light and its resistance to chemical transformation” Er is een consensus dat BC de volgende eigenschappen heeft: Sterke absorptie van zichtbaar licht Vuurvast (d.w.z. verdampt pas bij zeer hoge temperatuur, ≈ 4000 ° K) Het bestaat uit agglomeraties van kleinere deeltjes Onoplosbaar in water en organische oplosmiddelen Antoon Visschedijk Black Carbon

8 Hoe meet en kwantificeer je BC?-2- Sterke absorptie van zichtbaar licht Vuurvast (d.w.z. verdampt pas bij zeer hoge temperatuur, ≈ 4000 ° K) Het bestaat uit agglomeraties van kleinere deeltjes Onoplosbaar in water en organische oplosmiddelen Dus zowel fysische als chemische kenmerken Geen apparaat meet alle eigenschappen Voor broeikasgaseffect bij voorkeur lichtabsorptie in een BC pluim meten, met absorptiecapaciteit als eenheid Antoon Visschedijk Black Carbon

9 Elementair koolstof (EC) als benadering voor BC Lichtabsorptie meten brengt drie moeilijkheden met zich mee: Absorptiecapaciteit is door aangroei tijdens het pluim verouderingsproces sterk tijdsafhankelijk In principe levert de meting geen ‘mass-based metric’ op Aangezien er in-situ in een pluim gemeten moet worden zijn deze metingen wat duurder en schaarser Alternatief is meten van elementair koolstof (EC) in strikt chemische zin (los van de BC eigenschappen) EC gehalte meten in PM 10 en PM 2.5 is relatief eenvoudig en goedkoop met thermisch-optische methoden Vaak behoorlijk goede correlatie tussen BC en EC maar dit is niet per definitie zo Antoon Visschedijk Black Carbon

10 Belangrijkste EC bronnen internationaal: MACC II 2013 resultaat-1- EC emissies kleiner dan 2.5µm (2500nm) berekend met: EC 2.5 = PM 2.5 * EC fractie literatuur MACC II ca. 250 PM 2.5 bronnen, 46 landen, 10 jaar (1999 – 2009): Antoon Visschedijk Black Carbon

11 Belangrijkste EC bronnen internationaal: MACC II 2013 resultaat-2- Antoon Visschedijk Black Carbon Ruimtelijke verdeling 2005 emissies volgens EUCAARI 2008:

12 Tekortkomingen en geleerde lessen uit eerder werk EC fractie blijkt variabel over langere periodes: Vlootgemiddelde voor diesel personenauto’s 0.6 (2000) naar 0.8 (2010) PM 2.5 emissie zeeschepen bijna factor 3 gedaald a.g.v. SECA maatregelen; metingen laten echter constante EC emissie zien Definitie van PM 2.5 emissies niet consistent in internationale emissiedatabases: Effect condenseerbare koolwaterstoffen op PM2.5 emissiefactoren uit hout- en kolenkachels is factor 4, terwijl geen effect op EC emissie; Dus EC fracties gedifferentieerd naar wel/geen COV Antoon Visschedijk Black Carbon

13 EC in de Emissieregistratie Zelfde benadering als Europees werk (fractie op PM2.5) maar met geleerde lessen Eerste jaar is 2011, voor de vijf meest belangrijke bronnen: Wegverkeer Overige mobiele bronnen (inclusief zeescheepvaart) Houtkachels Raffinaderijen Basismetaalindustrie ≈ 130 Emissieoorzaak/brandstof combinaties Meest recente EC fracties (recente Nederlandse MAAP metingen verkeer) Consistent met PM2.5 definities m.b.t. COV Nog steeds onzeker (onzekerheid PM2.5 en onzekerheid EC Fractie) Antoon Visschedijk Black Carbon

14 Nederlandse bronbijdragen EC EC 2.5 emissies voor 2011 in Nederland en het Nederlands Continentaal Plat (NCP): Verkeersgedomineerd Aanzienlijke bijdrage zeeschepen (ook op land ≈ 17% van OMB) Nauwelijks bijdrage industrie Houtkachels relevant (12% van totale emissie op land) Antoon Visschedijk Black Carbon

15 Nederlandse bronbijdrages vergeleken met andere landen NLD EC emissie per inwoner (2011) vergeleken met Polen (2009) Antoon Visschedijk Black Carbon

16 EC emissiereductie en co-geëmitteerde stoffen Nu geen specifieke BC reductiemaatregelen maar wel op PM gerichte maatregelen Simpel: o BC is een klimaat-warmer o Organisch koolstof en sulfaat aerosol (fijn stof) zijn klimaat-koelers Vaak selectieve verwijdering semi-vluchtige componenten; Reductie van diesel PM zal daarom meer bijdragen aan vermindering van klimaatopwarming dan reductie van houtstook PM Recent onderzoek laat zien dat het gezondheidseffect van PM reductie altijd positief is maar de effectiviteit voor klimaatmitigatie beperkt kan zijn Antoon Visschedijk Black Carbon

17 Bedankt voor uw aandacht! Antoon Visschedijk Black Carbon


Download ppt "Black Carbon “Stof tot nadenken” Antoon Visschedijk."

Verwante presentaties


Ads door Google