De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Analyse Enquête SEA bedrijventerreinen Analyse17-9-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Analyse Enquête SEA bedrijventerreinen Analyse17-9-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Analyse Enquête SEA bedrijventerreinen Analyse17-9-2014

2 1. Inleiding en aanleiding De aanleiding voor de enquête was het beoordelen waar- en of de SEA Groep bedrijventerreinen meer draagvlak kan creëren voor ondernemers op het gebied van groen, infrastructuur, ondernemersklimaat en veiligheid.

3 2.Respons & 3.Conclusie Respons De uitnodiging tot het invullen van de enquête is in juni 2014 per e-mail gedaan aan ongeveer 400 ondernemers. Uiteindelijk zijn er 50 enquêtes ingevuld. Dit is een respons van 12,5%. Conclusie Er zijn verschillende vragen in bepaalde categorieën opgesteld. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de respondenten tevreden zijn op hun bedrijventerreinen en de acties die de SEA groep bedrijventerreinen onderneemt.

4 4.Resultaten per categorie In de resultaten is weergegeven wat de belangrijkste uitkomsten zijn van de enquête. Er wordt gesproken in de vorm van eens of oneens. De neutrale uitkomsten zijn alleen vermeld indien dit van toegevoegde waarde is in de vraag. De uitkomsten van de enquête in tabellen per vraag is als bijlage van dit document bijgevoegd.

5 Groen 92% vindt het openbaar groen van toegevoegde waarde en van invloed op een goede uitstraling. 25% vindt dat het openbaar groen beter onderhouden kan worden. 50% vindt het onderhoud van groen bij de ondernemers op het eigen terrein niet voldoende, minder dan 25% vindt het onderhoud voldoende. 57% vindt dat ondernemers elkaar mogen aanspreken op achterstallig onderhoud van het groen, op eigen terrein, ten behoeve van een goede uitstraling.

6 Infrastructuur 86% vindt de kwaliteit van de wegen naar het bedrijventerrein goed. 50% vindt dat de bewegwijzering verbeterd kan worden. Het gebruik van glasvezel is voor meer dan 50% van belang voor hun organisatie. 36% ondervindt hinder van vrachtwagens die op de weg parkeren. 44% is het niet eens dat ondernemers hun terrein beschikbaar moeten stellen voor het parkeren van vrachtwagens.

7 Ondernemersklimaat 36% vindt dat de synergie op de bedrijventerreinen verbeterd kan worden voor een goede lokale samenwerking. 94 % is het eens dat een betere uitstraling meewerkt aan het vestigen van nieuwe ondernemers. 40% vindt dat er sprake is van achterstallig onderhoud van de bedrijfspanden in hun straat dat een goede uitstraling belemmert. 42% denkt door de regels te versoepelen, leegstand gedeeltelijk opgelost kan worden en de beeldkwaliteit wordt verbeterd. 30% ziet ontwikkelingsmogelijkheden voor hun bedrijf door de komst van Lelystad airport. 34% is het hier totaal niet mee eens. 24% van de respondenten heeft behoefte aan meer contact met de Gemeente Dronten. 52% heeft geen mening.

8 Veiligheid 36% vindt dat de toegangswegen naar de bedrijfslocatie verbeterd moeten worden om onveilige situaties te voorkomen. 46% vindt een collectief besluit over de beveiliging op het bedrijventerrein van belang. 48% ziet geen (brand) gevaar voor hun bedrijf in de opslag van afval en goederen op eigen terrein van naaste ondernemers. 20% ziet hierin wel gevaar.

9 Overig 40% ziet dat er verbeteringen op het bedrijventerrein te zien zijn n.a.v. de schouw en actiedagen vorig jaar. 46% kan zich vinden in de doelstellingen van de SEA. 52% weet de SEA groep te vinden bij vragen. 60& vindt dat de SEA groep zinvol bezig is.

10 Reacties respondenten Respondenten hebben de gelegenheid gekregen na afloop van de vragen per categorie een opmerking te plaatsen. Deze opmerkingen zijn per categorie in beeld gebracht.

11 Groen Biddinghuizen Noorderbaan: Ik vind dat (braakliggende) terreinen verkocht of niet onderhouden dienen te worden door de eigenaar (dus gemeente of eigenaar. dit is een voorwaarde waarop gehandhaafd kan worden dus niet de verantwoordelijkheid van een ondernemer om er een andere ondernemer op aan te spreken. Plantweg: Waarom zoveel verschillende aannemers die bezig zijn met het openbare groen? Overleg lijkt er niet te zijn? Noorderbaan: De strook naast het gasstation aan de Noorderbaan wordt niet of slecht onderhouden De Noorderbaan staat er erg armoedig bij qua openbaar groen. Plantweg: Wat is er gedaan met de afspraken uit de schouw?

12 Swifterbant: Industrieweg: Onderhoud groen is verantwoordelijkheid ondernemer. De gemeente zou hierin mee kunnen denken in de vorm van gescheiden afvoer groep afval mogelijk maken via de gemeente afvalstroom. Bijv. 2x per jaar ophalen grof tuinafval op industrieterrein. Business zone Delta: De Amstel: Er zijn (failliete ) bedrijven die hun eigen terrein niet of nauwelijks bijhouden waardoor hun buren vaak omkomen in het onkruid. Wie gaat zulke percelen maaien etc. De Gouwe: Er wordt aan onze achterzijde zeker geen onderhoud gepleegd. Bossages worden weggemaaid en onkruid komt er voor in de plaats. Jammer... De Amer: Het blijft lastig om tegen je buurman te zeggen dat hij zou moeten zorgen dat het onkruid weg moet. De Regge: De gemeente moet de hagen in de diverse bochten kort maaien ivm zicht op de kruising De aannemer neemt niet zijn verantwoordelijkheid op basis van het beeldbestek. Vooral in de eerste helft van het groeiseizoen doet de aannemer onvoldoende zijn best om het beeld er verzorgt uit te laten zien. De Gemeente heeft als opdrachtgever onvoldoende de regie.

13 Infrastructuur Business zone Delta De Regge lijkt wel een openbare parkeerplaats voor vrachtwagens. Overig Het beschikbaar stellen van ruimte voor het parkeren van vrachtwagens voor de betreffende onderneming lijkt me logisch, helaas blijkt dit in de praktijk een stuk weerbarstiger en niet altijd werkbaar. Verantwoordelijkheid ligt bij ondernemers enerzijds, anderzijds ligt deze verantwoordelijkheid ook bij de lokale overheid, de vervoerders en TLN. Straten maar vooral ook de inritten van bedrijven zijn overwegend te smal. Maar dat hoort helaas bij de Hollandse kneuterigheid dus dat zal niet gaan veranderen. Stel je voor dat er ruimte zou zijn!

14 Biddinghuizen: Noorderbaan: glasvezel is belangrijk, maar voor een redelijke / eerlijke prijs, niet voor de hoofdprijs. Noorderbaan: Er zijn geen voetpaden, gevaarlijke situaties bij de minirotonde van de Noorderbaan, de straten zijn te smal wanneer vrachtwagens op een inrit proberen in te draaien, bij het manoevreren moet het andere verkeer wachten, bermen worden niet onderhouden, geen parkeerplaatsen, problematisch met het laden en lossen etc. Plantweg: Vuilnisbakken/containers ontbreken, vooral voor de buitenlandse chauffeurs die hier overnachten. Ze gooien hun afval in de bosjes. Oogstweg: De goten langs de weg zijn maar deels gerepareerd. Delen op o.a. de Oogstweg zijn slecht met grote gaten. Plantweg: Een collectieve, bewaakte en/of verlichte parkeerplaats met vuilnisbakken (!!) zou goed zijn Kruising Noorderbaan- rotonde bij Wilsor aanpassen. Gebeuren veel bijna ongelukken.

15 Ondernemersklimaat Swifterbant: Industrieweg: Huidige regelgeving rond locatie van bedrijfsactiviteiten wordt niet voldoende nageleefd waardoor er juist afkeer gecreëerd word voor vestiging naast of nabij een bedrijfslocatie. Business zone Delta: De Amstel: Zorg voor een nette opgeruimde omgeving en men zou volgens mij niet eerder een pand mogen bouwen voordat alles getekend is door de toekomstige eigenaar / huurder en het pand na oplevering ook meteen in gebruik wordt genomen. Bouw van bedrijfspanden dient in één keer voltooid te worden en mag geen jaren duren!

16 Biddinghuizen: Plantweg: Door de regels te versoepelen kun je ook bedrijven op dit terrein krijgen die in het centrum horen, en dat staat ook erg leeg.....keuzes maken en handhaven lijkt mij een goede optie. Noorderbaan: Regels aanhouden,, maar wel wat pragmatischer benaderen. Een industrieterrein is geen woonwijk. Overig: Misschien moeten er jaarlijks om de beurt ondernemers worden aangewezen cq gekozen om de rol op zich te nemen waarbij ze verslagen maken van elk bedrijf. Dit kan dan wat officiëler worden overhandigt aan alle ondernemers cq verhuurder van het pand. En er kan dan worden gekeken of iemand het beter of slechter doet als een jaar daarvoor. Uitbreiding van het vliegveld is goed voor de economie, niet goed voor het leefklimaat.

17 Veiligheid Swifterbant: Industrieweg: Hierover melding gemaakt bij gemeente. Echter geen feedback of enige actie vernomen. Industrieweg: De ontsluiting van een woonwijk via het industrieterrein Spelwijk is zeer onwenselijk en lijdt tot zeer onveilige situaties. Dit is een aandachtspunt en ik zou graag zien dat hierin actie wordt ondernomen van de woonwijk Bloemenzoom via Biddingweg. Business zone Delta Op kruising de Amstel / De Eem met De Linge wordt vaak veel te hard gereden en is door de hoge beplanting heel onoverzichtelijk. Fietswedstrijden (Leisureworld) kunnen beter aan de kanaalzijde van de Rivierendreef worden verreden dan door de De Amstel waar de nodige gezinnen met kleine kinderen wonen

18 Biddinghuizen: Container met houtafval op de Oogstweg. Er is al 2 maal poging tot brandstichting geweest!!! Toegang naar industrieterrein "noorderbaan" is een vaag soort van rottonde achtig iets wat niet veilig/overzichtelijk is, gevolgd door een rare knik die soms (bij achterstallig onderhoud openbaar groen) erg onoverzichtelijk kan zijn. (rommelige achterbuurman) Overig: Omheind bedrijventerrein met algemeen toegangshek.....veel te duur.... iedereen eigen goede alarminstallatie is beter Actievere rol bedrijfskring in collectieve beveiliging Camerabewaking / slagbomen zou welkom zijn Het aantal straatlantaarns vergroten.


Download ppt "Analyse Enquête SEA bedrijventerreinen Analyse17-9-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google