De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sluitende aanpak: van kwetsbaar naar kansrijk. DE KLANT IS WAAR HET ALLEMAAL OM DRAAIT! HOE WIL JIJ ALS KLANT BEHANDELD WORDEN? DAT WILLEN JOUW KLANTEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sluitende aanpak: van kwetsbaar naar kansrijk. DE KLANT IS WAAR HET ALLEMAAL OM DRAAIT! HOE WIL JIJ ALS KLANT BEHANDELD WORDEN? DAT WILLEN JOUW KLANTEN."— Transcript van de presentatie:

1 Sluitende aanpak: van kwetsbaar naar kansrijk

2

3 DE KLANT IS WAAR HET ALLEMAAL OM DRAAIT! HOE WIL JIJ ALS KLANT BEHANDELD WORDEN? DAT WILLEN JOUW KLANTEN OOK. REGEL DAT DAN!

4 Maatwerk Meten is weten Systeemgericht Digitaal Vrijwillig niet vrijblijvend (Oplossingsgericht sturen) Sluitende aanpak (jeugdige verlaat niet de school) Combinaties werken, leren, zorg Duurzaam / Effectief spunten

5 89% plus jongeren uitzicht op startkwalificatie Doelstelling

6 12-23jr multiproblem overbelast startkwalificatie haalbaar ingeschreven op mbo of vo Doelgroep

7 Zorgcoordinatoren RBL/ RMC Wie melden aan?

8 Klik (vertrouwen, toegankelijk) Frequentie (activerend, vasthoudendheid) Wat werkt

9 Werkwijze Intensief 3 fases Methodische expertise Bindend Minimale registratie Onderzoek Onafhankelijk, kritisch Niet vrijblijvend Doen wat werkt

10

11 Omgeving

12

13 Aanmelden

14

15 -Ervaringen t.o.v. Thema vandaag -Welke ideeën roept dat op -De verbinding -Voorbeelden collectief coach gedachten (ontschotten op uitvoerings niveau) Vraaggericht

16 -Geschiedenis -Management -Doelstelling -Werkwijze -Slimme indicatoren -Resultaten -Plusmaatje Thema’s

17 Geschiedenis

18 Een probleem doet zich nooit de hele dag voor. Er zijn momenten dat het normaal gesproken wel had kunnen voorkomen, maar dat het dat nu op de een of andere manier niet deed! Deze momenten naar voren halen maakt het realistischer dat een oplossing voor handen is. Overtuiging

19 management by fear management by walking around management by sexual harrassment management by Royal Visit management by objectives MANAGEMENT DAT HET DUS DE KUNST IS IETS TE BEREIKEN DOOR MIDDEL VAN ANDEREN

20 De jeugdige en de opvoeder centraal Eigen kracht versterkend Uitnodigend Vroegtijdig, outreachend werken en goede signalering Vasthoudend Effectief en efficiënt Gecoördineerd samenwerken Gemotiveerde en competente werkers Bestuurlijk draagvlak Lerende organisatie Objectives

21 Outcomes De mate waarin de cliënten tevreden zijn over het advies of de hulp. De mate waarin de problematiek van cliënten is verminderd. De mate waarin er na intensieve hulp geen hulp of nog slechts lichtere hulp nodig is. De mate waarin er sprake is van wegblijven of uitval van cliënten.

22 Outreachend Flexibel Activerend Bindend Overstijgend signalerend Doortastend Spin in het web 24 uur bereikbaar systeemgericht Competenties

23 Basisvisie en uitgangspunten pluscoaching Oplossingsgericht werken Systeemgericht werken Planmatig werken Oplossingsgericht werken “ Houdingsaspecten “

24 Oplossingsgericht werken

25 in tweetallen bespreken “ Wat zijn zaken die jij goed kunt, die je beslist zult inzetten in het werken met jongeren?

26 “ik wil je een rare vraag stellen. Stel dat, terwijl je slaapt vannacht en het stil is in huis, er een wonder zou gebeuren. Het wonder is dat het probleem dat je hier bracht is opgelost. Maar, omdat je sliep weet je niet dat het wonder heeft plaatsgevonden. Wat zal er dan anders zijn wanneer je morgenochtend wakker wordt waaraan jij kunt zien dat er een wonder is gebeurd en dat het probleem dat jou hier bracht is opgelost?” Toekomstprojecties

27 Oplossingsgerichtte voorbeelden Fredrike bannink Film 1Film 1 Of Court Visser (2 min animatie; vanaf 0.43 Film 2

28 Slimme indicatoren

29

30 Resultaten

31

32

33 Discussie: Hoe sluit dit aan bij het passendonderwijs, verbinding samenwerkingsverbanden

34

35 Plusmaatje


Download ppt "Sluitende aanpak: van kwetsbaar naar kansrijk. DE KLANT IS WAAR HET ALLEMAAL OM DRAAIT! HOE WIL JIJ ALS KLANT BEHANDELD WORDEN? DAT WILLEN JOUW KLANTEN."

Verwante presentaties


Ads door Google