De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Asbestverwerking … bij Nedstaal ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Asbestverwerking … bij Nedstaal ?"— Transcript van de presentatie:

1 Asbestverwerking … bij Nedstaal ?
“een levensgevaarlijk experiment!”

2 Geachte leden van de Drechtraad,

3 Wat is er aan de hand? Binnenkort start een proef met verwerking van asbest, maar de fabriek is niet geschikt… Medewerkers en omwonenden in de regio Drechtsteden lopen groot gevaar voor hun gezondheid… "Knoei niet met asbest ! Het zou kunnen gaan knoeien met ... JOU ?!"

4 Nedstaal, de fabriek… Gaten in het dak, rommel overal, gif lekt weg in de rivier…

5 Waarom gevaarlijk? Fabriek Nedstaal is niet geschikt voor asbestverwerking, het is namelijk een staalfabriek… Proef- en productieproces asbestverwerking zijn beide “intrinsiek onveilig”… (Bron: bijeenkomsten in Landvast)

6 Staan de mannen in de witte pakken al klaar, voor als het misgaat met de proef ???

7 De VPRO maakte een radio reportage
OP zaterdag 17 mei 2014 heeft het programma Argos op Radio 1 circa 40 minuten aandacht geschonken aan de voorgenomen asbestverwerking bij Nedstaal. Argos is een kritisch programma dat wordt gemaakt door onderzoeksjournalisten. U kunt de volledige uitzending beluisteren. “TNO bedacht het plan, en stelde daarna zelf vast dat de proef veilig zou zijn. Met onafhankelijk onderzoek heeft dit niets van doen, de milieudienst (OZHZ) praat(te) alles goed.”

8 Structuur asbest is gevaarlijk
Emeritus Hoogleraar Lucas Reijnders zegt: "Maar het is dus het probleem dat het in de fik kan vliegen voordat het eigenlijk onschadelijk gemaakt is en het kan zich dan verspreiden".

9 Volksgezondheid loopt gevaar oude fabriek Nedstaal zit vol met gaten

10 Asbest: hoe gevaarlijk is het?
1 ASBESTVEZEL kan dodelijk zijn.... DETECTIEGRENS ASBESTDEELTJES = 40 vezels per m3 (bron: TNO) FILTERCAPACITEIT NEDSTAAL = m3 per uur (!) THEORETISCH KAN ER ONTSNAPPEN.... = vezels PER UUR en... FILTER NEDSTAAL IS ONGESCHIKT voor asbestfiltering!

11 Als de proef doorgaat? Asbestvezels komen vrij en verspreiden zich met de wind Direct levensgevaar fabrieksmedewerkers en inwoners Drechtsteden Er zijn heel veel twijfels geformuleerd Lees het document en bestudeer de website van het Comité Asbest Nedstaal Nee

12 Jaarvracht asbest bij Nedstaal…
3,6 miljard asbestvezels één asbestvezel in de longen = dodelijk Latentietijd: jaar Jaarvracht Nedstaal

13 Drechtstedenregio in gevaar?
Als de asbestproef doorgaat Asbestvezels ontsnappen uit de fabriek Emissies (asbest, tal van giftige stoffen) Wind transporteert asbestvezels Immissie asbestvezels in de leeflaag Gevaar voor inademen asbestvezels

14 Er ontstaat onvolledige verbranding
Ovendeksel is ca. 7 minuten open In de meest ideale situatie In die tijd géén afzuiging van asbestvezels Asbestvezels in bitumen verbranden onvolledig en komen vrij Er ontwijkt ‘zwarte rook’ (= PAK’s) en is er sprake van enorme turbulentie Temperatuur asbesthoudend schroot lager dan 1200 graden Celsius

15 Inconsistenties in betoog Nedstaal
Hoe kan dit filter dan asbestvezels afzuigen van een hogere temperatuur? Het afzuigfilter kan maximaal 110 – 130 graden Celsius verdragen

16 Grote gezondheidsrisico’s voor medewerk(st)ers in de hal
Een flink deel van de turbulente gassen en verbrandingsdampen verdwijnen dus niet in de ‘afzuigkap’ … … maar gaan rondcirculeren in de fabriekshal met als gevolg : ernstige gezondheidsrisico’s voor de medewerk(st)ers.

17 De risico’s voor de volksgezondheid zijn veel te groot

18 BBT Nedstaal voldoet niet. Waarom niet?
Bij significante proceswijziging moet een bedrijf voldoen aan de BBT norm Bij Nedstaal is er sprake van een significante wijziging in het bedrijfsproces. Het is dan in zo’n situatie doodnormaal dat het bedrijf aan BBT (Best Beschikbare Technieken) voldoet

19 Milieudienst gecompromitteerd?
Nedstaal én de milieudienst Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) weten dat BBT moet Waarom dan geen BBT? Milieudienst OZHZ handhaafde niet bij proceswijziging, waarom niet? Partijdigheid en gebrek aan onafhankelijkheid bij vergunningsaanvraag aan de kant van de OZHZ?

20 TNO onderzoek deugt ? TNO kan wetenschappelijk gezien niet stellen dat er geen vezels zijn vrijgekomen bij de proef. Echter, deze conclusie is wel de basis waarop de hele vergunning verlening is gebaseerd. Waarom ging de OZHZ hiermee akkoord? Milieudeskundige Lucas Reijnders is het niet eens met de conclusie van het TNO onderzoek. Volgens Reijnders heeft TNO de vierkante cirkel uitgevonden. Waarom? Er is een detectiegrens. Onder deze grens kun je geen concentraties vaststellen. Bij asbest is deze grens ongeveer 40 vezels per kubieke meter en dat is niet "geen" of "nul" vezels per kubieke meter. Bron: VPRO/ Argos

21 Dit is toch in strijd met elkaar ?
TNO is niet consistent TNO heeft zelf in 2010 vastgesteld dat de detectiegrens 40 vezels per kubieke meter is. Maar twee jaar later stellen ze dat er helemaal geen vezels vrijkomen… Dit is toch in strijd met elkaar ?

22 Gedeputeerde Provincie … onafhankelijk?
Waarom vermelden de notulen van 5 oktober 2012 dat de gedeputeerde ‘druk zal zetten op het zo spoedig mogelijk verlenen van de omgevingsvergunning’? (Bron: notulen verslag Royal Haskoning)

23 Nedstaal zeer grote vervuiler in de Drechtsteden en Rijnmond regio
Wij hebben destijds berekend dat NEDSTAAL op jaarbasis meer dan kilo FIJNSTOF uitstoot omdat dit niet door de filterinstallatie wordt ‘afgevangen’ maar rechtstreeks door de open dakkappen in de lucht verdwijnt. Ook ‘verdwijnt’ er jaarlijks 4000 liter minerale olie in rivier de Noord. Fijnstof is al onder de EU-norm gevaarlijk Amsterdam. In gebieden waar veel fijnstof in de lucht hangt, krijgen meer mensen longkanker. Voor deeltjes kleiner dan een honderdste millimeter (de categorie PM10) bijvoorbeeld, neemt de kans op longkanker ongeveer 20 procent toe per stapje van 10 ìg/m3 (een ìg is een duizendste milligram) verontreiniging. Die kans is al verhoogd beneden de Europese norm van 40 ìg/m3. Dat schreven samenwerkende Europese onderzoekers gisteren in The Lancet Oncology. Roken is een veel belangrijker veroorzaker van longkanker, maar voor niet-rokers en ex-rokers is de fijnstof belasting zeker van belang.

24

25 Taak OZHZ is “mensen beschermen”
Milieudeskundige Lucas Reijnders stelt dat de milieudienst (OZHZ) niet consistent is in de beoordeling van de milieuvergunning ten behoeve van Nedstaal. De omgevingsdienst heeft tevens te weinig zelfstandig onderzoek verricht. Zo is er niet gekeken naar onderzoeken naar asbesthoudende bitumenbranden in Engeland. Onderzoeken die uitgaan van veel hogere waarden. "De vergunningverlener is er om ervoor te zorgen dat de mensen beschermd worden!"

26 Commentaar Asbest-Nedstaal-Nee
“OZHZ heeft jaren liggen slapen en de milieu Jaarverslagen van Nedstaal niet naast de vergunning gelegd. Hoe wil je controleren en handhaven indien je bij de basis zulke grove fouten maakt? Nedstaal heeft wel degelijk overschrijdingen van emissies gehad de afgelopen jaren, ook na rekenkundige correcties". Willem Schulpen: “de overheid had zijn verantwoordelijk moeten nemen door een hypermoderne verwerkingsfabriek te bouwen in een niet bewoond gedeelte van Nederland.”

27 Samenwerking ? Asbest is een nationaal probleem
Asbest mag niet worden geëxporteerd Nederland wil nog teveel ‘op een koopje’ van asbest af Er ligt 700 duizend ton asbest in NL De samenwerking bestaat uit Provincie, TNO, RWS, OZHZ, Ministerie, en particuliere bureaus

28 Doel samenwerking? De asbestverwerking bij Nedstaal er koste wat het kost doordrukken Honderden dodelijke slachtoffers op termijn? Is de overheid ‘crimineel’ bezig?

29 CASE OF BRINCAT AND OTHERS v. MALTA
Mag het ? Het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft recent een opmerkelijke uitspraak gedaan De ‘criminele’ overheid dient er rekening mee te houden tot verantwoording te worden geroepen CASE OF BRINCAT AND OTHERS v. MALTA

30 Beter ten halve gekeerd…
In dit geval is het wellicht verstandig een nieuwe belangenafweging te maken?

31 … dan ten hele gedwaald Niet alleen om schadeclaims in de toekomst te voorkomen Niet alleen om gezichtsverlies te voorkomen Maar ook: om honderden levens in de Drechtsteden te redden van de kans op mesothelioom / asbestkanker e.d.

32 Hoe kan het dan wél? Er zijn alternatieven voorhanden
Bouw een volledig geëquipeerde fabriek die op een 100% veilige manier alle asbest in Nederland kan verwerken Doe het op een professionele manier

33 http://www. onafhankelijkpapendrecht

34 Weg met Asbest !

35 Het dossier asbestverwerking Nedstaal
Stand: 29 september 2014 Productie: Comité Asbest Nedstaal Nee & Onafhankelijk Papendrecht


Download ppt "Asbestverwerking … bij Nedstaal ?"

Verwante presentaties


Ads door Google