De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie is God? Kun je Hem kennen? Wat kunnen wij van Hem weten?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie is God? Kun je Hem kennen? Wat kunnen wij van Hem weten?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Wie is God? Kun je Hem kennen? Wat kunnen wij van Hem weten?
Wat wil Hij dat wij van Hem weten? Mag je nadenken over Hem? (=theologie) Is God een persoon? Kun je contact met Hem hebben? Kun je van Hem houden? Heeft Hij emoties? Wat wil Hij met mensen?

3

4 God wil Zich laten kennen.
* Wie is Hij? * Hoe ken je Hem?

5

6 Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond…
Geloven met het hart is het geloven diep van binnen, met alle vezels van je bestaan. Belijden met de mond is het geloof dat wel naar buiten moet treden, omdat het hart overloopt. Wij geloven allen. D.w.z. niet alleen de kerk met haar ambtsdragers maar wij allemaal als leden van Gods kerk over de hele wereld.

7

8 God is... ENIG —Niemand staat boven Hem. Afgoden zijn God-àf d.w.z. géén God. EENVOUDIG —(niet ons woordje eenvoudig) maar: er is in God niets tegenstrijdig. Wat God is, dat is Hij helemaal. In Hem is harmonie, eenvoud. Hij is dan ook betrouwbaar. GEESTELIJK — God bestaat niet uit materie, maar Hij is een Geest.

9

10 Antropomorfisme is mensvormig over God spreken Bijvoorbeeld:
God heeft handen. (beeldt Zijn zorg uit) God heeft een hoofd. (beeldt Zijn denkkracht uit) Gods ogen zien alles. (beeldt Zijn alom tegenwoordigheid uit) enz.

11

12 God is... EEUWIG — D.w.z. zonder begin of eind. Buiten de grenzen van de tijd. Troost: er is niets dat Hij niet weet of kent. Alle ervaring is in Hem! ONBEGRIJPELIJK — Zie, God is groot en wij begrijpen het niet (Job 36:26). Troost: het hangt niet van ons begrijpen af. ONZIENLIJK —door ons niet te zien. Wel in Zijn beeld: Jezus Christus! Troost: Al zien we Hem dan niet, we weten precies hoe Hij handelt.

13 God is... ONVERANDERLIJK — God blijft Zichzelf gelijk, in zijn trouw en liefde en Zijn rechtvaardigheid. Troost: niets wat wij doen verandert Zijn liefde t.o.v. ons. ONEINDIG — God is niet begrensd in ruimte en tijd. Troost: Hij overziet wat wij niet zien. ALMACHTIG — God kan alles wat niet tegen zijn wil en wijsheid ingaat. Troost: geen nood gaat boven zijn macht.

14 God is... VOLKOMEN WIJS — Gods doen is goed, ook al snappen wij het niet. Troost: God weet raad met alles. RECHTVAARDIG — God sjoemelt niet met het recht. Jezus boette voor onze overtredingen. Troost: wie vergeving ontvangt, ontvangt het volgens het recht van God. GOED — Er mankeert niets aan; dat blijkt in schepping en herschepping. Troost: Zo begon het, zo zal het in de toekomst zijn: zeer goed.

15 God is een zeer overvloedige BRON van al het goede.

16

17 De algemene openbaring
* De schepping van de wereld Een werkstuk zegt iets van de maker. * De onderhouding van de wereld. Gods voorzienigheid. * De regering van de wereld God regeert volgens een vast plan. * Uit ons geweten. Ieder mens heeft besef van goed en kwaad. (Ingeschapen Godskennis). * In de geschiedenis. In de gebeurtenissen ontdek je: er moet een God zijn.

18

19 De algemene openbaring
leidt tot natuurlijke theologie Conclusie: er moet iets zijn, een hoger wezen, dat sommigen God noemen. Tegenwoordig noemt men dat: Ietsisme De algemene openbaring brengt niemand tot het hart van God.

20

21 Alleen de Bijbel leert ons WIE God is! Hoe mooi Hij alles maakte.
Hoe wij, door onze zonden, alles kapot hebben gemaakt. Hoe God, in Jezus Christus, alles nieuw zal maken. Joh. 20:31: ‘Dit is opgeschreven opdat je gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat je door te geloven leeft door zijn naam.’

22


Download ppt "Wie is God? Kun je Hem kennen? Wat kunnen wij van Hem weten?"

Verwante presentaties


Ads door Google