De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedrag en leren van kinderen met psychiatrische problemen en/of gedragsstoornissen Jan Bijstra (RENN4) Henderien Steenbeek (RUG)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedrag en leren van kinderen met psychiatrische problemen en/of gedragsstoornissen Jan Bijstra (RENN4) Henderien Steenbeek (RUG)"— Transcript van de presentatie:

1 Gedrag en leren van kinderen met psychiatrische problemen en/of gedragsstoornissen Jan Bijstra (RENN4) Henderien Steenbeek (RUG)

2

3 Cluster 1: visueel gehandicapt Cluster 2: auditief gehandicapt Cluster 3: lichamelijk en verstandelijk (meervoudig) gehandicapt Cluster 4: gedrags- en psychiatrische problematiek REGIONALE EXPERTISECENTRA (REC’S)

4 ZMOK PI LZK Cluster 4: gedrags- en psychiatrische problematiek

5 Diagnose volgens DSM-IV of ICD-10; bij aanwezigheid van ernstige psychische problematiek, maar ontbreken van diagnose: hulpverlening heeft het afgelopen jaar geen effect gehad Integrale problematiek met betrokkenheid van een hulp- verleningsinstantie: problemen spelen op school en thuis of tijdens de vrijetijdsbesteding Structurele beperking in de onderwijsparticipatie: achterblijvende leerprestaties / ontbrekende leervoorwaarden of gevaar voor zichzelf of medeleerlingen Zorg vanuit het regulier onderwijs heeft onvoldoende effect gesorteerd

6 Twee keuzemogelijkheden Kind wordt geplaatst op een school van het REC Kind blijft in het regulier onderwijs en krijgt ambulante begeleiding vanuit het REC

7 Wij beslissen!

8 gedrag op school: externaliserend (berekenend) leergedrag vraagt veel aandacht thuis: laag sociaal milieu en kans op instabiliteit vrij veel vaders zonder werk ouders (h)erkennen problematiek vaak niet dus: veel zonder psychiatrische diagnose indien wel: gedragsstoornis relatief weinig hulp in gezin indien wel: opgelegd

9 ADHD externaliserend gedrag op school (onmacht) thuis: gemiddeld sociaal milieu leergedrag vraagt veel aandacht ouders ervaren problematiek als zwaar veel hulp in gezin

10 gedrag op school: externaliserend daarnaast ook internaliserende problematiek thuis: gemiddeld sociaal milieu, maar wel problemen leergedrag vraagt veel aandacht opvoeding als zeer belastend ervaren psychiatrische diagnoses: allerlei heel veel hulp in gezin

11 gedrag op school: internaliserend leergedrag beschermende factor thuis: hoog sociaal milieu relatief hoog IQ vaders goede banen psychiatrische diagnose: ASS (Asperger) ouders vinden opvoeding “te doen” indien hulp nodig: aanwezig

12 gedrag op school: vooral internaliserend …maar ook: externaliserend (bescheiden) thuis: gemiddeld sociaal milieu leergedrag beschermende factor psychiatrische diagnose: ASS (PDD-nos) ouders vinden opvoeding redelijk zwaar indien hulp nodig: aanwezig

13 “Boefjes”: 33% AB en 67% school ADHD groep: 61% AB en 39% school Gemengd: 45% AB en 55% school ASS / Asperger: 88% AB en 12% school ASS / PDD-nos: 57% AB en 43% school.

14 Op welke wijze kan invulling worden gegeven aan de taak om leerlingen met gedrags- en / of psychiatrische problematiek toch een zo optimaal mogelijk leerproces te laten doormaken?

15 impulscontroletekort:aandachttekort / hyperactiviteit is druk / praat veel vertoont dwanghandelingen is angstig is opgewonden is onrustig toont zelfverwondend gedrag vertoont ongecontroleerde bewegingen heeft moeite met het op zijn beurt wachten maakt taken niet af, doet van alles wat, maar doet dit half geeft al antwoord voordat een vraag gesteld wordt interrumpeert bezigheden van anderen onderneemt gevaarlijke activiteiten “vergeet” waarschuwingen en afspraken heeft grote concentratieproblemen is impulsief in denken en doen friemelt / speelt met spullen heeft duidelijk moeite met het onderdrukken van prikkels gaat slordiger werken naarmate de taak langer duurt heeft zichzelf niet onder controle is overbeweeglijk is onhandig vertoont motorische onrust snel afgeleid reageert niet of nauwelijks bij algemene instructies en toespreken

16 KenmerkHandelingslijnen / elementen regelgevingregels moeten begrijpelijk zijn leerkracht kiest met de leerlingen de belangrijkste regels regels zijn er om steun te bieden, niet om te straffen / verbieden leerkracht moet zelf regels ook onderschrijven regels worden voor iedereen zichtbaar opgehangen leerkracht gebruikt zo weinig mogelijk corrigerende taal leerkracht herhaalt kort dezelfde gedragsregels leerkracht gebruikt zoveel mogelijk non-verbale signalen structureringEen strak duidelijk school- en klassenrooster leerlingen worden voorbereid op afwijkingen van het rooster rustige en overzichtelijke materiële omgeving directe opvang van de leerlingen bij binnenkomst leerkracht bouwt (individuele) rustkwartiertjes in bij het dagritme basisleerklimaatzo weinig mogelijk prikkels vasthouden aan basale eisen werkmomenten afwisselen met ontspanning korte overzichtelijke taken leermiddelen moeten er attractief uitzien sociale en materiele beloningen zorg voor snel resultaat

17 AanpakWat moet je doen structureer voordeel een opdracht in kleine deeltaakjes in bereid voor op vrije situaties ondersteun door middel van schema’s en picto’s de dag geef korte en enkelvoudige instructie in stapjes geef maar één opdracht tegelijk geef het kind een rustige plaats (looproutes in de klas) afwisselingbouw motorische activiteiten in en geef aan wanneer motorische onrust niet is toegestaan besteed veel aandacht aan motivatie houdt zelf geen lang betoog feedbackgeef veelvuldig en directe feedback bij positief gedrag wees duidelijk in je uitleg wat er mis is gegaan tracht niet boos te worden, maar leg uit welk gedrag er voor het foutieve gedrag in de plaats moet komen wees kort en duidelijk in je reacties beloningbij dit type kind moet een beloning vaak krachtiger zijn dan bij andere kinderen wil het effect hebben als je ongewenst gedrag wilt veranderen bepaal eerst welk positief gedrag je daarvoor in de plaats wilt zien

18 in hoeverre het leerstofaanbod leerlingen voorbereidt op vervolgonderwijs…. in hoeverre leerlingen voldoende tijd krijgen om zich het leerstofaanbod eigen te maken…. in hoeverre de leerresultaten aan het eind van de schoolperiode op het niveau ligt dat mag worden verwacht…. in hoeverre het didactisch handelen van docenten het leren van de leerlingen ondersteunt….

19 SPECIALE SCHOLEN MOETEN WEER SCHOLEN WORDEN!!

20 het formuleren van leerdoelen; het werken volgens landelijke geformuleerde kerndoelen (wat moet je als leerlingen op welk moment beheersen) het hanteren van leerlijnen (de weg waarlangs je tot de kerndoelen komt); het introduceren van methoden en materialen; het systematisch toetsen van vorderingen.


Download ppt "Gedrag en leren van kinderen met psychiatrische problemen en/of gedragsstoornissen Jan Bijstra (RENN4) Henderien Steenbeek (RUG)"

Verwante presentaties


Ads door Google