De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wet op het vrijwilligerswerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wet op het vrijwilligerswerk"— Transcript van de presentatie:

1 De wet op het vrijwilligerswerk
Vorming woensdag 5 november 2014 De wet op het vrijwilligerswerk De wet op het vrijwilligerswerk

2 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Quiz Jan is administratief medewerker en doet na zijn uren vrijwilligerswerk binnen de organisatie waar hij werkt. Als vrijwilliger is hij begeleider op kampen die zijn voorziening organiseert. Kan dit? De wet

3 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Quiz Hanne is vrijwilliger binnen de bibliotheek. Als beloning krijgt ze elke maand van het jaar een boekenbon ter waarde van € Moet Hanne dit aangeven binnen haar personenbelasting? De wet

4 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Quiz Vrijwilligersorganisaties zijn verplicht hun vrijwilligers te verzekeren tegen lichamelijke ongevallen? De wet

5 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Quiz Een vrijwilligersovereenkomst is een feit wanneer: - er mondelinge afspraken zijn - er een vrijwilligerscontract is opgesteld - er een contract is ondertekend De wet

6 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Quiz Rachid is politiek vluchteling en woont in mijn straat. Zijn kinderen gaan naar de school in de stad. Rachid werkt als vrijwilliger in de school van zijn zoontje. Kan dit? De wet

7 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Quiz Lien is vrijwilliger in een sportclub. Elisa haar bril raakt stuk tijdens de jaarlijkse barbecue, door een fout van Lien. De verzekering van de sportclub betaalt de bril van Elisa terug. Klopt dit? De wet

8 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Quiz Oskar is vrijwilliger binnen een natuurorganisatie. Voor de maandelijkse bestuursvergadering gebruikt Oskar zijn wagen om zich te verplaatsen van en naar de vergadering. De organisatie moet deze gereden kilometers vergoeden. Klopt dit? De wet

9 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Quiz Rinus krijgt als vrijwilliger een vaste vergoeding van 25 euro, dit om zijn onkosten te dekken. Rinus geeft deze inkomsten aan binnen zijn belasting. Kan dit? De wet

10 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Quiz Mieke is vrijwilliger binnen een dierenasiel. Op het werk raakt ze overspannen en wordt 3 maand op invaliditeit geplaatst. Mieke kan haar vrijwilligerswerk probleemloos verder zetten. Klopt dit? De wet

11 Vorming woensdag 5 november 2014 De vrijwilligerswet 29/08/2005
De wet op het vrijwilligerswerk De vrijwilligerswet 29/08/2005 Overgang: Waarom werken met vrijwilligers? Vrijwilligerswerk is springlevend. Zonder vrijwilligerswerk valt alles stil Meerwaarde voor de werking Ontplooiingskansen bieden aan vrijwilligers Enthousiasme en engagement  nood aan ondersteuning: zowel door organisatie, koepel als door anderen om vrijwilligerswerk te laten verderleven.

12 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Het decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk ih beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 3/04/2009 Overgang: Waarom werken met vrijwilligers? Vrijwilligerswerk is springlevend. Zonder vrijwilligerswerk valt alles stil Meerwaarde voor de werking Ontplooiingskansen bieden aan vrijwilligers Enthousiasme en engagement  nood aan ondersteuning: zowel door organisatie, koepel als door anderen om vrijwilligerswerk te laten verderleven.

13 Vorming woensdag 5 november 2014 Waarom een vrijwilligerswet
De wet op het vrijwilligerswerk Waarom een vrijwilligerswet Overgang: Waarom werken met vrijwilligers? Vrijwilligerswerk is springlevend. Zonder vrijwilligerswerk valt alles stil Meerwaarde voor de werking Ontplooiingskansen bieden aan vrijwilligers Enthousiasme en engagement  nood aan ondersteuning: zowel door organisatie, koepel als door anderen om vrijwilligerswerk te laten verderleven.

14 1. Waarom een vrijwilligerswet?
Vorming woensdag 5 november 2014 De wet op het vrijwilligerswerk 1. Waarom een vrijwilligerswet? Vrijwilliger beschermen Duidelijkheid naar organisaties toe (= bescherming) De wet

15 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Wat houdt die wet in? Definitie vrijwilligerswerk Wie mag vw werk doen Kostenvergoeding Aansprakelijkheid en verzekering Geheimhoudingsplicht Informatieplicht De wet

16 Vorming woensdag 5 november 2014 Definiëring vrijwilligerswerk
De wet op het vrijwilligerswerk Definiëring vrijwilligerswerk Overgang: Waarom werken met vrijwilligers? Vrijwilligerswerk is springlevend. Zonder vrijwilligerswerk valt alles stil Meerwaarde voor de werking Ontplooiingskansen bieden aan vrijwilligers Enthousiasme en engagement  nood aan ondersteuning: zowel door organisatie, koepel als door anderen om vrijwilligerswerk te laten verderleven.

17 2. Definitie vrijwilligerswerk?
Vorming woensdag 5 november 2014 De wet op het vrijwilligerswerk 2. Definitie vrijwilligerswerk? elke activiteit uitgevoerd op vrijwillige basis binnen een organisatie voor anderen/de maatschappij onbezoldigd en buiten de specifieke werkcontext De wet

18 Vorming woensdag 5 november 2014 Mag iedereen vrijwilligerswerk doen
De wet op het vrijwilligerswerk Mag iedereen vrijwilligerswerk doen Overgang: Waarom werken met vrijwilligers? Vrijwilligerswerk is springlevend. Zonder vrijwilligerswerk valt alles stil Meerwaarde voor de werking Ontplooiingskansen bieden aan vrijwilligers Enthousiasme en engagement  nood aan ondersteuning: zowel door organisatie, koepel als door anderen om vrijwilligerswerk te laten verderleven.

19 3. Mag iedereen vw werk doen?
Vorming woensdag 5 november 2014 De wet op het vrijwilligerswerk 3. Mag iedereen vw werk doen? Je doet vrijwilligerswerk uit vrije wil. Je wordt niet betaald voor je werk. Je bent minstens 16 jaar. Er is geen maximumleeftijd (verzekering!) ★ Bepaalde groepen hebben toelating nodig. De wet

20 De wet Soort vrijwilliger Formaliteit Werknemers Geen Ambtenaren
Toestemming overste of directie Onderwijspersoneel Nee Werklozen Meldingsplicht RVA Bruggepensioneerden Gepensioneerden Mensen in loopbaanonderbreking Deeltijds werklozen Mensen in wachttijd Geen, wel aangifte indien in buitenland Arbeidsongeschikt: uitkering van het ziekenfonds Toelating adviserend geneesheer Mensen met beroepsziekte/ na arbeidsongeval Mensen met een leefloon Verwittigen sociaal assistent Vreemdelingen Jongeren Kinderen Geen, maar niet op systematische basis Zelfstandigen Zelfstandigen op invaliditeit Toestemming vragen De wet

21 Waar is de wet van toepassing?
Vorming woensdag 5 november 2014 De wet op het vrijwilligerswerk Waar is de wet van toepassing? ALLE vrijwilligerswerk in België ALLE vrijwilligerswerk vanuit België d.w.z. ->organisatie in België ->vrijwilliger met hoofdverblijfplaats in België De wet

22 Vorming woensdag 5 november 2014 Kostenvergoeding
De wet op het vrijwilligerswerk Kostenvergoeding Overgang: Waarom werken met vrijwilligers? Vrijwilligerswerk is springlevend. Zonder vrijwilligerswerk valt alles stil Meerwaarde voor de werking Ontplooiingskansen bieden aan vrijwilligers Enthousiasme en engagement  nood aan ondersteuning: zowel door organisatie, koepel als door anderen om vrijwilligerswerk te laten verderleven.

23 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk 4. Kostenvergoeding Als vrijwilliger mag je niet betaald worden voor je werk. Kosten die je in het kader van je vw werk maakt, mogen terugbetaald worden. De wet

24 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Kostenvergoedingen? Geen recht van de vw De organisatie beslist of ze terugbetaalt hoe ze terugbetaalt hoeveel ze terugbetaalt Organisatie kan kiezen tussen 2 systemen De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

25 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Systeem 1: Reële kosten Als vw dien je ticketjes in van je gemaakte kosten Als organisatie betaal je deze kosten uit De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

26 Systeem 2: Forfaitaire vergoeding
Vorming woensdag 5 november 2014 De wet op het vrijwilligerswerk Systeem 2: Forfaitaire vergoeding De organisatie keert de vrijwilliger een forfaitair bedrag uit voor gemaakte kosten. De organisatie houdt een register bij waarin hij deze vergoeding definiëert De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen Er zijn max.! € 32.71/dag én € /jaar Toch meer vergoeding? Aangeven!

27 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Let op Deze 2 systemen mogen niet gemengd worden (1 persoon = 1 systeem/jaar) De combinatieregeling: forfaitair + kilometervergoeding (plafond: 2000 km., €/km.) Maxima onkostenvergoeding geldt per persoon/per jaar Kostenvergoedingen De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

28 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Sportcirculaires In de sport zijn er uitzonderingen qua kostenvergoedingen: SPORTCIRCULAIRES ★ Tip! Brochure VSF Kostenvergoedingen De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

29 Vorming woensdag 5 november 2014 Aansprakelijkheid en verzekeringen
De wet op het vrijwilligerswerk Aansprakelijkheid en verzekeringen Overgang: Waarom werken met vrijwilligers? Vrijwilligerswerk is springlevend. Zonder vrijwilligerswerk valt alles stil Meerwaarde voor de werking Ontplooiingskansen bieden aan vrijwilligers Enthousiasme en engagement  nood aan ondersteuning: zowel door organisatie, koepel als door anderen om vrijwilligerswerk te laten verderleven.

30 6. Aansprakelijkheid & verzekering
Vorming woensdag 5 november 2014 De wet op het vrijwilligerswerk 6. Aansprakelijkheid & verzekering Het “immuniteitsstatuut” Wanneer de vrijwilliger door een fout schade veroorzaakt bij een ander, moet die ander zich wenden tot de org. voor een schadevergoeding. De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

31 Wanneer vervalt immuniteit?
Vorming woensdag 5 november 2014 De wet op het vrijwilligerswerk Wanneer vervalt immuniteit? Herhaaldelijk lichte fout Grove fout Strafrechtelijk feit Bedrog De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

32 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Aansprakelijkheid Strafrechterlijk Aansprakelijk (je hebt de wet overtreden) Burgerrechterlijk Aansprakelijk (je hebt door een fout schade veroorzaakt bij iemand anders) De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

33 B.A.: 3 belangrijke elementen
Vorming woensdag 5 november 2014 De wet op het vrijwilligerswerk B.A.: 3 belangrijke elementen De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

34 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Element 1: Fout Een fout: =een onvoorzichtigheid =een stommiteit De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

35 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Element 2: schade Dit kan materieel zijn (bloempot stuk/gebroken been) Dit kan immaterieel zijn (sessies bij psychiater nodig) De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

36 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Element 3: Verband Om aansprakelijk te zijn, moet er een verband zijn tussen De fout die jij maakt De schade die de andere ondervindt De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

37 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Verzekeringsplicht Alle organisaties waar vrijwilligers immuun zijn, zijn bij wet verplicht om ten minste een verzekering B.A. te nemen De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

38 Wat met schade aan jezelf?
Vorming woensdag 5 november 2014 De wet op het vrijwilligerswerk Wat met schade aan jezelf? Je raakt als vw. gewond tijdens een activiteit: - Door andere vw.: polis B.A. org. - Door andere: familiale polis andere - Door jezelf: zelf opdraaien voor kosten (mutualiteit, eigen ongevallenverzekering) De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

39 Welke verzekeringen zijn voor organisaties aan te raden?
Vorming woensdag 5 november 2014 De wet op het vrijwilligerswerk Welke verzekeringen zijn voor organisaties aan te raden? Lichamelijke Ongevallen (LO) Rechtsbijstand B.A. De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

40 Vorming woensdag 5 november 2014 Geheimhoudingsplicht
De wet op het vrijwilligerswerk Geheimhoudingsplicht Overgang: Waarom werken met vrijwilligers? Vrijwilligerswerk is springlevend. Zonder vrijwilligerswerk valt alles stil Meerwaarde voor de werking Ontplooiingskansen bieden aan vrijwilligers Enthousiasme en engagement  nood aan ondersteuning: zowel door organisatie, koepel als door anderen om vrijwilligerswerk te laten verderleven.

41 7. Geheimhoudingsplicht
Vorming woensdag 5 november 2014 De wet op het vrijwilligerswerk 7. Geheimhoudingsplicht Wetsartikel voor dokters, vroedvrouwen,… Nu: verruiming van het principe (niet het letterlijke artikel) voor vw.’s Vw. hoort soms persoonlijke zaken of belangrijke zaken over de org. Deze moeten discreet behandeld worden. De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

42 Vorming woensdag 5 november 2014 Informatienota
De wet op het vrijwilligerswerk Informatienota Overgang: Waarom werken met vrijwilligers? Vrijwilligerswerk is springlevend. Zonder vrijwilligerswerk valt alles stil Meerwaarde voor de werking Ontplooiingskansen bieden aan vrijwilligers Enthousiasme en engagement  nood aan ondersteuning: zowel door organisatie, koepel als door anderen om vrijwilligerswerk te laten verderleven.

43 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk 8. Informatieplicht afspraken over takenpakket Doelstelling organisatie + juridisch statuut Geheimhoudingsplicht Verzekering Definiëring kostenvergoeding Geen vormvereisten De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

44 Het decreet regelt supplementair
Vorming woensdag 5 november 2014 De wet op het vrijwilligerswerk Het decreet regelt supplementair Onkostenvergoeding enkel via de organisatie Verplichte dekking L.O. Minimumbedragen dekking B.A. opgetrokken Informatieplicht wordt “Afsprakennota” Deze dient overhandigd aan vrijwilligers Inhoudelijke vereisten afsprakennota concretisering engagement vw werking vw en plaats binnen de organisatie contactpersoon binnen organisatie verplichte vormingsactiviteiten Extra kwaliteitsvereisten recrutering, onthaal, coaching, vorming De wet Win win: minder tijd en geld dan achteraf de brandjes te moeten blussen

45 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Vragen?

46 Vorming woensdag 5 november 2014
De wet op het vrijwilligerswerk Info Vrijwilligerswerk: de wet Slim aan de slag, handige brochure Speel met de vrijwilligerswet, kwartet ennotadecreet.pdf De wet

47 Vorming woensdag 5 november 2014 Koen Vermeulen
De wet op het vrijwilligerswerk Koen Vermeulen


Download ppt "De wet op het vrijwilligerswerk"

Verwante presentaties


Ads door Google