De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met dyslexie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met dyslexie."— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met dyslexie

2 Dyslexiebeleid Heerbeeck College
Omgaan met dyslexie Dyslexiebeleid Heerbeeck College

3 Voorstellen Anneke Kremer: docent Nederlands en remedial teacher
Maaike Hanssen: docent Engels, afdelingsleider brugklassen, dyslexiecoördinator en remedial teacher Mailadressen: en

4 Hoe leest iemand met dyslexie
Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we niet ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel. Leerlingen met dyslexie zien het woord vaak niet als geheel! Of ze raden als ze de eerste letter hebben gezien.

5 Ervaring van een leerling met dyslexie op het vwo
Marthe

6 Faciliteiten Extra tijd bij proefwerken
Spellingproblemen: spelling wordt niet of in mindere mate meegeteld. Maar: bij toets waar spelling wordt getoetst wel. Auditieve ondersteuning

7 Extra tijd Uitgangspunt is de extra tijd bij examens
Bij proefwerken recht op 20% extra tijd (10 minuten bij een proefwerk van één lesuur) Altijd VOORAF overleg met de vakdocent Dyslexiepasje op tafel Bij sommige vakken worden minder opgaven gemaakt. Ook hier: VOORAF overleg

8 Vergroting Bij lettergrootte 12 of groter en regelafstand 1½ is een vergroting niet noodzakelijk Bij het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) mag niet meer met een vergroting gewerkt worden. Examen is in Arial 12.

9 Spelling Als spelling niet specifiek wordt getoetst, kan de spelling niet of minder zwaar worden meegerekend In principe moet het woord fonetisch goed geschreven zijn. Uitzonderingen ter beoordeling van de docent Bij spellingtoetsen wordt de normale normering gehanteerd Bij Nederlands geldt de eindexamenregel.

10 Auditieve ondersteuning
Kurzweil 3000 wordt gebruikt bij toetsen Vooraf screening: norm is 10% zwakste lezers Screening: Tekenbeet, EMT, Klepel Bespreken met vakdocent Laptop reserveren Toetsweek: zelf inschrijven en aangeven welke vakken; toetsen in apart lokaal

11 Op maat De dyslexiecoördinator is er om vragen te beantwoorden en samen met de leerling (en, indien nodig, mentor en/of ouders) tot een oplossing te komen binnen de mogelijkheden die het Heerbeeck College te bieden heeft.

12 Leerjaar 2 Alle leerlingen hebben een dyslexiepas
Belangrijkste regels bespreken (extra tijd, vergroting, D op het proefwerk) Groeps-RT is gestart in de eerste week van september Instromen kan; als er geen plaats is, komt de leerling op een wachtlijst

13 Groeps-RT Groepjes van 4 à 5 leerlingen
Zoveel mogelijk hetzelfde niveau (T-H-V) Steeds wisselend lesuur RT gaat vóór proefwerken (inhaaluur) Beëindigen RT vanuit school of vanuit ouders is mogelijk Naschoolse groeps-RT

14 Inhoud RT RT in leerjaar 2 wordt gegeven door Femke in ‘t Zandt en Martine van Doorn Aan bod komen o.a.: woordjes leren, Frans en Engels, begrijpend lezen (strategieën), grammaticaregels, plannen en structureren. Soms wordt wat huiswerk gegeven.

15 Beëindigen RT vanuit school
Doel is bereikt en leerling heeft meer baat bij het volgen van de reguliere lessen Inzet van de leerling is dusdanig dat RT geen toegevoegde waarde heeft Gedrag van de leerling is storend De leerling, mentor, afdelingsleiding en ouders worden op de hoogte gehouden!

16 Bovenbouw Reguliere toetsen: zelfde regels als bij de onderbouw. Kurzweil: een week van tevoren reserveren bij Dhr. Rob Sanders (S1.11) 4 toetsweken per schooljaar Leerlingen met dyslexie zitten gewoon bij de groep maar mogen langer doorwerken. Leerlingen die met Kurzweil werken maken de toets in een apart lokaal (naast de centrale post). Laptop met toets staat klaar. Inschrijven via mail; leerlingen ontvangen een uitnodiging.

17 Belangrijk voor het eindexamen
Vóór november doorgeven extra faciliteiten Eindexamen met auditieve ondersteuning mogelijk als er met Kurzweil gewerkt is Lettergrootte Arial 12. Bij het CSE zitten leerlingen met auditieve ondersteuning achter in de zaal. Filmpje:Hoe Edo zijn examen maakte op de computer

18 Belangrijke zaken Mentor is spil: als er vragen of opmerkingen zijn graag eerst via de mentor. Problemen altijd bespreken! Samen met vakdocent, mentor en dyslexiecoördinator komen we tot een oplossing. Dyslexie is lastig: met extra inspanning van zowel leerling als school proberen we het hoogst haalbare te bereiken!


Download ppt "Omgaan met dyslexie."

Verwante presentaties


Ads door Google