De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Is de vereniging auti-proof?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Is de vereniging auti-proof?"— Transcript van de presentatie:

1 Is de vereniging auti-proof?
Workshop Jeugdleidersconferentie 2011 Englyke Baksteen - Nitrauw

2 Inhoud Inventarisatie Uitleg Groepsopdracht Terugkoppeling

3 Informatieverwerking
signaal betekenisgeving selectie verwerking: reactie Titel in voettekst te wijzigen in menu Beeld

4 Informatieverwerkingsprobleem
Verstoorde prikkelverwerking: gefragmenteerde waarneming (delen ipv een geheel zien) tekort aan planningsvaardigheden beperkt inlevingsvermogen (moeite met ‘denken over denken’) ander begrip van signalen andere reactie op signalen Titel in voettekst te wijzigen in menu Beeld

5 Kenmerken van autisme (ASS)
Kwalitatieve beperkingen in de sociale interacties beperkte wederkerigheid, moeite contact te leggen Kwalitatieve beperkingen in de communicatie moeite met non-verbale communicatie, stereotiep of beperkt taalgebruik Beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten fascinaties, rituelen, vasthouden aan structuur

6 Autisme, geloof en kerk Beperkingen in sociale interacties
veronderstelling: moeite aansluiting te vinden bij leeftijdgenoten, moeite met delen van geloofsbeleving, meer gericht op feitenkennis dan op beleving Beperkingen in communicatie veronderstelling: moeite met gelijkenissen, visioenen, symbolen e.d., moeite met abstracte taal Beperkte, stereotiepe patronen veronderstelling: moeite met veranderingen en onvoorspelbare situaties, houvast hebben aan structuur en regels (vaste volgorde in eredienst of vereniging)

7 In de praktijk… Moeite met (het delen van) beleving Letterlijk nemen van taal Moeite met onvoorspelbaarheid

8 Autisme, geloof en kerk Weinig onderzoek naar de relatie geloof en autisme. Onderzoek onder jongeren met en zonder ASS (Bouwman en Van der Maten, 2007) wijst uit: - Het godsbeeld en de ervaren invloed en boodschap van God van jongeren met ASS verschillen niet van die van jongeren zonder ASS. - Jongeren met ASS voelen zich minder uitgedaagd om te groeien in hun geloof dan jongeren zonder ASS. Mogelijke verklaringen: - Jongeren met ASS beleven hun geloof wel hetzelfde als jongeren zonder ASS, maar communiceren er moeilijker over. - Vertekening onderzoeksresultaten door sociaal wenselijke antwoorden. (Ouders van jongeren met ASS ervaren wél verschillen in geloofsbeleving tussen jongeren met en zonder ASS.)

9 Autisme, geloof en kerk Recent onderzoek (Schaap – Jonker, 2009) onder volwassenen wijst uit: - Het godsbeeld van mensen met ASS heeft minder ondersteunende en positieve trekken dan het godsbeeld van mensen zonder ASS. - Naarmate men meer autistische kenmerken heeft en meer beperkingen in de sociale interactie ervaart, rapporteert men meer angst voor God en ziet men zijn handelen meer als straffend en heersend. - Als het geloof belangrijker en relevanter is voor mensen met autisme beïnvloedt dit het verband tussen autisme en godsbeeld op een positieve manier. Het godsbeeld krijgt dan meer positieve en minder negatieve kenmerken.

10 Groepsopdracht Drie groepen van 6 of 7 personen
Iedere groep krijgt drie opdrachten die betrekking hebben op een of meerdere van de drie besproken ‘probleemgebieden’ Terugkoppeling in grote groep

11 Literatuurtips Brochure ‘Autisme in de kerk’ (voor ambtsdragers)
te bestellen via Helpende Handen voor € 7,50 Brochure ‘Autisme in het jeugdwerk’ (voor jeugdleiders) ‘Veilig bij God – over autisme, geloof en kerk’ Hanneke Schaap – Jonker en Jannine van Schothorst – van Roekel (red.) te koop in de boekhandel voor € 12,50 ‘Wat autisme met je doet’ (algemene info en interviews) John Foran en Karin Harsevoort – Zoer te koop in de boekhandel voor € 14,90


Download ppt "Is de vereniging auti-proof?"

Verwante presentaties


Ads door Google