De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tata Steel in IJmuiden & IPMA interessegroep Portfoliomanagement Together we make the difference.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tata Steel in IJmuiden & IPMA interessegroep Portfoliomanagement Together we make the difference."— Transcript van de presentatie:

1 Tata Steel in IJmuiden & IPMA interessegroep Portfoliomanagement Together we make the difference

2 Slide Tata Steel 2Wat is Agile Portfoliomanagement? …… Een valide vraag…

3 Slide Tata Steel 3Wat is Agile Portfoliomanagement? Rene Hombergen & Ron Vinken  Een halve eeuw (gezamenlijk) ervaring met project-, programma en portfolio-management.  Onder meer IPMA B, bijdragen aan Wegwijzer Projectmanagement & Keuzemenu Programma-management & ontwerper A4-Projectmanagement  Auteur en redacteur van “Wat is Agile Portfoliomanagement”.  Brabander (zegt ja, doet nee) en Amsterdammer (regelt alles, doet niks) maken samen een boek.

4 Slide Tata Steel 4Wat is Agile Portfoliomanagement? Een zoektocht  Van andere aanpakken bestaat een eenduidige beschrijving:  EPMEnterprise Programme Management  MoPManagement of Portfolio’s  PfMfNPPortfolio Management for New Products  SPfMStandard for Portfolio Management  Van een nieuwe aanpak komt binnenkort een heldere beschrijving:  A4-Portfolio-Ondernemerschap  Van Agile Portfoliomanagement bestaan:  Veel kreten en drie beschrijvingen – dus zoeken....

5 Slide Tata Steel 5Wat is Agile Portfoliomanagement? Zoeken in de uitgangspunten… Het Agile handvest: 4 principes 1.goede software komt meer door personen en hun onderlinge interactie tot stand dan door processen en tools; 2.het is belangrijker dat software werkt dan dat deze lijvig is gedocumenteerd; 3.samenwerken met de klant is belangrijker dan onderhandelen over contracten; 4.het is wijzer om goed om te gaan met veranderingen dan strak een plan te volgen.

6 Slide Tata Steel Zoeken in de uitgangspunten Het Agile handvest: 12 uitgangspunten 6Wat is Agile Portfoliomanagement? 1.Klanttevredenheid ontstaat door snelle, continue levering van bruikbare software. 2.Zelfs late veranderingen in de eisen zijn mogelijk. En nog meer dan dat: late wijzigingen zijn welkom. Alle ontwikkelingen staan ten diensten van het concurrentievoordeel van de klant – wanneer en hoe de mogelijkheid hiertoe ook ontstaat. 3.Werkende software wordt met korte regelmatige tussenpozen geleverd (weken eerder dan maanden). 4.De ontwikkelaars werken nauw en dagelijks samen met de mensen uit de business die de organisatie en zijn afnemers kennen. 5.Projecten steunen op gemotiveerde en betrouwbare personen. Het draait om individuen in plaats van functies. Bouw op vertrouwen en niet op controle. 6.Een gesprek face tot face is de beste manier van menselijke communicatie, dat ook betekent dat een team zich bij grote voorkeur bij elkaar op eenzelfde plek bevindt. Van face tot face communiceren is het meest effectief. 7.Werkende software is de eerste en belangrijkste maatstaf voor voortgang en vooruitgang in het project. 8.De ontwikkeling kan te allen tijde (ook na oplevering) worden voortgezet. Agile-processen bevorderen voortdurende ontwikkeling. Sponsors, ontwikkelaars en gebruikers moeten in staat zijn om eindeloos een constant tempo aan te houden. (Bijvoorbeeld geen roofbouw door een bovenmatige inzet op het kritieke pad waarna vrijwel onvermijdelijk energieverlies optreedt.) 9.Er is voortdurend aandacht voor technische uitmuntendheid en voor goed ontwerp; en elk goed ontwerp verhoogt de “agility”; de slankheid en souplesse van het ontworpen proces. 10.Eenvoud is belangrijk: hoe meer er niet gedaan wordt, hoe beter. Maximaliseer de hoeveelheid “niet gedaan werk”. Focus op het werk dat werkelijk gedaan moet worden. 11.De teams organiseren zichzelf. Zelforganisatie leidt niet alleen tot de beste organisatie maar ook tot de beste architecturen, de beste ontwerpen en de beste software. 12.Men past zich aan de omstandigheden aan. Dat vereist ook dat het team regelmatig reflecteert op de vraag hoe het team zich beter kan aanpassen om meer effectief te worden. Kortom: het Agile handvest en manifest stellen dat mensen het werk doen en mensen dat werk maken dat gewenst is in plaats van dat zij technieken, processen en methoden volgen.

7 Slide Tata Steel 7Wat is Agile Portfoliomanagement? De uitgangspunten in projecten… “ Als projecten Agile zijn, is het portfoliomanagement van de projecten Agile “ Ergo: portfoliomanagement van Scrum- of Atern-projecten is Agile. Scrum- en Atern-projecten kunnen ook met klassiek portfolio-management worden begeleid.

8 Slide Tata Steel 8Wat is Agile Portfoliomanagement? De uitgangspunten in portfoliomanagement…  Onze zoektocht naar wat Agile betekent in portfoliomanagement, liep vervolgens naar drie auteurs hierover: Jochen KrebsJohanna RothmanRobert Wysocki Agile Portfolio Management (geheel boek) verwijst veelvuldig naar Agile uitgangspunten om portfoliomanagement te bedrijven besteedt in twee uitgaven respectievelijk een en twee hoofdstukken aan Agile Project Portfolio Management

9 Slide Tata Steel 9Wat is Agile Portfoliomanagement? De uitgangspunten van Krebs’ Agile portfoliomanagement…  Jochen Krebs: Agile Portfolio Management (APM)  Krebs stelt een nieuw gegevensverwerkend proces voor: bezie tien projecten, haal het slechtste eruit en vervang dat door het meest veelbelovende uit de pijplijn.  Aan dit proces is weinig Agile; laagdrempelige communicatie van mens tot mens blijft ondergeschikt aan data en gegevensverwerkende processen.  Daarnaast is het niet echt business-wise om slechts een project te vervangen en niet meer kansen te benutten – wel is een gedachte hierachter, rustige sturing, met goede wil Agile te noemen.

10 Slide Tata Steel 10Wat is Agile Portfoliomanagement? De uitgangspunten van Rothman in portfoliomanagement…  Johanna Rothman noemt vaak Agile principes maar maakt niet duidelijk hoe zij dan werken in portfoliomanagement.  Wel geeft zij twee prachtige nuances op het gewoonlijke business-denken in projectmanagement: 1.Het gaat economisch gezien niet om een business case. Het draait altijd om een business case verdisconteerd naar ingezette middelen. Een voordeel van 50 met 100 in te zetten eenheden is minder waard dan een benefit van 25 met 25 eenheden van middelen. Het gaat altijd om denken in schaarste. (Aanname: middelen kunnen alternatief aangewend worden.) 2.Performance-evaluatie van individuen past niet in teams. Teams moeten presteren. Dus individuele beoordelingsgesprekken… managers niet doen!

11 Slide Tata Steel 11Wat is Agile Portfoliomanagement? De uitgangspunten van Wysocki in portfoliomanagement…  Robert Wysocki besteedt in twee uitgaven respectievelijk een en twee hoofdstukken aan Agile Project Portfolio Management.  Wysocki trekt de conclusie dat portfoliomanagement Agile wordt als ook informatie uit lopende projecten wordt meegenomen in portfolio-beslissingen. Hij suggereert dat er vroeger slechts een lijn van beleid naar uitvoering liep en er nu met Agile wederkerige beïnvloeding is ontstaan.  Dit is een gotspe… Alle klassiek portfoliomanagement houdt rekening met wens en werkelijkheid!

12 Slide Tata Steel 12Wat is Agile Portfoliomanagement? Kortom: Wat is Agile portfoliomanagement…?  De auteurs helpen ons niet echt… Ja.  In een Agile portfoliomanagement conform de principes staat kort-cyclische laagdrempelige communicatie van mens tot mens boven data en gegevens- rapporterende processen.  Zoals een stand-up meeting in bv. Scrum werkt, zo komt een portfolio-board wekelijks of maandelijks bijeen rondom planborden van programma’s en neemt ter plekke besluiten.  In boek per principe aspect Agile Portfoliomanagement ontwikkeld. Is het mogelijk om op basis van de basis van handvest en manifest zelf een Agile portfolio management te ontwerpen?

13 Slide Tata Steel 13Wat is Agile Portfoliomanagement? Hamvraag: kan ons ontwerp ergens een goede praktijk zijn?  We zijn op zoek gegaan naar organisaties die op deze Agile wijze succesvol portfoliomanagement bedrijven.  We vonden er twee.  CB, voorheen Centraal Boekhuis, heeft zijn portfoliomanagement conform Agile vormgegeven.  De Scrum-principes bij de uitvoering van de projecten zijn door vertaald naar de besturing van de projecten.  Opgenomen in het laatste hoofdstuk van “Wat is Agile Portfoliomanagement”.

14 Slide Tata Steel 14Wat is Agile Portfoliomanagement? Stelling voor discussie  “Agile leren is onzin.”  Voor: in onze gezinnen en vriendengroepen werken we vrijwel zonder uitzondering Agile. Slechts in overheden en organisaties is het ons afgeleerd. Van nature kunnen we het.  Tegen: Agile maakt los wat vast zit. Dat is geen kunstje om te leren. Het is een houding om open te durven zijn in onderlinge communicatie. Het is nodig onze angst weer af te leren en niet alleen een cover my ass high-light report op te leveren maar om gericht om hulp te vragen in onze kwetsbaarheden.  Wie reageert…

15 Slide Tata Steel 15Wat is Agile Portfoliomanagement? Tot slot  Graag overhandigen wij het eerste exemplaar aan onze gastheer Paul Beelen…!  En graag schenken wij een tweede exemplaar aan John van Rouwendaal die getriggerd werd in een discussie met René en vervolgens met een artikel mede aan de basis stond van dit boek.  Een derde exemplaar is bestemd voor co-auteur Jaco Wobma van CB.  Overige exemplaren zijn voor u allen! Het boek verschijnt officieel volgende week. U kunt het deze week tegen gereduceerd tarief aanschaffen.

16 Slide Tata Steel 16Wat is Agile Portfoliomanagement? Vragen, opmerkingen – tops & tips.  Uw feedback voedt ons…!  Vervolg programma:  bespreekpunten door Dré en Roelof  rondleiding onder leiding van gastheer Paul.

17 Slide Tata Steel 17Wat is Agile Portfoliomanagement? Portfoliomanagement verbindt strategie van morgen aan werk van vandaag!

18 Slide Tata Steel 18Wat is Agile Portfoliomanagement?Introducing Tata Steel18 Packaging AutomotiveConstruction Energy & power Rail Aerospace Consumer productsDefence & security Lifting & excavating Portfoliomanagement verbindt vandaag aan de markt van morgen…

19 Portfoliomanagement zorgt voor het overzicht op alle vernieuwingen.

20 20 … Een valide antwoord… www.a4-projectenwww.a4-projecten / 2b4u@planet.nl / 06-514953842b4u@planet.nl


Download ppt "Tata Steel in IJmuiden & IPMA interessegroep Portfoliomanagement Together we make the difference."

Verwante presentaties


Ads door Google