De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zwitserland - taalgebieden. Zwitserland - kantons.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zwitserland - taalgebieden. Zwitserland - kantons."— Transcript van de presentatie:

1 Zwitserland - taalgebieden

2 Zwitserland - kantons

3 Zwitserland - pol. geschiedenis Eedverbond van de 3 Waldstätte (cantons) XIe eeuw / 1291: Eedverbond van de 3 Waldstätte (cantons) XIe eeuw / 1291: - verdrag; militair bondgenootschap - Vrij verkeer e.d. Toetreding reeks andere kantons Toetreding reeks andere kantons het Eedverbond (Confoederatio) het Eedverbond (Confoederatio) - kantonaal: vaak Landsgemeinde; in Graubünden congres met afgevaardigden die thuis voorlegden « ad referendum etinstruendum » - centrale instellingen: enkel een Tagsatzung (diplomatieke conferentie); beslissingen voorgelegd « ad referendum » - onafhankelijkheid erkend 1648 1798 Fransen vallen binnen en pretenderen te « bevrijden »; 1798 Fransen vallen binnen en pretenderen te « bevrijden »; - Onder Franse bezetting een Helvetische republiek « une et indivisible » - la liberté v. nos libertés - opstanden - Geen meerderheid voor Napoleons grondwet (vervalsing referendum door onthoudingen als jastemmen te tellen) Compromis 1803: Mediationsverfassung: autonome kantons, Franse voogdij Compromis 1803: Mediationsverfassung: autonome kantons, Franse voogdij

4 Zwitserland - Sonderbundkrieg

5 Koller, Das Kalb vor der Gotthardpost: confrontatie versnelling moderniteit en trage landelijk leven

6 Zwitserland - pol. geschiedenis 2 1815 val Napoleon; nieuw Bundesvertrag 1815 val Napoleon; nieuw Bundesvertrag - zuiver confederaal - Vanaf 1830 ijveren liberalen voor hervormingen - In kantons neemt volksinitiatiefrecht toe - Antiklerikale wetten 1845-1847 1848: 1848: - Afscheuring Sonderbund 1848; Sonderbundkrieg 1848 - Omvorming tot federatie - grondwet 1848 (± amerikaans) - Sterke scheiding der machten: tweekamerparlement; onafzetbare regering (college van 7 = Bundesrat) Na 1848: Na 1848: - stap voor stap toename directe democratie (1874 voor wet, 1891 grondwet) - meermaals bevoegdheden overgeheveld naar federatie

7 Zwitserland - geschiedenis privR Middeleeuwen: verzet tegen Kaiserrecht; receptie romeins recht beperkt Middeleeuwen: verzet tegen Kaiserrecht; receptie romeins recht beperkt Ook XIXe: minder professorenrecht (dan Dui.) Ook XIXe: minder professorenrecht (dan Dui.) Codificatie op kantonaal vlak: Codificatie op kantonaal vlak: - uiteenlopende modellen - PGB Zürich 1853-1855 Bluntschli Langzame eenmaking Langzame eenmaking - 1854 Wechselkonkordat - 1862 opdracht aan Münzinger voor handels- en verbintenissenrecht - 1874 federale bevoegdheid geworden: Ehegesetz 1874, Obligationenrecht 1881; Konkursgezetz 1889 - 1898 federale bevoegdheid privaatrecht algemeen; opdracht aan Huber - Zivilgesetzbuch van Huber 1907/1912 (+ herziening OR) Kenmerken ZGB: eenheid van stijl, aanschouwelijk en begrijpelijk, grootmazig; met Titels en Marginalien Kenmerken ZGB: eenheid van stijl, aanschouwelijk en begrijpelijk, grootmazig; met Titels en Marginalien Na ZGB: nieuwe wetten bijna steeds geïntegreerd in ZGB Na ZGB: nieuwe wetten bijna steeds geïntegreerd in ZGB

8 Eugen Huber

9 Zwitserland - federalisme Kenmerken Zwitsers federalisme: Kenmerken Zwitsers federalisme: - Bund & Kantone allebei « soeverein », Staatsqualität - elk kanton zijn grondwet - residuaire bevoegdheid bij kantons - in beginsel symmetrisch - verdeling wetgevende bevoegdheid uitvoerig geregeld; 2003 subsidiariteitsbeginsel ingeschreven - uitvoerende bevoegdheid in beginsel bij kantons - beperkte verdragsbevoegdheid kantons - sterke gemeentelijke autonomie - voorbeeld: naturalisatie

10 Zwitserland - machten (federaal) Federale instellingen: sterke scheiding der machten Federale instellingen: sterke scheiding der machten - Bundesversammlung met 2 gelijkwaardige kamers - Bundesrat onafzetbaar, geen enkele wetgevende bevoegdheid; onderworpen aan parlement - géén staatshoofd ! (leden van de Bundesrat roteren in die functie) - Paradox: parlementen zij het machtigst waar zij de regering niet kunnen doen vallen (Zwitserland, VS)

11 Zwitserland - machten (federaal) Algemeen (federaal & kantonaal): Algemeen (federaal & kantonaal): - geen grondwetsherziening zonder referendum - correctief referendum voor wetten (federaal: 50.000) - volksinitiatief grondwetswijziging (federaal 50.000) - kantonaal soms nog Landsgemeinden

12 Zwitserland - referenda

13

14 Zwitserland - grondwet Grondwet: Grondwet: - Bevat vele bepalingen afkomstig uit referenda - Geen wijziging zonder referendum - Volksinitiatief; tegenvoorstel mogelijk; dubbele ja mogelijk Grondwettigheidscontrole: Grondwettigheidscontrole: - in beginsel volkscontrole, geen rechterlijke controle - wel rechterlijke beslissing van bevoegdheidsconflicten

15 Zwitserland: gerecht /grondrechten Procesrecht: wordt federaal (Justizreform) Procesrecht: wordt federaal (Justizreform) Gerechtelijke organisatie Gerechtelijke organisatie - in beginsel kantonaal; rechters meestal verkozen - enkele Bundesgerichte; verkozen door parlement - geen apart grondwettelijk Hof (vgl. VS) Grondrechten: Zwitsers gezond verstand Grondrechten: Zwitsers gezond verstand - staatsdoel - rechtsstatelijke beginselen - zelfverantwoordelijkheid - vrijheidsrechten - Sozialziele


Download ppt "Zwitserland - taalgebieden. Zwitserland - kantons."

Verwante presentaties


Ads door Google