De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MHCL uitwerking Missie Visie Doelen Strategie 2016-2020.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MHCL uitwerking Missie Visie Doelen Strategie 2016-2020."— Transcript van de presentatie:

1 MHCL uitwerking Missie Visie Doelen Strategie

2 Ambitie niveau wat ook doelgroep aantrekt
Missie MHC Leusden is een familie club met sportieve ambities! doelgroep product = hockey Ambitie niveau wat ook doelgroep aantrekt Begrip Een missie definieert het bestaansrecht en identiteit van een organisatie. Door middel van je missie geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wil bereiken. Je missie is tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment. Een missie staat dus, in tegenstelling tot een visie, niet voortdurend ter discussie.

3 Visie MHC leusden is gegroeid tot een semi professionele hockeyvereniging die zijn sportieve ambities moet blijven waarmaken. De combinatie van prestatief hockey, een balans in het aantal junior- en senior leden, de financiele uitdagingen met gemeente en sponsoren, het vasthouden van de gezelligheid van een familieclub en het opbouwen van een professionele organisatie maken dat richting 2020 een aantal doelen moeten worden gedefinieerd met als uitgangspunt dat: MHC Leusden financieel gezond is om zo haar sportieve ambities waar te kunnen blijven maken en dé club te blijven waar iedereen zich welkom voelt! Begrip Een visie is inspirerend. Een visie geeft een visionaire en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. In de definitie van de visie kijk je naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste droomsituatie.

4 Doelen Financieel euro omzet vanuit sponsoring Y lagere kosten (te bepalen penningmeester) Z winst onder aan de streep (te bepalen penningmeester) Sportief Heren/Dames1 spelen eerste klasse Alle lijn teams top klasse Organisatie 350 vrijwilligers om leden groei te kunnen behappen Professionele (moet SMART worden gemaakt) organisatie om 350 vrijwilligers aan te kunnen sturen Doelgroepen Goede balans junior/senior leden in leden in 2020 Begrip De doelen die je wilt bereiken worden afgeleid van je missie en visie. Van hier uit ga je een strategie bedenken om deze tot een goed eind te brengen. Doelstellingen zijn tastbare resultaten die je nastreeft om de missie, visie en strategie van de organisatie te verwezenlijken.

5 Uitwerking De uitwerking van de hoofddoelen zal worden gedaan over de as van vier disciplines: Financieel Organisatie Sportief Doelgroepen Iedere discipline zal door een bestuurslid worden getrokken om zo alle vier de subplannen te laten samenkomen in 1 meerjarenbeleidsplan. Deze uitwerking worden verankerd in de strategische uitwerking.

6 Strategisch plan Bron voor invulling zie bijlagen
Belangrijke vragen om de strategie te formuleren o.b.v de gestelde doelen: Hoe gaan wij onze resultaten bereiken? Op welke manieren is het mogelijk onze doelen te realiseren? Welke maatregelen moeten wij nemen? Op welke manier moeten wij dit uitdragen? Hoe zorgen wij ervoor dat wij voordurend leren? Zie volgende slide voor methode. Begrip Het strategisch plan beschrijft hoe de in de visie gestelde inzichten en doelstellingen bereikt gaan worden en geeft een samenhangende reeks stappen aan voor het handhaven van de continuïteit op langere termijn. Op de eenmaal genomen beslissing kan je niet eenvoudig terugkomen. Een strategisch plan heeft veel voordelen, zoals een betere coördinatie en resultaatnormen voor controle, het voorzien van veranderingen en het is overdraagbaar. Meestal worden bedrijfsmatige strategische plannen vastgelegd in een jaarplan. Denk hier dus goed over na, praat er over met belanghebbenden, leg het vast en blijf de beschreven stappen constant toetsen aan de missie, visie en doelstellingen.

7 Model uitwerking subplannen
Partners Activiteiten Offer Relation Klanten Wie heb je nodig om je doelen te realiseren Welke activiteiten ontplooi je om tot je doelen te komen Wat bied je aan Wat voor soort relatie heb je met je klant Wie zijn je klanten Wat maakt je dienst waardevol Wie wil je als klant Resources Kanalen Wat heb je nodig om je doelen te realiseren Via welke weg bereik je de klant Kosten Opbrengsten Welke kosten maak je Wat zijn je opbrengsten Toelichting Model Karin Hoogendijk. Dit model kan iedere subgroep gebruiken om te komen tot zijn doelen. Een samenvoeging van de subplannen maken samen het meerjarenbeleidsplan. Althans, het voorziet in de SMART uitwerking van de gestelde doelen.

8 Bijlagen Strategische kernpunten a.h.v. KNHB sessie

9 Strategische kernpunten
Maximaal profiteren van groeiende belangstelling hockeysport Groei van het aantal hockeyers in Leusden naar maximaal 1.300/ leden in 2020 met als aandachtspunt: groei is geen doel op zich en het moet behapbaar blijven voor het gehele kader. Hockey speelt in op behoefte aan een sociaal veilige omgeving met een compleet aanbod voor de hele familie. Blijf inspelen op de (te ontwikkelen) kernwaarden van Leusden: een gezellige vereniging midden in de wijk, met een sterke jeugdopleiding en een eigen cultuur waar de verbondenheid groot is. Focus op doorstroom B en A jeugd naar senioren (vroegtijdig meetrainen, spelen en betrekken) en bovenal aandacht en begeleiding bij de overgang!! Compleet aanbod breedtesport en prestatiesport; goed voor hockey en goed voor Leusden en omgeving Ambitie om in de 1e klasse te spelen met Heren 1 en dames 1 en een kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen bij de jeugd, zodat daar stappen gemaakt kunnen worden en er voldoende aansluiting is richting de senioren. Dit betekent ook het niveau van de tweede teams omhoog brengen. Focus op senioren! Kijk naar meer trimgroepen (heren, dames), andere vormen cq ander aanbod; het zijn verschillende doelgroepen met verschillende behoeftes . Speel daarop in. Blijven investeren in aantal trainers / coaches en het niveau van het kader, om een kwaliteitsslag te kunnen maken. Opstellen van een technisch beleidsplan/trainersbeleid is essentieel. De aanstelling van een technisch manager is hierin wellicht noodzakelijk. Opleiden en begeleiden van trainers en coaches is een belangrijk onderdeel van het nieuwe technisch beleidsplan! Individuele begeleiding en ontwikkeling komt hierin ook sterk terug. Blijven focussen op de breedte! Een grote en zeer belangrijke groep.

10 Strategische kernpunten
Organisatie Uitbreiding vrijwillig kader, leden in kaart brengen (ken je leden, competenties) -> vooral richting ouders. Nieuwe ouders ontvangen en betrekken als vrijwilliger! (intakegesprek, op de koffie bij het bestuur, witte rook sessies e.d). Focus daarbij op projectteams en overzichtelijke taken (taakomschrijvingen). Uitwerken van bedieningsconcepten voor de verschillende doelgroepen en van daaruit, binden, behouden en werven. Communicatie richting de leden en binnen de organisatie is van groot belang. Wie ben je en waar sta je voor als Leusden en wat kunnen leden verwachten. Opzetten van een aantal nieuwe commissies om alle nieuwe initiatieven te kunnen gaan behappen. Sponsoren werven (win-win-win situatie creëren), wat heb je te bieden als vereniging. Een nieuwe organisatiestructuur opzetten! Inzet op maatschappelijk verantwoord verenigen. Samenwerkingsvormen met de omgeving oppakken (scholen ed.). Kernactiviteit blijft te allen tijde hockey! Multifunctioneel clubhuis en accommodatie Zeven dagen in de week horecavoorziening met elke dag een daghap/maaltijd, professionaliseren van de bar is hierin belangrijk! Denk hierbij ook aan de “gezonde sportkantine”. Het huidige clubhuis inzetten voor multifunctionele doeleinden (bijv. kinderopvang) Aanleg vierde veld Mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van een blaashal


Download ppt "MHCL uitwerking Missie Visie Doelen Strategie 2016-2020."

Verwante presentaties


Ads door Google