De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het hoe, wat en waarom van bedrijfsverplaatsingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het hoe, wat en waarom van bedrijfsverplaatsingen"— Transcript van de presentatie:

1 Het hoe, wat en waarom van bedrijfsverplaatsingen
Jan Doorakkers Utrecht, 25 maart 2014

2 Opzet presentatie Voorstellen Vestigingsplaatsfactoren
Buitenlandse bedrijven versus binnenlandse starters Verplaatsers / verhuizers Trends en ontwikkelingen Beleidsinvloeden Tot slot

3 Voorstellen Jan Doorakkers Afgestudeerd planoloog
Ca. 25 jaar actief in ruimtelijk economisch veld Werkgevers: adviesbureaus en ondernemersvereniging Opdrachtgevers: van overheden (van ministeries tot stadsdelen), via KvK’s en ROM’s tot ondernemersverenigingen en individuele bedrijven en vastgoedeigenaren En u bent?????

4 Vestigingsplaatstheorieën
Drietal theorieën dominant: De klassieke of traditionele theorie: laagste kosten bepalen locatie; ondernemer als homo economicus. De moderne of behaviorale theorie: kennis van de bedrijfsomgeving steeds belangrijker; interpretatie van beschikbare informatie. De institutionele benadering: bepalend zijn de formele instituties (o.a. wet- en regelgeving) en niet-formele instituties (o.a. normen en waarden, conventies); locatie bepaald door investeringsstrategie. Nieuw: de evolutionaire theorie: levensfase van bedrijf speelt belangrijke rol.

5 De traditionele vestiger

6 De moderne vestiger

7 De investeringsstrategie

8 Vestigingsplaatsfactoren
Het bekende rijtje: Bereikbaarheid en ligging Arbeidsmarkt Fysieke ruimte Woon- en leefklimaat Sectorale verschillen Verschillen door de uit te oefenen activiteiten

9 Sectorale verschillen
Industrie m.n kosten gedreven / kostenminimalisatie Groothandel m.n. ligging ten opzichte van de markt (afnemers) Transport en logistiek m.n. ligging ten opzichte van de markt: toeleveranciers en afnemers / kostenminimalisatie Dienstverlening m.n. ligging ten opzichte van de markt (klanten), arbeidsmarkt en woon- en leefklimaat

10 Type activiteiten Productie: kostenminimalisatie / loonkosten
Assemblage: kostenminimalisatie (loonkosten) en ligging t.o.v. toeleveranciers en afnemers (transportkosten) R&D: kennis en expertise; universiteiten; academische ziekenhuizen Sales: dicht op de markt Hoofdkantoor: wet- en regelgeving (m.n. fiscaal); politieke stabiliteit

11 Besluitvormingsproces
Drie fasen te onderscheiden: De oriëntatiefase De selectiefase De onderhandelingsfase Onderscheid nieuwe vestigers – verplaatsers / verhuizers

12 Buitenlandse bedrijven
Verloop zoekproces: Reden / aanleiding verplaatsing: Verplaatsen (deel van de) activiteiten Uitbreiding marktgebied Overname / fusie Landenkeuze: locatie ten opzichte van markt: Consumentenmarkt Grondstoffenmarkt Toeleveranciers / afnemers (B2B) Kosten: loonkosten, fiscale mogelijkheden, investeringspremies, etc.

13 Buitenlandse bedrijven
Keuze regio of gemeente: Bereikbaarheid / ligging: aanvoer / afvoer van goederen / producten Beschikbaarheid ruimte Arbeidsmarkt: beschikbaarheid en opleidingsrichting en -niveau Woon- en leefklimaat, o.a. onderwijs en gezondheidszorg voorzieningen, woningaanbod “gevoel en beleving” “Het onderste uit de kan”: Gemeentelijke dienstverlening Geen loze beloften Inzetten op totaalpakket

14 Binnenlandse starters
Eigenlijk geen sprake van zoekproces: Woonplaats = vestigingsplaats Woonplaats is vaak: Gemeente waar de opleiding is genoten / ‘nieuw’ sociaal netwerk Gemeente waar het ouderlijk huis staat / ‘oud’ sociaal netwerk

15 Verplaatsers / verhuizers
Jaarlijks verplaatst ca. 7% van alle bedrijven Bedrijf verplaatst bij voorkeur niet: Vraagt investering: grond, pand, verhuiskosten Reactie personeel Bedrijfsproces komt stil te liggen Verplaatsing vaak gerelateerd aan levensfase bedrijf Grote sectorale verschillen Verplaatsing gerelateerd aan huur dan wel eigendom bedrijfspand Verplaatsingen onder invloed van overheidsbeleid

16 Verplaatsers / verhuizers
80 – 90% van alle verplaatsers blijft binnen de eigen gemeente 15 – 20% van de verplaatsers blijft binnen de regio Max. 5% komt van buiten de regio Percentage verplaatsers binnen eigen gemeente neemt toe!!! Bedrijven van buiten regio zijn op zoek naar specifieke locatie Meeste aandacht voor incidentele vestigers m.n. vanwege nieuwe banen

17 Verplaatsers / verhuizers
Pushfactoren: Gebrek aan uitbreidingsruimte Gebrek aan uitbreidingsruimte Gebrek aan uitbreidingsruimte Gebrek aan uitbreidingsruimte Organisatorische overwegingen Organisatorische overwegingen Organisatorische overwegingen Organisatorische overwegingen Slechte staat Moeilijke plaatselijke Optimistische Optimistische bedrijfsruimte verkeerssituatie toekomstverwachting toekomstverwachting Dreigende onteigening/ huuropzegging Slechte staat bedrijfsruimte Geen representatief gebouw Geen representatief gebouw Geen representatieve omgeving Geen representatief gebouw Slechte staat bedrijfsruimte Slechte staat bedrijfsruimte

18 Verplaatsers / verhuizers
Pullfactoren: Mogelijkheid tot uitbreiding Gunstige verkeersligging Gunstige verkeersligging Gunstige verkeersligging Organisatorische overwegingen Mogelijkheid tot uitbreiding Representatief gebouw Representatief gebouw Aanwezigheid bedrijfsruimte Gunstige plaatselijke verkeerssituatie Mogelijkheid tot uitbreiding Aanwezigheid bedrijfsruimte Gunstige verkeersligging Lage prijs grond en gebouwen Aanwezigheid bedrijfsruimte Lage prijs grond en gebouwen Gunstige plaatselijke Betere bereikbaarheid voor afnemers Meer parkeergelegenheid Representatieve omgeving verkeerssituatie

19 Verplaatsers / verhuizers
Opvallende afwezigen in rijtjes push- en pullfactoren: Arbeidsmarkt Overheid Relatie met geringe verplaatsingsafstand als verklaring?!

20 Verplaatsers / verhuizers
Doorslaggevende keepfactor: Arbeidsmarkt, arbeidsmarkt, arbeidsmarkt, …….

21 Trends en ontwikkelingen
Afname aantal medewerkers per bedrijf: alle sectoren Afname aantal vierkante meters bedrijfsruimte: NIET alle sectoren Afname milieucategorie Technologische innovaties: m.n. automatisering, robotisering, 3D- printing Vervaging onderscheid B2B en B2C Van koop naar huur Onderscheid tussen woon- en werkuren vervaagt

22 Trends en ontwikkelingen
Bindingspercentage neemt af: aandeel van de werkgelegenheid dat zich bevindt op bedrijventerreinen onder de 30% Beleidsmatig wordt nog te vaak ingezet op regionale bedrijventerreinen en kantoorontwikkeling op stationslocaties Bedrijventerreinenmarkt is vragersmarkt Kwaliteit in plaats van kwantiteit Hanteer segmentering die aansluit bij optiek ondernemers Flexibiliteit en meerwaarde voor het bedrijventerrein centraal in bestemmingsplan

23 Beleidsinvloeden Scheiding wonen en werken o.i.v. volksgezondheid
Van solitaire bedrijfsvestigingen naar bedrijventerreinen: van private rol naar publieke rol Scheiding wonen en werken beleidsmatig nagestreefd Leefbaarheid woongebieden centraal Nationaal stimulerings- en spreidingsbeleid, incl. investeringspremies, vanuit optiek maakbare samenleving

24 Beleidsinvloeden Bedrijfsruimtemarkt werd ‘veranderd’ in aanbodmarkt
Bedrijventerreinontwikkeling werd domein ruimtelijke ordenaars Wet- en regelgeving meer en meer dominant Bestemmingsplannen ‘gedomineerd’ door achterhaalde SBI-codes en milieucategorieën Segmentering o.b.v. enerzijds kwalificaties (hoogwaardig, zwaar) en anderzijds sectoren (logistiek)

25 Beleidsinvloeden Nu beleidsmatig ingezet op werklandschappen
Omschakeling van monofunctioneel naar multifunctioneel Levendigheid en reuring op bedrijventerrein centraal Pas op: meerwaarde voor bedrijventerrein moet centraal staan Ga bij segmentering uit van functionele eisen bedrijven: Bedrijventerreinen voor grootschalige bedrijven Werklandschappen voor kleinschalige en middelgrote bedrijven Sector niet relevant, maar ‘gedrag’ / functioneren van het bedrijf

26 Tot slot Vraag naar bedrijfsruimte is een vragersmarkt!
Nabijheid wordt een steeds belangrijkere factor Gastvrijheid / optimale dienstverlening Niet nee, tenzij maar ja, mits Zet in op behoud reeds gevestigde bedrijven


Download ppt "Het hoe, wat en waarom van bedrijfsverplaatsingen"

Verwante presentaties


Ads door Google