De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFOAVOND VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN DON BOSCO HAACHT ASO 15 SEPTEMBER 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFOAVOND VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN DON BOSCO HAACHT ASO 15 SEPTEMBER 2014."— Transcript van de presentatie:

1 INFOAVOND VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN DON BOSCO HAACHT ASO 15 SEPTEMBER 2014

2 WIE IS WIE? Lieve Pinxten  Directeur: Lieve Pinxten Jérôme L’Enfant  Algemeen directeur campus: Jérôme L’Enfant Elsie Heremans  Coördinator tweede graad: Elsie Heremans Tom Deltour  Coördinator derde graad: Tom Deltour Anita Van Looy en Lies Schoovaerts  Leerlingenbegeleiding: Anita Van Looy en Lies Schoovaerts

3  vrijheid  verantwoordelijkheid  verbondenheid  zingeving  de eigen stijl van Don Bosco - communicatieve stijl - assisterende stijl - evangelisch bewogen stijl ONS OPVOEDINGSPROJECT

4 HET JAARTHEMA Uit zijn droom geboren

5 WIE ZIJN WIJ? Een campus met drie scholen  Middenschool: eerste graad ( 653 leerlingen)  TSO/BSO: tweede & derde graad (848 leerlingen)  ASO: tweede & derde graad ( 744 leerlingen)

6 WIE ZIJN WIJ? Algemeen Secundair Onderwijs  3 e jaar: 9 klassen 215leerlingen  4 e jaar: 9 klassen 211leerlingen  5 e jaar: 7 klassen 170leerlingen  6 e jaar: 6 klassen 148leerlingen TOTAAL 744leerlingen

7 HET DERDE JAAR 215 leerlingen  3A: Humane Wetenschappen  3B: Humane Wetenschappen & Economie (4u wisk)  3C: Economie (4u wisk)  3D/3E/3F: Wetenschappen  3G: Wetenschappen & Economie (5u wisk)  3H: Latijn (5u wisk)  3I: Latijn (4u wisk) & Latijn (5u wisk) Grieks-Latijn (4u wisk) & Grieks-Latijn (5u wisk)

8 COMMUNICATIEOUDERS-SCHOOL 1) Van school naar ouders 1) Van school naar ouders  via brieven  via website  via rapport  via agenda van de leerling

9 COMMUNICATIEOUDERS-SCHOOL 2) Van ouders naar school  via inbreng van het oudercomité  via de agenda  via telefonisch contact  via een gesprek / afspraak

10 1) Ziekte - ouders verwittigen de school (telefonisch) - bij terugkeer: scheurstrookje - doktersattest vanaf 4 de dag - vanaf 5 de maal: doktersattest 2) Andere redenen: op voorhand bespreken: geel scheurstrookje in agenda 3) Examens + week voorafgaand aan toetsen + net voor en na een vakantie: doktersattest ZIEKTE/ AFWEZIGHEID

11 RAPPORTERING & KLASSENRADEN  Rapporten  Dagelijks werk en examens  Klassenraden en deliberaties

12 RAPPORTEN: WANNEER?  Herfstvakantie (DW)  Kerstvakantie (DW en examens)  Krokusvakantie (DW)  Paasvakantie (DW en examens)  Einde mei (DW)  Einde schooljaar (DW en examens)

13 Wat telt mee?  kleine toetsen en herhalingstoetsen  taken  spreek- en schrijfoefeningen  voorbereide oefeningen  … DAGELIJKS WERK

14 Van alle vakken! Behalve: Lichamelijke opvoeding Plastische opvoeding Informatica Economische vraagstukken → gespreide evaluatie EXAMENS

15 - Woordcommentaar van het klasduo: = samenvatting van de klassenraad i.v.m. resultaten, houding en remediëring - Commentaar van de vakleerkrachten (bij dagelijks werk) - Spreiding RAPPORTCOMMENTAAR

16 INDELING RAPPORT Vakken verdeeld in 3 blokken: - Vakken met puntenverhouding 30/70 - Taalvakken: puntenverhouding 50/50 - Vakken met gespreide evaluatie geen examens punten uit taken, toetsen, opdrachten

17 DW 1 DW KeGT KeTot Ke Algemeen vak 30/70 30 70100 Taalvak 3050 100 Gespreide evaluatie 30100 SAMENGEVAT

18 DW 2 DW PaGT PaTot Pa Algemeen vak 30/70 30 70100 Taalvak 3050 100 Gespreide evaluatie 30100 SAMENGEVAT

19 DW 3 DW JuGT JuTot Ju Algemeen vak 30/70 30 70100 Taalvak 3050 100 Gespreide evaluatie 30100 SAMENGEVAT Het laatste trimester telt mee voor 75%

20 SAMENGEVAT Jaaroverzicht KerstPasenJuniJaartotaal 100 75275%

21 KLASSENRADEN Kernklassenraad Kernklassenraad  begin schooljaar  met klasduo (info doorgeven) Begeleidende klassenraad Begeleidende klassenraad  alle leerkrachten  resultaten en remediëring  medische en psychosociale info Delibererende klassenraad Delibererende klassenraad  einde schooljaar (toekennen attest)

22 LEREN KIEZEN  studiekeuzebegeleiding: LEREN KIEZEN LEREN LEREN  studiebegeleiding: LEREN LEREN LEREN LEVEN  socio-emotionele begeleiding: LEREN LEVEN LEERLINGENBEGELEIDING → eerste aanspreekpunt = vakleerkrachten en klasduo → leerlingenbegeleiding, graadcoördinator, secretariaat, CLB, …

23 1.Hoe lang moeten ze studeren? 2. Hulp bieden of zelfstandig laten werken? -Interesse tonen en afspraken maken -Ontwikkelen van goede studiegewoonten: -dagelijks voor school werken -op vaste momenten -plannen van grotere taken en opdrachten -Wat met computer en gsm? TIPS VOOR OUDERS …

24 Wij wensen iedereen een fijn schooljaar !

25 Humane wetenschappen:lok 153 Economie:lok 154 Wetenschappen:lok 163 Latijn en Grieks-Latijn:lok 165


Download ppt "INFOAVOND VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN DON BOSCO HAACHT ASO 15 SEPTEMBER 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google