De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFOAVOND VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN DON BOSCO HAACHT ASO

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFOAVOND VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN DON BOSCO HAACHT ASO"— Transcript van de presentatie:

1 INFOAVOND VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN DON BOSCO HAACHT ASO
15 SEPTEMBER 2014 WELKOM 1

2 Jaarthema en pastoraal
WIE IS WIE? Directeur: Lieve Pinxten Algemeen directeur campus: Jérôme L’Enfant Coördinator tweede graad: Elsie Heremans Coördinator derde graad: Tom Deltour Leerlingenbegeleiding: Anita Van Looy en Lies Schoovaerts

3 ONS OPVOEDINGSPROJECT
vrijheid verantwoordelijkheid verbondenheid zingeving de eigen stijl van Don Bosco - communicatieve stijl - assisterende stijl - evangelisch bewogen stijl

4 Jaarthema en pastoraal
HET JAARTHEMA Uit zijn droom geboren

5 Jaarthema en pastoraal
WIE ZIJN WIJ? Een campus met drie scholen Middenschool: eerste graad ( 653 leerlingen) TSO/BSO: tweede & derde graad (848 leerlingen) ASO: tweede & derde graad ( 744 leerlingen) 5

6 Jaarthema en pastoraal
WIE ZIJN WIJ? Algemeen Secundair Onderwijs 3e jaar: 9 klassen leerlingen 4e jaar: 9 klassen leerlingen 5e jaar: 7 klassen leerlingen 6e jaar: 6 klassen leerlingen TOTAAL leerlingen 6

7 Jaarthema en pastoraal
HET DERDE JAAR 215 leerlingen 3A: Humane Wetenschappen 3B: Humane Wetenschappen & Economie (4u wisk) 3C: Economie (4u wisk) 3D/3E/3F: Wetenschappen 3G: Wetenschappen & Economie (5u wisk) 3H: Latijn (5u wisk) 3I: Latijn (4u wisk) & Latijn (5u wisk) Grieks-Latijn (4u wisk) & Grieks-Latijn (5u wisk) 7

8 Jaarthema en pastoraal
COMMUNICATIE OUDERS-SCHOOL 1) Van school naar ouders via brieven via website via rapport via agenda van de leerling 8

9 Jaarthema en pastoraal
COMMUNICATIE OUDERS-SCHOOL 2) Van ouders naar school via inbreng van het oudercomité via de agenda via telefonisch contact via een gesprek / afspraak 9

10 ZIEKTE/ AFWEZIGHEID 1) Ziekte - ouders verwittigen de school (telefonisch) - bij terugkeer: scheurstrookje - doktersattest vanaf 4de dag - vanaf 5de maal: doktersattest 2) Andere redenen: op voorhand bespreken: geel scheurstrookje in agenda 3) Examens + week voorafgaand aan toetsen + net voor en na een vakantie: doktersattest 10

11 Jaarthema en pastoraal
RAPPORTERING & KLASSENRADEN Rapporten Dagelijks werk en examens Klassenraden en deliberaties

12 Jaarthema en pastoraal
RAPPORTEN: WANNEER? Herfstvakantie (DW) Kerstvakantie (DW en examens) Krokusvakantie (DW) Paasvakantie (DW en examens) Einde mei (DW) Einde schooljaar (DW en examens)

13 Jaarthema en pastoraal
DAGELIJKS WERK Wat telt mee? kleine toetsen en herhalingstoetsen taken spreek- en schrijfoefeningen voorbereide oefeningen

14 Jaarthema en pastoraal
EXAMENS Van alle vakken! Behalve: Lichamelijke opvoeding Plastische opvoeding Informatica Economische vraagstukken → gespreide evaluatie

15 Jaarthema en pastoraal
RAPPORTCOMMENTAAR Woordcommentaar van het klasduo: = samenvatting van de klassenraad i.v.m. resultaten, houding en remediëring - Commentaar van de vakleerkrachten (bij dagelijks werk) - Spreiding

16 INDELING RAPPORT Vakken verdeeld in 3 blokken:
Vakken met puntenverhouding 30/70 Taalvakken: puntenverhouding 50/50 Vakken met gespreide evaluatie geen examens punten uit taken, toetsen, opdrachten

17 SAMENGEVAT DW 1 DW Ke GT Ke Tot Ke 30 70 100 50 Algemeen vak 30/70
Taalvak 50 Gespreide evaluatie

18 SAMENGEVAT DW 2 DW Pa GT Pa Tot Pa 30 70 100 50 Algemeen vak 30/70
Taalvak 50 Gespreide evaluatie 18

19 SAMENGEVAT DW 3 DW Ju GT Ju Tot Ju 30 70 100 50 Algemeen vak 30/70
Taalvak 50 Gespreide evaluatie Het laatste trimester telt mee voor 75% 19

20 SAMENGEVAT Jaaroverzicht Kerst Pasen Juni Jaartotaal 100 75 275 % 20

21 KLASSENRADEN Kernklassenraad  begin schooljaar  met klasduo (info doorgeven) Begeleidende klassenraad  alle leerkrachten  resultaten en remediëring  medische en psychosociale info Delibererende klassenraad  einde schooljaar (toekennen attest)

22 LEERLINGENBEGELEIDING
studiekeuzebegeleiding: LEREN KIEZEN studiebegeleiding: LEREN LEREN socio-emotionele begeleiding: LEREN LEVEN → eerste aanspreekpunt = vakleerkrachten en klasduo → leerlingenbegeleiding, graadcoördinator, secretariaat, CLB, … 22

23 TIPS VOOR OUDERS … Hoe lang moeten ze studeren?
2. Hulp bieden of zelfstandig laten werken? Interesse tonen en afspraken maken Ontwikkelen van goede studiegewoonten: dagelijks voor school werken op vaste momenten plannen van grotere taken en opdrachten Wat met computer en gsm?

24 Wij wensen iedereen een fijn schooljaar !
24

25 Humane wetenschappen: lok 153
Economie: lok 154 Wetenschappen: lok 163 Latijn en Grieks-Latijn: lok 165


Download ppt "INFOAVOND VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN DON BOSCO HAACHT ASO"

Verwante presentaties


Ads door Google