De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale zorg ‘Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien’ Wat gebeurt er? Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale zorg ‘Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien’ Wat gebeurt er? Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit,"— Transcript van de presentatie:

1 Integrale zorg ‘Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien’
Wat gebeurt er? Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun samenhang toe naar een sluitend en doelmatig aanbod, waarin de drie focuspunten steeds weer tot uiting komen. In dit schema is de samenhang tussen alle verschillende inkoopgebieden binnen- en samenwerkend met integrale zorg weergegeven. De velden van het schema zijn actief. Door op één van de tegels te klikken wordt in beeld (de groene rand) en in tekst weergegeven hoe in elk deel het geheel terugkomt. Wijk-netwerken HLZ proeftuinen Zorg-paden Huisarts S1, S2, S3 GGZ Zorg-vernieuwing GES Coöperatie VGZ |

2 Integrale zorg huisarts
Wat gebeurt er? VGZ ziet de huisarts als poortwachter binnen de zorg. De huisarts werkt samen met diverse professionals om ervoor te zorgen dat onze verzekerden zorg zo dichtbij mogelijk kunnen krijgen en op het zo laag mogelijkste niveau. Binnen Wijknetwerken neemt de huisarts deel aan een team, waarbij de verbinding tussen zorg en welzijn wordt gemaakt De rol van de huisarts in zorgpaden is die van onderdeel van een multidisciplinair behandelteam voor chronische zorg. Aangezien huisartsen werken in gezondheidscentra hebben zij op deze plekken een mogelijkheid een op de populatie gericht zorgaanbod vorm te geven. De GGZ wordt waar mogelijk dichtbij huis en in de huisartsenpraktijk georganiseerd. De patiënt wordt door triage direct naar de beste behandeling verwezen Wijk-netwerken proeftuinen Huisarts S1, S2, S3 Zorg-vernieuwing Beleid huisartsenzorg Coöperatie VGZ |

3 Integrale zorg GES HLZ GES GGZ Zorg-paden Wat gebeurt er?
Wijk-netwerken HLZ proeftuinen Zorg-paden Huisarts S1, S2, S3 GGZ Zorg-vernieuwing GES Wat gebeurt er? De GES-financiering wordt omgebouwd naar een toekomstbestendig model, waarmee de gezondheidscentra passen in de puzzel van integrale zorg op wijkniveau In lijn met ons gedachtengoed binnen wijknetwerken is er bijzondere aandacht voor de omkanteling, waarin burgers uit de zorg worden gehaald en met een krachtige, wijkgerichte aanpak oplossingen vinden binnen het sociale domein. Met het ombouwen van de GES valt een deel van de geleverde zorg binnen de financiering van de huisarts waar mogelijk. Beleid GES Coöperatie VGZ |

4 Integrale zorg zorgpaden
Wat gebeurt er? VGZ wil de volgende stap zetten op het gebied van zorgpaden en met haar zorggroepen een brede rol oppakken. Verdieping van de zorgpaden, nieuwe zorgpaden en samenwerkingen met het sociaal domein gaan zorgen voor een sluitend aanbod aan zorg. Huisartsen spelen een centrale rol in de behandeling van chronische aandoeningen en zijn het startpunt, van waaruit een afgestemd aanbod plaatsvindt. Zorgvernieuwing werkt samen met zorggroepen in het experimenteren met vernieuwende manieren om naar zorg te kijken. VGZ ziet een rol voor zorggroepen bij onze Wijknetwerken en de samenwerking met gemeenten. Zorggroepen nemen deel in de proeftuinen, waarin gezamenlijke doelen worden gevonden en uitgewerkt. Er lopen pilots waarin de GGZ zorg bij zorggroepen wordt ingekocht en georganiseerd. Hiermee krijgen we deze zorg beter afgestemd op wat nodig is en verdwijnen wachtlijsten. Wijk-netwerken HLZ proeftuinen Zorg-paden Huisarts S1, S2, S3 GGZ Zorg-vernieuwing GES Beleid zorgpaden Coöperatie VGZ |

5 Integrale zorg wijknetwerken
Wat gebeurt er? Het verbinden van gezondheid, welzijn en participatie is een belangrijke stap om te zorgen dat mensen geholpen op de voor hen beste plek. Met wijknetwerken is een van de doelen een omschakeling, waarna burgers oplossingen vinden binnen de wijk en het beroep op formele voorzieningen pas komt als het nodig is. De HLZ biedt een kans om de verbinding tussenzorg en welzijn dichtbij de hulpvrager te laten gebeuren. We zien de GES als partners in het faciliteren van kracht in de wijk. Mensen met GGZ problematiek kunnen een hulpvraag hebben op zowel zorg als welzijnsgebied. Door één integraal zorg/welzijn-plan en casemanager wordt het aanbod optimaal afgestemd. Wijk-netwerken HLZ Proeftuinen Zorg-paden Huisarts S1, S2, S3 GGZ Zorg-vernieuwing GES Beleid wijknetwerken Coöperatie VGZ |

6 Integrale zorg GGZ HLZ GES GGZ Zorg-paden Wat gebeurt er?
Door een gecoördineerde inzet van de POH GGZ en pilots met inkoop van de hele GGZ-keten INC jeugdzorg wordt het aanbod passend en volledig. Binnen de huisartsenpraktijk begint het aanbod met de POH GGZ, dan de GBGGZ en indien nodig verwijzing naar de SGGZ Binnen zorgpaden contracteren we een afgestemd aanbod GGZ zorg bij zorggroepen in pilots. De GGZ is een doelgroep voor wijknetwerken, aangezien de behoefte veelal op zorg- en welzijnsniveau is. Zorgvernieuwing zoekt naar nieuwe oplossingen binnen de GGZ-Zorg door inzet van E-health. Wijk-netwerken HLZ proeftuinen Zorg-paden Huisarts S1, S2, S3 GGZ Zorg-vernieuwing GES Beleid GGZ Coöperatie VGZ |

7 Integrale zorg Hervorming Langdurige Zorg
Wat gebeurt er? Zorg komt in de ZVW, ondersteuning wordt WMO. 24-uurs-zorg komt in de Wet Langdurige Zorg. VGZ werkt in deze hervorming nauw samen met de gemeenten om zorg, ondersteuning en welzijn op elkaar af te stemmen. Binnen wijknetwerken speelt de wijkverpleging een belangrijke rol in de verbinding tussen zorg en welzijn. Samen met gemeenten start VGZ met projecten in wijken om uit te rollen naar een nieuwe organisatie van zorg en welzijn. Het aanbod jeugdzorg en langdurige GGZ-zorg dient aansluiting te vinden op de bestaande organisatie van GGZ zorg. Wijk-netwerken HLZ proeftuinen Zorg-paden Huisarts S1, S2, S3 GGZ Zorg-vernieuwing GES Beleid HLZ Coöperatie VGZ |

8 Integrale zorg proeftuinen
Wat gebeurt er? Binnen de proeftuinen populatiegebonden zorg zoeken we samen met het veld naar oplossingen voor duurzame zorg. Gelijkblijvende of betere kwaliteit tegen lagere kosten om de zorg toegankelijk het houden. De huisarts zet zich in om mensen te helpen zo dicht bij huis als mogelijk. Binnen zorgpaden wordt kritisch gekeken naar door- en terugverwijzingen van en naar de 2e lijn en het hebben van een afgestemd zorgplan, waar de patiënt zeggenschap in heeft. Zorgvernieuwing zet haar expertise in bij het begeleiden van kansen binnen de proeftuinen. Bij alle interventies binnen de proeftuinen dienen alle interventies te leiden naar het gezamenlijke doel. Zorg en welzijn binnen de wijknetwerken is integraal onderdeel van deze puzzel. Wijk-netwerken HLZ proeftuinen Zorg-paden Huisarts S1, S2, S3 GGZ Zorg-vernieuwing GES Beleid populatiegebonden zorg Coöperatie VGZ |

9 Integrale zorg zorgvernieuwing
Wat gebeurt er? Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren , in het licht van fysieke, emotionele, spirituele en sociale uitdagingen van het leven. Zorgvernieuwing geeft uiting aan deze visie over vier programma’s Zorg Dichtbij Passende Specialistische Zorg Zelfmanagement & eHealth Zelfstandig Ouder Worden Binnen Zorgpaden wordt meegedacht over hoe de patiënt zelf meer regie krijgt over zijn ziekte en gezondheid. Binnen de GGZ zijn veel mogelijkheden van nieuwe zorgvormen gebruik te maken. Binnen de HLZ kan vooral op het gebied van V&V kritisch gekeken worden naar nieuwe manieren de zieke en de verzorgende te ondersteunen. Zorgvernieuwing denkt mee met de proeftuinen en zet haar expertise in waar mogelijk. Wijk-netwerken HLZ proeftuinen Zorg-paden Huisarts S1, S2, S3 GGZ Zorg-vernieuwing GES Beleid zorgvernieuwing Coöperatie VGZ |

10 Bekostigingsstructuur huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg per 2015
Terug naar schema Coöperatie VGZ |


Download ppt "Integrale zorg ‘Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien’ Wat gebeurt er? Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit,"

Verwante presentaties


Ads door Google