De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal VIAG themadag informatieveiligheid, Harro Spanninga.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal VIAG themadag informatieveiligheid, Harro Spanninga."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal VIAG themadag informatieveiligheid, Harro Spanninga

2 Agenda Toelichting op de Taskforce BID Introductie thema Informatieveiligheid Technisch perspectief Perspectief van de overheid Rol van de bestuur en management

3 Filmpjes over informatieveiligheid Ga naar https://informatieveiligheid.pleio.nl

4 Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening Geïnitieerd door minister Plasterk N.a.v. Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over DigiNotar Gestart per 13 februari 2013 Actief voor een periode van twee jaar Focus op bestuur & topmanagement Bouwt voort op bestaande initiatieven en is gericht op samenwerking

5 Dit doen we niet alleen…

6 Invulling langs vier lijnen Verplichtende Zelfregulering per overheidslaag Gerichtheid: Leeraanbod bestuurders en topmanagers Gericht op een leer- en ontwikkelproces Afgestemd op de volwassenheid van de overheidslaag Verankering: Handreikingen: baselines voor informatiebeveiliging Sturingsmiddelen Stelsel Visitatie, peer reviews, ketens, Single Audit

7 Amerikaanse KvK digitaal gegijzeld

8 Hackers bedienen containers in Antwerpen

9 Gemalen in Veere slecht beveiligd

10 Identiteitsfraude met DigiD

11 De gemeente op de korrel…

12

13 Het technisch perspectief

14

15

16

17 Zwarte markt in hacks en gestolen data Prijs “zero day exploits” 2012 Adobe Reader$5,000–$30,000 Android$30,000–$60,000 Chrome or Internet Explorer$80,000–$200,000 Firefox or Safari$60,000–$150,000 Flash or Java Browser Plug-ins$40,000–$100,000 iOS$100,000–$250,000 Mac OSX$20,000–$50,000 Microsoft Word$50,000–$100,000 Windows$60,000–$120,000 Bron: Rand Corporation, Markets for Cybercrime Tools and Stolen Data, 2014

18 Wat zien we in de prakijk Enkele trends over 2012-2013: Criminelen gaan steeds brutaler te werk en hun activiteiten zijn meer gericht op de mens. Apple-apparaten op de korrel gezien toename van het marktaandeel. De Cloud wordt ingezet als hulpmiddel om hacks uit te voeren. Actieve handel in kennis over kwetsbaarheden en hoe deze te misbruiken. Onvoldoende inzicht in relevante dreigingen en kwetsbaarheden. Meer kans op keteneffecten door hyperconnectiviteit van apparaten. Zwakke wachtwoorden blijven een probleem. Kwetsbaarheden van SCADA-systemen komen meer aan het licht. bron: NCSC CSBN-3 2013

19 Ontwikkelingen in gedrag van criminelen

20 Informatieveiligheid gaat over…

21 Maar ook over…

22 Het perspectief van de overheid

23 Belang voor gemeenten van veilige informatie De efficiënte overheid: Processen zijn in toenemende mate informatiegestuurd en geautomatiseerd. In 2017 is zelfs alles digitaal (Digitaal 2017). De georganiseerde misdaad: informatie van gemeenten kan zeer interessant zijn voor de georganiseerde misdaad, denk aan hennepkwekerijen, ontruiming, maar ook diefstal van bijvoorbeeld GBA-gegevens. De decentralisaties: Met de komst van de decentralisatie komen zeer vertrouwelijke, medische en strafrechtelijke gegevens bij gemeenten te liggen. Deze kunnen niet op straat komen te liggen. De betrouwbare overheid: burgers en bedrijven moeten de overheid kunnen vertrouwen. Uit een recent onderzoek van de ombudsman blijkt dit in toenemende mate te spelen.

24 Overheidsverantwoordelijkheid informatieveiligheid 24

25 Overheidsverantwoordelijkheid informatieveiligheid Burger heeft het recht om onbespied te blijven. Mag er op rekenen dat de informatie over hem/haar, bij de overheid in veilige handen is. De (gemeentelijke) overheid is verantwoordelijk voor: Veiligheid van privacy gevoelige informatie over burgers; Continuïteit van de (digitale) dienstverlening via internet. 25

26 Rol van bestuur en management….

27 Onderdeel van collegeambities, in portefeuille collegelid. Verankering op agenda, paragraaf in jaarverslag. Gemeenten implementeren, lokaal informatieveiligheidsbeleid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), hét gemeentelijke basisnormenkader. Borging door aansluiting planning & controlcyclus: leren en cyclisch ontwikkelen organisatie. Transparantie via waarstaatjegemeente.nl, peer reviews en interbestuurlijke visitatiecommissie. Resolutie Informatieveiligheid:

28 In control op informatieveiligheid? Informatie- veiligheid Cultuur van veiligheid Monitoren en leren Voldoen aan norm, baseline Voldoen aan norm, baseline Crisisrespons

29 Identificeren bedrijfsprocessen Toekennen eigenaarschap Uitvoeren risicoanalyses Opstellen en invoeren beveiligingsplan Accepteren restrisico’s Monitoren Managen van incidenten Evalueren & Rapporteren Informatiebeveiligingsorganisatie Beleid informatiebeveiliging Baseline

30 Tips om bestuur en management te betrekken…  Vertaal informatieveiligheid naar bestuurlijke risico’s en thema’s Politiek-bestuurlijk, Operationele risico, Financiele risico’s en reputatie risico’s  Vergroot de urgentie Organiseer bijvoorbeeld een incident, een eigen test met een phishing mail  Maak het tastbaar en klein en breng het dichtbij Bijvoorbeeld door een hack demo te tonen van een iPad of een telefoon  Mobiliseer in je eigen organisatie met lijnmanagers die het probleem ook onderkennen Met bijvoorbeeld het hoofd burgerzaken, de financieel directeur etc.

31 Harro.spanninga@taskforcebid.nl Vragen?

32 …is zo sterk als de zwakste schakel… De (overheids)ketting… …en dat zien we helaas nog al te vaak terugkomen…


Download ppt "INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal VIAG themadag informatieveiligheid, Harro Spanninga."

Verwante presentaties


Ads door Google