De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIJKEN EN WELVAART Verschillende wijken en hun evolutie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIJKEN EN WELVAART Verschillende wijken en hun evolutie."— Transcript van de presentatie:

1 WIJKEN EN WELVAART Verschillende wijken en hun evolutie

2 Inleiding  Algemene regels en buurtprofielen  Wijken  19 e eeuwse wijk  Vooroorlogse wijk  Naoorlogse wijk  Waarom wijkvernieuwing?  VINEX wijk  Overheidsbeleid

3 Zoek de verschillen!

4 Buurtprofiel: hoe typeer je een buurt  Bewonerskenmerken:  Huishoudengrootte  Etniciteit  Inkomen  Gezinsfase  Woningkenmerken  Ouderdom  Woningtype  Ligging  Eigendomsverhouding  Waarde  Onderhoudsstaat

5 Wijken

6 1. Historische binnenstad  Monumentale panden  Hoge grond- en huurprijzen  Cityvorming: wonen verdrongen door winkels, horeca en diensten

7 Amsterdam-Centrum

8

9 2. 19 e eeuwse arbeiderswijk  Weinig groen  Klein, slechte kwaliteit woningen, veel stadsvernieuwing  Niet berekend op autoverkeer  Type: kleine etagewoningen  Veel allochtonen, vrij lage koopkracht

10 De Pijp, A’Dam Bron: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Map_NL_-_Amsterdam_- _De_Pijp.png

11 19 e eeuwse wijk: De Pijp, A’Dam Bron: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Map_NL_-_Amsterdam_- _De_Pijp.png

12 19 e eeuwse wijk: De Pijp, A’Dam Bron: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Map_NL_-_Amsterdam_- _De_Pijp.png

13 3. Vooroorlogse buurt: tuinwijk  Urbanisatie zette door  reactie op verpauperde arbeiderswoningen in grote steden  Veel sociale woningbouw door woningcorporaties  Type: degelijke woningen met veel groen  Huishouden: autochtone gezinnen met kinderen, vrij hoge koopkracht

14 Vooroorlogse buurt: Amsterdam Bron: http://www.niederlande.de/be_nl/Images/tuindorp_245x306_tcm64-952.jpg

15 Vooroorlogse buurt: Oosterpark Bron: http://www.degroenling-groningen.nl/ligging/

16 4. Naoorlogse buurt  Na oorlog grote woningnood  systeembouw  snel en goedkope woningen met prefab elementen (slechte kwaliteit)  Type: eerst laagbouw (Rivierenbuurt), daarna hoogbouw  Huishouden: allochtone kansarme gezinnen met kinderen  Sociaal onveilig, veel sloop en stadsvernieuwing

17 Bijlmer, Amsterdam Bron: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Map_NL_-_Amsterdam_-_Bijlmer-Centrum.png

18 Uitgangspunten Bijlmer (start 1966)  Nieuwbouwwijk naar nieuwste inzichten  Ideeën kwamen van Le Corbusier  Wonen, werken en vrije tijd gescheiden  Wonen in flats tussen veel groen  Auto’s en voetgangers gescheiden  auto’s op verhoogde wegen. Kinderen kunnen zo goed spelen

19 Bouw in 1966 Bron: http://stadsarchief.amsterdam.nl/onderwijs/buurt_en_stad/zuidoost/bijlmernoord/bijlmermeer/bijlmer_in_aanbouw/

20 Plattegrond: honingraat Bron: http://stadsarchief.amsterdam.nl/onderwijs/buurt_en_stad/zuidoost/bijlmernoord/bijlmermeer/bijlmer_in_aanbouw/

21 Functies gescheiden Bron: http://stadsarchief.amsterdam.nl/onderwijs/buurt_en_stad/zuidoost/bijlmernoord/bijlmermeer/bijlmer_in_aanbouw/

22 De Bijlmer nu

23 Waarom wijkvernieuwing: armoede in de Bijlmer Bron: http://www.os.amsterdam.nl/publicaties/factsheets/

24 Armoede naar etnische groep per buurt in de Bijlmer  Bron: http://www.os.amsterd am.nl/publicaties/fact sheets/  Algemene regels over  Afkomst en koopkracht

25 Wijkvernieuwing de Bijlmer  Grote instroom na onafhankelijkheid van Suriname  Nu sloop en renovatie om imago van Bijlmer te verbeteren

26 Wijkvernieuwing de Bijlmer Bron: http://stadsarchief.amsterdam.nl/onderwijs/buurt_en_stad/zuidoost/bijlmernoord/bijlmermeer/bijlmer_in_aanbouw/ Jaren 90: Veel flats gesloopt, nu meer woningen (meer van deze tijd) Doel: meer gevarieerde bevolking (want was verpauperd) en prettiger leefomgeving

27 5. VINEX wijken (VIerde Nota EXtra)  Aan de rand van de stad (door compacte stadsbeleid sinds jaren ‘90!)  Veel eengezinswoningen  Huishoudens: jonge gezinnen met middeninkomens

28 VINEX wijken

29 Algemene regels  Per wijk verschillende de bewoners- en de woningkenmerken.  Een stad is een mozaïek van wijken, naar functie, ouderdom en ligging verschillend.  De bouwperiode toont verschillende inzichten in wijkopbouw.  Binnen buurten spelen koopkrachtverschillen een rol in de woonkwaliteit.

30 Overheidsbeleid

31 Groeikernenbeleid in 1970 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Groeikernen.svg

32 Negatieve effecten groeikernen  Hoge- en middeninkomens vertrokken uit grote steden   Stedelijke voorzieningen onder druk  Verpaupering van binnenstad  Te weinig werkgelegenheid in groeikernen  veel forensisme (woon-werkverkeer)  Gevolg: compacte stad beleid vanaf 1988: meer intensief gebruik van ruimte in centrale steden  Stadsvernieuwing: verbeteren van woningen  Herstructurering: slopen en opnieuw inrichten van hele wijken

33 Vanaf 1993: VINEX wijken  Uitgangspunt: wijken dichtbij grote stadscentra  Doelstellingen:  Versterking van bestaande winkelcentra en voorzieningen (de nieuwe woonwijken vergroten als het ware de potentiële klantenkring)  Beperken van de dreigende leegloop van (middel)grote steden in Nederland  Bescherming van open gebieden in Nederland door verstedelijking te concentreren rond bestaande (middel)grote steden  Beperken van automobiliteit tussen wonen, werken en voorzieningen (korte afstanden bieden meer mogelijkheden voor openbaar vervoer, fietsen en wandelen)


Download ppt "WIJKEN EN WELVAART Verschillende wijken en hun evolutie."

Verwante presentaties


Ads door Google