De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verschillende wijken en hun evolutie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verschillende wijken en hun evolutie"— Transcript van de presentatie:

1 Verschillende wijken en hun evolutie
Wijken en welvaart Verschillende wijken en hun evolutie

2 Inleiding Algemene regels en buurtprofielen Wijken Overheidsbeleid
19e eeuwse wijk Vooroorlogse wijk Naoorlogse wijk Waarom wijkvernieuwing? VINEX wijk Overheidsbeleid

3 Zoek de verschillen!

4 Buurtprofiel: hoe typeer je een buurt
Bewonerskenmerken: Huishoudengrootte Etniciteit Inkomen Gezinsfase Woningkenmerken Ouderdom Woningtype Ligging Eigendomsverhouding Waarde Onderhoudsstaat

5 Wijken

6 1. Historische binnenstad
Monumentale panden Hoge grond- en huurprijzen Cityvorming: wonen verdrongen door winkels, horeca en diensten

7 Amsterdam-Centrum

8

9 2. 19e eeuwse arbeiderswijk
Weinig groen Klein, slechte kwaliteit woningen, veel stadsvernieuwing Niet berekend op autoverkeer Type: kleine etagewoningen Veel allochtonen, vrij lage koopkracht

10 De Pijp, A’Dam Bron: _De_Pijp.png

11 19e eeuwse wijk: De Pijp, A’Dam
Bron: _De_Pijp.png

12 19e eeuwse wijk: De Pijp, A’Dam
Bron: _De_Pijp.png

13 3. Vooroorlogse buurt: tuinwijk
Urbanisatie zette door  reactie op verpauperde arbeiderswoningen in grote steden Veel sociale woningbouw door woningcorporaties Type: degelijke woningen met veel groen Huishouden: autochtone gezinnen met kinderen, vrij hoge koopkracht

14 Vooroorlogse buurt: Amsterdam
Bron:

15 Vooroorlogse buurt: Oosterpark
Bron:

16 4. Naoorlogse buurt Na oorlog grote woningnood  systeembouw  snel en goedkope woningen met prefab elementen (slechte kwaliteit) Type: eerst laagbouw (Rivierenbuurt), daarna hoogbouw Huishouden: allochtone kansarme gezinnen met kinderen Sociaal onveilig, veel sloop en stadsvernieuwing

17 Bijlmer, Amsterdam Bron:

18 Uitgangspunten Bijlmer (start 1966)
Nieuwbouwwijk naar nieuwste inzichten Ideeën kwamen van Le Corbusier Wonen, werken en vrije tijd gescheiden Wonen in flats tussen veel groen Auto’s en voetgangers gescheiden  auto’s op verhoogde wegen. Kinderen kunnen zo goed spelen

19 Bouw in 1966 Bron:

20 Plattegrond: honingraat
Bron:

21 Functies gescheiden Bron:

22 De Bijlmer nu

23 Waarom wijkvernieuwing: armoede in de Bijlmer
Bron:

24 Armoede naar etnische groep per buurt in de Bijlmer
Bron: am.nl/publicaties/fact sheets/ Algemene regels over Afkomst en koopkracht

25 Wijkvernieuwing de Bijlmer
Grote instroom na onafhankelijkheid van Suriname Nu sloop en renovatie om imago van Bijlmer te verbeteren

26 Wijkvernieuwing de Bijlmer
Jaren 90: Veel flats gesloopt, nu meer woningen (meer van deze tijd) Doel: meer gevarieerde bevolking (want was verpauperd) en prettiger leefomgeving Bron:

27 5. VINEX wijken (VIerde Nota EXtra)
Aan de rand van de stad (door compacte stadsbeleid sinds jaren ‘90!) Veel eengezinswoningen Huishoudens: jonge gezinnen met middeninkomens

28 VINEX wijken

29 Algemene regels Per wijk verschillende de bewoners- en de woningkenmerken. Een stad is een mozaïek van wijken, naar functie, ouderdom en ligging verschillend. De bouwperiode toont verschillende inzichten in wijkopbouw. Binnen buurten spelen koopkrachtverschillen een rol in de woonkwaliteit.

30 Overheidsbeleid

31 Groeikernenbeleid in 1970 Bron:

32 Negatieve effecten groeikernen
Hoge- en middeninkomens vertrokken uit grote steden  Stedelijke voorzieningen onder druk Verpaupering van binnenstad Te weinig werkgelegenheid in groeikernen  veel forensisme (woon-werkverkeer) Gevolg: compacte stad beleid vanaf 1988: meer intensief gebruik van ruimte in centrale steden Stadsvernieuwing: verbeteren van woningen Herstructurering: slopen en opnieuw inrichten van hele wijken

33 Vanaf 1993: VINEX wijken Uitgangspunt: wijken dichtbij grote stadscentra Doelstellingen: Versterking van bestaande winkelcentra en voorzieningen (de nieuwe woonwijken vergroten als het ware de potentiële klantenkring) Beperken van de dreigende leegloop van (middel)grote steden in Nederland Bescherming van open gebieden in Nederland door verstedelijking te concentreren rond bestaande (middel)grote steden Beperken van automobiliteit tussen wonen, werken en voorzieningen (korte afstanden bieden meer mogelijkheden voor openbaar vervoer, fietsen en wandelen)


Download ppt "Verschillende wijken en hun evolutie"

Verwante presentaties


Ads door Google