De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken en typologie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO Prof. dr. Roel Bosker (RUG / GION) Dr. IJsbrand Jepma (Sardes)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken en typologie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO Prof. dr. Roel Bosker (RUG / GION) Dr. IJsbrand Jepma (Sardes)"— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken en typologie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO Prof. dr. Roel Bosker (RUG / GION) Dr. IJsbrand Jepma (Sardes)

2 Hoofd- en deelvragen Op welke wijze(n) geven SWV’en PO en VO vorm en inhoud aan Passend Onderwijs? Is er op basis van een serie (strategische, organisatorische, financiële en contextuele) kenmerken een typologie te maken van SWV’en PO en VO? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de SWV’en PO en VO in hoe ze Passend Onderwijs vorm en inhoud geven? Waaruit zijn eventuele verschillen te verklaren? Hoe verhoudt de typologie van SWV’en PO en VO zich tot de verwachte opbrengsten (‘output’ en ‘outcome’) van de invoering van Passend Onderwijs? Welke typen SWV’en zijn meer of minder gunstig voor het realiseren van de verwachte opbrengsten van Passend Onderwijs?

3 Opbrengsten Rapportage met landelijk beeld van de stand van zaken uitvoering en ontwikkeling van (onderdelen van) Passend Onderwijs Focus op ‘throughput’-indicatoren (ondersteuningsplannen, ontwikkelingsperspectieven, ondersteuningsprofielen, procedures en criteria voor toelaatbaarheid, terug- en overplaatsing en procedures en criteria voor verdeling en besteding van middelen) uit de Routeplanner Passend Onderwijs van de ECPO Individuele terugkoppeling aan SWV’en met benchmark-informatie Show & tell-bijeenkomst voor 40 betrokkenen (o.a. beleidsmakers, wetenschappers, directeuren SWV’en) in de Verdieping

4 Onderzoeksopzet Breedte-meting en diepte-meting op basis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en –technieken (‘mixed method’) I.Breedte-meting Internetenquête onder 76 SWV’en PO en 74 SWV’en VO Kort telefonisch interview onder de directeuren voor verrijking data Data voor a) selecteren van 25 SWV’en PO en 25 SWV’en VO waarbinnen ondersteuningsplannen en (meerjaren) begrotingen worden bestudeerd en b) het maken van een typologie van SWV’en

5 Onderzoeksopzet II.Diepte-meting Variatie in o.m. regio, schaalgrootte, verevenings- opdracht, beleidskeuzen, uitvoering Passend onderwijs Analyse van a) ondersteuningsplannen (organisatie van extra onderwijsondersteuning, invulling basisondersteuning, informatieverstrekking ouders e.d.) Analyse van b) (meerjaren) begrotingen (omgaan met vrije bestedingsruimte, uitwerking vereveningsopdracht e.d.)

6 Onderzoeksopzet Mix van a) statistische clusteranalyse en b) kwalitatieve inhoudsanalyse leidt tot typologie SWV’en PO en VO Typologie o.g.v. 1. strategie (beleidsintensiteit, ‘beleidsrijk’ versus ‘beleidsarm’), 2. organisatie (aansturing, ‘centraal’ versus ‘decentraal’), 3. financiën (bijv. bekostigingsmodellen van extra onderwijsondersteuning) en 4. context (vereveningsopdracht, grootte, e.d.)? (specificering volgt)


Download ppt "Stand van zaken en typologie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO Prof. dr. Roel Bosker (RUG / GION) Dr. IJsbrand Jepma (Sardes)"

Verwante presentaties


Ads door Google