De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Agentschapsdag IVA Kunsten en Erfgoed Antwerpen – 23 oktober 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Agentschapsdag IVA Kunsten en Erfgoed Antwerpen – 23 oktober 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Agentschapsdag IVA Kunsten en Erfgoed Antwerpen – 23 oktober 2006

2 Buitendienst? ?? VOI??? DAB??? “Academie”??? De 'KANTL'???

3 KANTL ‘Academie’: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Ondersteuning van de werking: team van ambtenaren: Team KANTL / Afdeling Kunsten / IVA Kunsten en Erfgoed Ontwikkeling van de werking: medewerkers aangeworven door de rechtspersoon KANTL

4 KANTL - Kenmerken Genootschap – coöptatie – zelfbestuur Gemeenschappelijk belangstellingsveld: overleg, uitwisseling van ideeën, bevordering van onderzoek Intellectuele autonomie Discussie boven alle scheidingslijnen Initiatief tot oprichting, financiering, ondersteuning: overheid

5 Academiën in Vlaanderen Verdeeld landschap –Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst (KVABWK) Wetenschapsbeleid –Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Cultuur –Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België Volksgezondheid

6 Academiën in Vlaanderen Formele voogdij vs. inhoud –KVABWK : wetenschapsbeleid en cultuur! –KANTL : cultuur en wetenschapsbeleid! –KAGB : volksgezondheid en wetenschapsbeleid –alle : onderwijs

7 KANTL - Academie Opgericht in 1886 (KB) Rechtspersoon ‘sui generis’: ‘Academie’ (Wet 1924, KB 1925) Integratie in Vlaamse structuur en definitie van opdracht : decreet 1980

8 KANTL - Opdracht “Studie, beoefening en bevordering van de Nederlandse taal- en letterkunde” –Nederlandse taal en literatuur bestuderen –beoefening van de Nederlandse letterkunde –aandacht voor de Nederlandse taal vandaag –stimulansen voor Nederlandse literatuur –aandacht voor Nederlands in het buitenland

9 KANTL - Functies adviesfunctie t.o.v. overheid contact en discussieforum –leden uit verschillende disciplines, verbonden aan verschillende instituten –binnen het werkveld van literatoren, literatuurwetenschappers en taalkundigen initiatieven en coördinatie binnen het werkterrein

10 KANTL - Organisatie Genootschap / rechtspersoon Overheid

11 KANTL - Organisatie Genootschap / rechtspersoon –Leden: coöptatie –Bestuur (verkozen): voorzitter - ondervoorzitter - vast secretaris: inhoudelijk, beleid –Bestuurscommissie (= Raad van Bestuur): Bestuur + 2 gekozen leden: rechtspersoon, financiën –Vast secretaris (= afgevaardigd beheerder): verkiezing van 1e en 2e kandidaat, aanstelling door regering dagelijkse leiding, ordonnateur, correspondentie hierarchische chef medewerkers rechtspersoon functionele chef medewerkers overheid Overheid

12 KANTL - Organisatie Genootschap / rechtspersoon Overheid –Team KANTL < Afdeling Kunsten < IVA Kunsten en Erfgoed –Alle medewerkers zijn personeel van de Vlaamse Gemeenschap –Werkingsmiddelen en infrastructuur: Vlaamse overheid –Benoemingen van leden en vaste secretaris

13 KANTL - Leden Werkende leden(30) Buitengewone leden (5) Binnenlandse ereleden [12] Buitenlandse ereleden (25) –10 taalkundigen –10 literatuurwetenschappers –10 auteurs –2 taalkundigen –1 literatuurwetenschapper –2 auteurs / vertalers –4 taalkundigen –1 literatuurwetenschapper –7 auteurs –7 taalkundigen –11 literatuurwetenschappers –7 auteurs / vertalers

14 KANTL - Werking forumfunctie publiekswerking wetenschappelijke werking bibliotheek en archief adviesfunctie

15 Forum-functie intern vergaderingen, lezingen overleg commissiewerking (vast en ‘ad hoc’) extern colloquia, studiedagen gemengde commissies (teksteditie, talig erfgoed) overleg (BNTL, literatuurgeschiedenis, edities) consultatie voor definitie en bijstelling werking

16 Literaire en culturele werking Literaire prijzen Publieksgerichte activiteiten –Boekpresentaties –Literaire manifestaties –Lezingen –Openbare vergaderingen –Concerten, literaire en podiumevenementen i.s.m. derden –Receptieve werking

17 Vijfjaarlijkse prijzen van de KANTL Essay Studies over oudere taal, literatuur en cultuur Poëzie Proza Podiumkunsten 2003 (1998-2002) 2004 (1999-2003) 2005 (2000-2004) 2006 (2001-2005) 2007 (2002-2006)

18 Publieksactiviteiten Openbare vergaderingen en literaire manifestaties rond een auteur –introductie van nieuwe leden –jaarlijks een bekend auteur in de kijker (Gilliams, Haasse, Claus, Snoek,...) Opendeurdagen –Vlaanderendag, Erfgoeddag, Open Monumentendag –Nadruk bij keuze en programmatie: hoe kunnen we onze werking voorstellen aan het publiek, hoe kunnen we publiek betrekken bij wat wij doen?

19 Publieksactiviteiten Boekpresentaties: formule gericht op verschillende ‘publieken’ (inhoud en evenement) –colloquium, introductie voor gespecialiseerd publiek, kenners, belangstellenden –boekvoorstelling gericht op ruimer publiek, betrokkenen bij de realisatie, officiëlen Lezingen(reeksen) –rond een thema dat aansluit bij inhoudelijke werking of actualiteit (dialecten, Mozartjaar) –toegankelijk maken van resultaat van onderzoek –combinatie met concert

20 Publieksactiviteiten Literaire, muzikale, podiumevenementen i.s.m. derden: uitbouwen van synergieën –lezingenreeksen (Trefpunt, Stad Gent) –evenementen (“Het uitzaaiend kaf”, Poëziefestival i.s.m. Poëziecentrum, tentoonstelling Richard Minne – Frits van den Berghe i.s.m. Stadsbibliotheek)

21 Publieksactiviteiten Receptieve werking –Literaire, muzikale, podiumevenementen Gentse Vleugels, Loveling-productie, Seizoensblauw –persvoorstellingen, jaarvergaderingen,... –afstudeerprojecten kunstonderwijs –lezingen, colloquia, studiedagen –mogelijk maken van werking van organisaties KZN, Snellaert, NKV, Einhard, Taal- en Tongval,...

22 Publieksactiviteiten In cijfers: –2006 (89/91 + 13) –2005 (74/77 + 9) colloquia lezingen en lezingenreeksen... geleide bezoeken Een maand in de KANTL

23 Publieksactiviteiten

24 Wetenschappelijke werking CTB: Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie –Wetenschappelijk onderzoekscentrum van de KANTL

25 Wetenschappelijke werking Resultaat van stimulansen en pilootprojecten vanuit KANTL: nood aan inventariseren, bestuderen en valoriseren van literair erfgoed 2000: Oprichting Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie Gesubsidiëerd als 'project' bij de KANTL Bijkomende opdracht: muzikaal erfgoed, tot 2003: oprichting van VME-Resonant Structurele integratie in werking (en financiering) KANTL in 2004 Uitbreiding opdracht: talige bronnenstudie

26 Wetenschappelijke werking Teksteditie en literaire bronnenstudie Verantwoorde editie van klassieke teksten focus op brievenverzamelingen

27 Wetenschappelijke werking Teksteditie en literaire bronnenstudie - Resultaten: –Brieven: Peter Benoit, Herman De Coninck, Stijn Streuvels en zijn uitgevers, Karel van de Woestijne en Emanuel de Bom –Poëzie: Jos de Haes, Hugues Pernath, Hugo Claus, Paul Snoek –Proza: Hendrik Conscience: De leeuw van Vlaenderen, Roger van de Velde: Knetterende schedels, Johan Daisne: De trein der traagheid –Ego-documenten: Virginie Loveling, In oorlogsnood. Oorlogsdagboek 1914-1918

28 Wetenschappelijke werking Teksteditie en literaire bronnenstudie - verwacht: –Brieven: Maurice Gilliams - Emanuel De Bom; Richard Minne - Joris Vriamont –Poëzie: Eddy van Vliet –Literaire kritiek: Ivo Michiels –Bronnenstudie: Allemaal zeep aan onze zolen. Kroniek van het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1950)

29 Wetenschappelijke werking Teksteditie en literaire bronnenstudie - lopende projecten: –Oudere literatuur: Spelen van Sinne: Uitgave van het Antwerps Landjuweel van 1561 Anna Bijns: poëzie –Literaire kritiek: Richard Minne Nieuwe projecten 2007

30 Wetenschappelijke werking Talig erfgoed - diachroon: aanleg corpus representatieve teksten 14e eeuw: heeft geleid tot een ruimer project UGent, in samenwerking met Nederland 19e eeuw: materiaalverzameling juridisch taalgebruik, komt online bij Arts and Humanities Data Service (Oxford)

31 Wetenschappelijke werking Talig erfgoed - synchroon: dialectstudie KANTL als gangmaker overleg: externe consultatie Bereid tot coördineren Kleine ondersteunende projecten Culturele archivering methodologisch onderzoek en advies samenwerking AMVC Wetenschappelijke biografie interne consultatie aansturen onderzoek: wetenschappelijke prijsvraag

32 Wetenschappelijke werking Nadruk op geavanceerde ICT-toepassingen –DALF-project (brieven) –Loveling onlineLoveling –Model voor electronische varianten-editie van romans (Daisne, Trein) Internationale samenwerking –samenwerkingsverbanden (Huygens Instituut) –adviesfunctie voor projecten elektronische teksteditie (van DBNL tot Rossini en Wittgenstein)

33 Wetenschappelijke werking organisatie contactfora, colloquia overleg, communicatie organisatie wetenschappelijk werk aansturen via prijsvragen communicatie naar geïnteresseerd publiek lezingen debatten publicatiebeleid

34 Publicatiebeleid Doelstelling mogelijkheden voor waardevol werk buiten de commerciële uitgeverij beschikbaar stellen van resultaten van wetenschappelijk werk uitgevoerd aan de KANTL Reeksen 1. Studies op het gebied van de Nederlandse Taalkunde 2. Bouwstenen op het gebied van de Nederlandse Naamkunde, Dialectologie en Filologie 3. Literaire Tekstedities en bibliografieën 4. Studies op het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde 5. Studies op het gebied van de moderne Nederlandse literatuur 6. Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden

35 Publicatiebeleid Tijdschrift ‘Verslagen en Mededelingen’ A-tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde Organisatie van peer-review Jaarboek Verslag van activiteiten Administratieve informatie over KANTL

36 Adviesfunctie bron van informatie voor overheid expertise is aanwezig, en gratis ter beschikking individuele leden in tal van adviesraden en commissies

37 Bibliotheek Collectie historische collectie, bewaarbibliotheek uitbouw neerlandistische bibliotheek Doelpubliek werkbibliotheek leden en medewerkers open voor ruim publiek: meer inhoudelijk gerichte dienstverlening Randvoorwaarden uitbouw cataloguscatalogus locatie: toegankelijk en functioneel ?

38 Archief Inhoud Archief van de KANTL, NFL, Merghelyncklegaat Geschonken archieven Belang: literair, cultuurhistorisch, taalkundig Formele inventarisatie voltooid zie studiedag 'Bron van Inspiratie' in 2004 eindverslag ingediend in juni 2006 Materiële ordening en verwerking Inhoudelijke ontsluiting planning middelen?

39 KANTL - team - CTB Secretariaat Publiekswerking Bibliotheek en archief Onderzoekscentrum –logistiek medewerker –zaalbeheer, logistiek, gebouw –secretariaat genootschap, uitgeverij, facturatie –personeelsadministratie en boekhouding + wetenschappelijk secretariaat –onthaal, ondersteuning secretariaat en wetenschappelijke werking, vormgeving –bibliotheekmedewerker + geleide bezoeken –medewerker bibliotheek en archief –teamverantwoordelijke - bibliothecaris –coördinator CTB –wet. medewerker ICT –projectmedewerkers (2)


Download ppt "Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Agentschapsdag IVA Kunsten en Erfgoed Antwerpen – 23 oktober 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google