De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof.dr. Marcel Veenswijk 6 oktober 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof.dr. Marcel Veenswijk 6 oktober 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Prof.dr. Marcel Veenswijk 6 oktober 2014
Nieuwe vormen van organiseren in projectpartnerschappen Standaardisatie of variëteit? Prof.dr. Marcel Veenswijk 6 oktober 2014

2 Programma Themadag Introductie Oefening Meetlat Nadere uitwerking groepjes Terugkoppeling/afsluiting 18.45

3 De hamvraag Wat weten we nu wezenlijk van fundamentele veranderingen binnen sectorale velden??? Hoe helpen ervaringen uit het verleden ons bij vormen projectpartnerschappen? Welk perspectief is beloftevol om ongewenste verstoringen in bouwprocessen het hoofd te bieden?

4 Rivaliserende krachten in projecten (Martin, 2011) ‘The Culture Wars’
Integratie Eenheid Samenhang Centrale actor Organisatie Standaardisatie Neuzen gelijk ‘Corporate Culture’ Differentiatie Diversiteit Tegenstelling Arena Disorganisatie Variëteit Kracht van verschil ‘Subculturen’

5 .

6 Culturele oriëntaties in projecten
. Culturele oriëntaties in projecten

7 Projecten en cultureel profiel
Draagvlak model Breed enthousiasme en draagvlak voor project! Cultureel basisprofiel: Samenwerking, trots, helder project ‘verhaal’, Focus: integratie Voorbeeld: A2 Maastricht Technisch model Project wordt als ‘noodzakelijk’ gezien. Initiatief vanuit de overheid Professie/taakgericht, vanuit specialisme/ Focus: gemengd integratie en differentiatie Voorbeeld: veel renovatieprojecten III. Missionair model Project wordt geïnitieerd en geagendeerd door maatschappelijke groepering, Gemengd draagvlak Focus: integratie intrinsiek gesloten Voorbeeld: Gooise Ecoduct IV. Arena model Project wordt in (omstreden) politieke arena besloten. Roept sterk tegengestelde beelden en reacties op. Cultureel basisprofiel: conflict, wantrouwen, Focus: differentiatie Voorbeeld: A4 MiddenDelftland

8 Opbrengst leertraject
Introductie Landelijke tunnelstandaard https://vimeo.com/

9 Drie opties samenwerking nader uitgewerkt
De stormram: standaardisatie door kolonisatie De dialoog: standaardisatie door diversiteit De kleurplaat: standaardisatie door kaderstelling

10 Optie 1 Basis samenwerking in partnerschappen: meetbaarheid en vergelijkbaarheid via displays/indicatoren

11 Problemen met optie 1 ‘Blue print’ traditie werkt niet altijd: partijen conformeren zich niet zonder meer aan opgelegde structuren en kiezen voor ‘exit’, ‘voice’ of ‘loyalty’ (Hirschmann, 2010) Alternatieven? Co-creatie via gezamenlijk leren of…onderhandelen? Baseline: risico op verstoring bouwproces omdat partijen zich ‘bekneld’ voelen

12 Optie 2 Basis samenwerking in partnerschappen: standaard als dialoog instrument Biedt alle ruimte voor ‘maatwerk‘ en lokale adaptie

13 . .

14 Belangrijkste aspecten project Cathedrale di Santa Maria Assunta Siena….ook voor nu!
1. ‘Reason of being’ project volstrekt helder - eerbetoon aan katholieke geloof - mooier en groter en dan Florence status en aanzien vakmanschap Toegang project via herkomst (wijk) en plaats binnen gilde Kern: het ritueel Palio van Siena representeert de diversiteit (kleuren tenues) van de 17 wijken binnen de eenheid van dezelfde piazza del Campo

15 Problemen met optie 2 Rollen zijn niet altijd helder afgebakend
Samenwerking wordt bij gebrek aan symboliek richtingloos en daarmee kwetsbaar Baseline: risico op verstoring bouwproces door gebrek aan samenhang

16 Optie 3: Standaardisatie via het ‘richtinggevend’ kader
In essentie is het kader een zingevend verhaal voor de uitvoerende organisatie, zijn omgeving en de stakeholders In geval van de tunnelstandaard: ‘80/20 verhaal’

17 Recente inzichten cultuurinterventies ‘Narrative Turn’
Context: ‘Network society’; voortschrijdende globalisering; etniciteit en fragmentatie, opkomst social media. Inzicht dat herorientatie op zingeving vooral via textualiteit en ‘storytelling’ gestalte krijgt Reguleren krachten integratie en differentiatie door aansprekende verhalen: narratives of change Narratives genereren productie en reproductie zingeving Voorbeelden: An inconvenient Truth (Gore);Securitate SI (Spaanse Renfe)

18 Drie soorten verhaallijnen
1.Transformerend 2.Ontwikkelend 3.Conserverend Motief Het ’ oude’ voldoet niet meer Er is onvoldoende richting Status quo handhaven Plot ‘wij slaan radical nieuwe weg in’ ‘Wij focussen en ontwikkelen krachten’ ‘Wij stellen alles in dienst van huidig succes’ Kenmerk Frame breaking Top down Smalle (‘dunne’) corporate identiteit Frame building Participatief Gedifferentieerde corporate identiteit Frame conservation Mixed Gericht op ‘bewezen’ concepten Brede (‘dikke’) corporate identiteit Voorbeeld De tunnelstandaard als storrmram De tunnelstandaard als discussiestuk voor verbetering De tunnelstandaard als codificatie

19 Criteria voor aansprekend verhaal
Betekenis creatie (sensemaking) Hoe is het projectverhaal opgebouwd? Is er een duidelijke plot? Wat is de zingevende waarde van deze plot? Wat zijn de kern ingrediënten hierbij? Betekenis overdracht (sensegiving) Wie vertelt de project narrative en wanneer? Genereert het vertrouwen naar de stakeholders? Kan narrative worden vertaald naar de eenheden? Zijn er geschikte ‘ambassadeurs’ van het verhaal? Sluit het verhaal aan bij de symboliek en rituelen van de organisatie?

20 Cyclisch veranderen via het aansprekende verhaal
. Communities of action New Practices Narratives of Change Change activators

21 Veranderen door ‘Communities of Action’
Communities of Action: Praktijkgemeenschappen waar verhalen tot leven worden gebracht in acties. Kenmerken: - vaak informele ‘eigenwijze’ gezelschappen - sterke betrokkenheid missie organisatie - open minded met directe link buitenwereld - verkennen/uitbouwen nieuwe praktijen

22 Conclusies Alle drie de opties hebben eigen kracht en beperkingen
LTR heeft zich in haar opties van stormram (optie 1) tot kader (optie 3) ontwikkeld Kader is geen gevangenis, maar kans voor alle partijen Discussie concentreert zich op dienstbaarheid aan de opdracht en voorkomen verstoring bouwproces! Dienstbaarheid veronderstelt verandering mindset/gedrag

23 De dynamiek van cultuurverandering…..

24 . 24

25 Oefening 1: eigen positionering rond standaard
Kies een positie op de denkbeeldige meetlat Bevraag elkaar op de gekozen positie Welke waarde/opvatting staat voor u centraal Vertaal dit naar een praktijksituatie/dilemma


Download ppt "Prof.dr. Marcel Veenswijk 6 oktober 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google