De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 5 oktober 2014 Voorganger: ds. A. Heiner

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 5 oktober 2014 Voorganger: ds. A. Heiner"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 5 oktober 2014 Voorganger: ds. A. Heiner
Kerk en school dienst Zondag 5 oktober 2014 Voorganger: ds. A. Heiner

2 Openingslied Hoor de klokken
1 Hoor de klokken luiden blij: bim bam bom voor jou en mij. Kom je zingen, kom je bidden, kinderen horen in het midden. Blijf daarom niet buiten staan: bim bam bom, de kerk gaat aan!

3 2 Hier is iedereen in tel, bim bam bom, dat weet je wel. Niemand meer en niemand minder, wij zijn allemaal toch Gods kinderen. Blijf daarom niet buiten staan: bim bam bom, de kerk gaat aan!

4 Begroeting door dhr. Greidanus Afkondigingen Kerkenraad

5 Samenzang Eens als de bazuinen klinken:

6 1. Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.

7 5. Mensen, komt uw lot te boven, wacht na dit een ander uur, gij moet op het wonder hopen dat gij oplaait als een vuur, want de Geest zal ons bestoken, nieuw wordt alle creatuur

8 6. Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, Jezus Christus, gist 'ren, heden, komt voor eens en komt voor goed!

9 Votum en groet door groep 6

10 Samenzang Dank u voor de dingen die gebeuren.

11 Dank U voor de wond'ren die gebeuren
Dank U voor de wond'ren die gebeuren. Dank U voor de bloemen in het veld. Dank U dat Uw schepping vol met kleuren van Uw liefde voor een mens vertelt.

12 U blijft altijd bij ons Heer.
Dank, dank, dank o Heer. U blijft altijd bij ons Heer. Amen, amen, amen.

13 Dank U voor die duizend mooie dingen;
Dank U voor Uw liefde elke dag. Dank U dat als zorgen mij omringen ik eenvoudig bij U komen mag.

14 U blijft altijd bij ons Heer.
Dank, dank, dank o Heer. U blijft altijd bij ons Heer. Amen, amen, amen.

15 Lezing van de wet door groep 5

16 Vertrouw alleen op mij, hiervoor is het belangrijk dat je Mij goed leert kennen.

17 Maak van Mij maar geen beeld
Maak van Mij maar geen beeld. Dit zou nooit precies zo zijn zoals Ik ben. In de Bijbel laat Ik zien wie Ik ben.

18 Praat maar veel over Mij, maar doe dat wel op een eerbiedige manier.

19 De zondag is een dag waarop je moet uitrusten
De zondag is een dag waarop je moet uitrusten. Ik wil graag dat je deze dag speciaal aan Mij denkt.

20 Ik heb jou aan je ouders gegeven. Daarom heb respect voor je ouders.

21 Alle mensen zijn door Mij gemaakt en naar Mijn beeld geschapen
Alle mensen zijn door Mij gemaakt en naar Mijn beeld geschapen. Daarom mag je niemand doden.

22 Geniet ervan om voor en met elkaar te leven.

23 Wat van iemand anders is, moet je ook van de ander laten.

24 Het is belangrijk om eerlijk tegen elkaar te zijn.

25 Geniet van wat je hebt en ben hier tevreden mee.

26 Muziekgroep De Palm speelt en groep 7 zingt.

27 ligt heel mijn levenslot. hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k Stel mijn vertrouwen op de heer, mijn god. want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 'k zie naar hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij.

28 Gebed om de opening van het Woord Drempelgebed door groep 6

29 Het verhaal van de kleuren
uitgebeeld door groep 8

30 Het zeven-kleuren-lied
Samenzang Het zeven-kleuren-lied

31 We dansen op de regenboog
1. We dansen op de regenboog met alle zeven kleuren. Soms juich en spring je huizenhoog en soms zit je te treuren.

32 Refrein: Kijk: rood, oranje, geel en groen, blauw, indigo, violet.         Ja elke stemming, elk seizoen, staat op God's kleurpalet!

33 Eerst rood, de kleur die warmte geeft, de kleur van rode rozen,
2. Eerst rood, de kleur die warmte geeft, de kleur van rode rozen, als een paar armen om je heen waarvan je wangen blozen.

34 Refrein: Kijk: rood, oranje, geel en groen, blauw, indigo, violet.         Ja elke stemming, elk seizoen, staat op God's kleurpalet!

35 Oranje geeft een blij gevoel van felle lentekleuren,
3. Oranje geeft een blij gevoel van felle lentekleuren, je denkt aan koninginnedag en wat dan gaat gebeuren.

36 Refrein: Kijk: rood, oranje, geel en groen, blauw, indigo, violet.         Ja elke stemming, elk seizoen, staat op God's kleurpalet!

37 Bij geel zie je een helder licht, alsof de zon gaat schijnen
4. Bij geel zie je een helder licht, alsof de zon gaat schijnen die jaagt het donker op de vlucht en laat de kou verdwijnen.

38 Refrein: Kijk: rood, oranje, geel en groen, blauw, indigo, violet.         Ja elke stemming, elk seizoen, staat op God's kleurpalet!

39 En dan wordt alles heerlijk groen, de knoppen springen open.
5. En dan wordt alles heerlijk groen, de knoppen springen open. Het teken van een nieuw begin, waarop wij allen hopen.

40 Refrein: Kijk: rood, oranje, geel en groen, blauw, indigo, violet.         Ja elke stemming, elk seizoen, staat op God's kleurpalet!

41 Het indigo, de kleur van nacht en heel diep donker water
7. Het indigo, de kleur van nacht en heel diep donker water dat veel geheime schatten bergt, wie weet....misschien voor later...

42 Refrein: Kijk: rood, oranje, geel en groen, blauw, indigo, violet.         Ja elke stemming, elk seizoen, staat op God's kleurpalet!

43 Waar denk jij aan bij violet? Alleen aan droeve dingen?
8. Waar denk jij aan bij violet? Alleen aan droeve dingen? Toch hoort die kleur op Gods palet waar wij nu over zingen.

44 Refrein: Kijk: rood, oranje, geel en groen, blauw, indigo, violet.         Ja elke stemming, elk seizoen, staat op God's kleurpalet!

45 Maar als je al die kleuren draait, dan ga je wat beleven:
9. Maar als je al die kleuren draait, dan ga je wat beleven: 't wordt wit! Het licht dat God ons gaf om samen in te leven.

46 Refrein: Kijk: rood, oranje, geel en groen, blauw, indigo, violet.         Ja elke stemming, elk seizoen, staat op God's kleurpalet!

47 Schriftlezing door groep 7 Uit de Nieuwste vertaling van de Bijbel
Mattheus 5 : 1 - 3 Mattheus 5 :

48 Toen Jezus al die mensen zag, ging Hij een berg op
Toen Jezus al die mensen zag, ging Hij een berg op. Daar ging Hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij Hem. Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei: “Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

49 Jezus zei tegen zijn leerlingen: ”Jullie zijn het zout in de wereld
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ”Jullie zijn het zout in de wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos en wordt het weggegooid. Jullie zijn het licht in deze wereld.

50 Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar
Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.

51 Spiegelverhaal

52 Samenzang Nieuwe Liedboek 422
Laat de woorden.

53 laat ze vruchten dragen
1. Laat de woorden die wij hoorden klinken in het hart: laat ze vruchten dragen alle, alle dagen door uw stille kracht.

54 hoe Gij tot ons spreekt: sterker dan de machten
2. Laat ons weten, nooit vergeten, hoe Gij tot ons spreekt: sterker dan de machten zijn de zwakke krachten, ‘t vuur dat Gij ontsteekt.

55 3. Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint. Wil geloof ons geven dat, door zo te leven, hier uw rijk begint.

56 Dankgebed God van Licht door groep 4

57 Collecte

58 Samenzang Nieuwe Liedboek 423
Nu wij uiteen gaan.

59 Nu wij uiteen gaan vragen wij God. Ga met Uw licht voor ons uit.
1. Nu wij uiteen gaan vragen wij God. Ga met Uw licht voor ons uit. Nu wij uiteen gaan wens ik jou toe: Ga met God. Vaya con Dios en a Dieu!

60 Voor wie ons lief zijn vragen wij God. Ga met Uw licht voor hen uit.
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God. Ga met Uw licht voor hen uit. Al onze vrienden wensen wij vrede: Ga met God. Vaya con Dios en a Dieu!

61 Voor alle mensen op onze weg: Vrede en goeds in elk huis.
3. Voor alle mensen op onze weg: Vrede en goeds in elk huis. Voor al wie kwamen onder dit dak: Ga met God. Vaya con Dios en a Dieu!

62 Zegen

63 Antwoord op de Zegen samenzang

64 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. Wat wij hier beleden samen met elkaar. Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.

65 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat wij hier beleden samen met elkaar. Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, dan is vanaf heden Christus bij u thuis. ga en maak het waar.

66 Uitgangscollecte voor House of Hope and Dreams Oeganda van onze oud-stagiair Gini Pullen Koffie is klaar in de Open Deur


Download ppt "Zondag 5 oktober 2014 Voorganger: ds. A. Heiner"

Verwante presentaties


Ads door Google