De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoudsopgave Wie is Gubbels

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoudsopgave Wie is Gubbels"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting sloopwerkzaamheden door Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken BV

2 Inhoudsopgave Wie is Gubbels
Planning en Fasering werkzaamheden sloop Kubus Werkwijze Mogelijke overlast Communicatie Vragen

3 Vader en Moeder Gubbels gestart agrarisch loonbedrijf
Wie is Gubbels? Udenhout Helvoirt Drie vestigingen Vught 1958 Vader en Moeder Gubbels gestart agrarisch loonbedrijf 2013 Sloopwerk Recycling met kleine puinbreker 1980 Vergunning exploitatie puinbreker op huislocatie Asbestsaneringen 2000 1990 1970 Wegenbouw en Infra Grondwerk ruilverkavelingen GRZN opgestart Immobiliseren Bodemsaneringen grond en grondwater

4 sloop- en saneringscertificaten Gubbels
ISO 9001:2008 ; kwaliteitscertificaat VCA** ; certificaat veilig werken voor hoofdaannemers SVMS-007 ; veilig en milieukundig slopen SC-530 ; procescertificaat asbestverwijdering BRL SIKB 2506 ; productcertificaat voor de leverantie van betongranulaat 0/31,5 en menggranulaat 0/31,5 BRL ; procescertificaat voor de uitvoering van bodemsaneringen BRL ; procescertificaat voor het bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie BRL ; procescertificaat cementgebonden minerale reststoffen als gebonden fundering in de GWW BRL ; productcertificaat voor het innemen en verwerken van individuele partijen grond CO2-prestatieladder; Niveau 3

5 Planning en fasering Werktijden Gubbels: Fasering sloop
maandag t/m vrijdag tussen 07: :00 uur.; Afwijkingen in overleg met opdrachtgever Fasering sloop Inrichten werkterrein (hekwerken/keten e.d (augustus) Strippen/leegruimen gebouwen voor asbestsanering (augustus-september) Uitvoeren asbestsanering (augustus) Sloop bovenbouw (september-oktober) Sloop vloeren en funderingen (oktober-november) Mobiel breken puin (november) Opruimen werkterrein (november) 5

6 Slooprichting & inrichting slooplocatie
Planning & Fasering Slooprichting & inrichting slooplocatie 6

7 Werkwijze (1) Asbestsanering De mannen “met witte pakken”
Uitvoering augustus Beschermende maatregelen Aangepast materieel Afzuiging en adembescherming Beschermende maatregelen omgeving: Ruime afzetting 7

8 Werkwijze (2) Strippen en slopen gebouwen Handmatig strippen
Van september tot en met november Instandhouden bebouwing als buffer. 8

9 Werkwijze (3) Puin breken Puinbreker op locatie
Mede t.b.v. hergebruik puin Naar verwachting november Maatregelen overlast: Fasering Sproeien 9

10 Werkwijze (4) Hergebruik: 7.500ton materiaal komt vrij.
zoveel mogelijk primair hergebruiken (hergebruik zonder bewerking) Indien niet mogelijk secundair hergebruik mogelijk maken Storten (bijv. asbesthoudende materialen) 10

11 Stof Stofbeperkende maatregelen
Sloop bovenbouw, funderingen en kelders en tijdens het puin breken kans op stofoverlast in omgeving. Doel is overlast tot een minimum beperken indien noodzakelijk, stofbeperkende maatregelen, zoals: inzetten van een “gordijn” van waternevel (zorgt ervoor dat vrijkomend stof neerslaat voordat het van het werkterrein kan wegwaaien) Inzet aangepast materieel Tijdens het puin breken zal uiteraard aan stofbestrijding worden gedaan. 11

12 Geluid Maatregelen t.b.v. beperken Geluidsoverlast
Verwachting is weinig geluidsoverlast: Aard van de werkzaamheden in relatie tot de afstand tot omliggende gebouwen en woningen, De kleinste afstand ten opzichte van omgeving is ca. 30m1, de grens van 80dB(a). Korte periode van werkzaamheden, Zo lang als mogelijk wordt er bebouwing gehandhaafd tussen de kraan en de woningen. De puinbreker komt op de slooplocatie in de zuidwest-hoek nabij de Kraaiheide te staan (zo groot mogelijke afstand tot omwonenden, waarmee stof- en geluidsoverlast zoveel mogelijk wordt beperkt)

13 Aan- en afvoer Aan- en afvoer materiaal en materieel:
Afvoer van vrijkomende afvalstromen gefaseerd gedurende het gehele project Transportbewegingen zoveel mogelijk beperken: ter plaatse mobiel te breken reduceert de transportbewegingen met ca. 25% Clusteren transport afvoer puin door in aaneengesloten periodes transportbewegingen te laten plaatsvinden Veelal enkele vrachtwagenbewegingen per dag De aan- en afvoerroute zal middels bebording worden aangegeven aan transporteurs

14 Transportroutes Route bouwverkeer: Kraaiheide Stiemensweg
Heijenseweg / Siebengewaldseweg 14

15 Communicatie Gubbels met omgeving
Met opdrachtgever: Veelvuldig contact over bijv. planning van werkzaamheden Over afstemming met derden Directie & toezicht Andere gebruikers op locatie: Stichting Dichterbij Omwonenden Op reguliere basis nieuwsbrief over voortgang door opdrachtgever Informatieavond / momenten als deze Overlast/veiligheid Taak voor omwonenden is melden van activiteiten buiten werktijden. 15

16 Vragen?


Download ppt "Inhoudsopgave Wie is Gubbels"

Verwante presentaties


Ads door Google