De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wendbare wetsuitvoering Peter Straatsma & Diederik Dulfer Ministerie van Financiën DGBel cluster IV September 2014 Producten en Diensten voor Burgers en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wendbare wetsuitvoering Peter Straatsma & Diederik Dulfer Ministerie van Financiën DGBel cluster IV September 2014 Producten en Diensten voor Burgers en."— Transcript van de presentatie:

1 Wendbare wetsuitvoering Peter Straatsma & Diederik Dulfer Ministerie van Financiën DGBel cluster IV September 2014 Producten en Diensten voor Burgers en Bedrijven

2 Waar hebben we last van? Het duurt te lang en kost te veel om veranderingen van wet- en regelgeving in uitvoering te nemen. De doorlooptijd en kosten van veranderingen nemen over de jaren heen eerder toe dan af. Specificatiefase kost steeds groter deel van de totale doorlooptijd van veranderingen.

3 Waar gaat het over, een voorbeeld Wet op de InkomstenBelasting: 273 bladzijden wetstekst 464 artikelen ~ 30% van de wijzigingstekst gaat over IB Specificatie voor de berekening alleen: 120 documenten in Word en Excel

4 Bedrijfsprocessen Applicaties Processen Gegevens Regels Huidige IV-Voortbrenging Huidige situatie IV (1) Wet- en Regelgeving en Beleid Wet- en Regelgeving en Beleid Gescheiden uitwerking

5 Wet- en Regelgeving en Beleid Wet- en Regelgeving en Beleid Bedrijfsprocessen, Applicaties Bedrijfsprocessen, Applicaties Processen Gegevens Regels Juridische taal Informatie- kundige taal Informatie- kundige taal Bedrijfskundige taal Bedrijfskundige taal ICT taal ICT taal Huidige IV-Voortbrenging Huidige situatie IV (2) Taalbarrières: Vertaalslagen zeer moeizaam leesbaar en traceerbaar ? ? ? ? ? ? ? ?

6 Wet- en Regelgeving en Beleid Wet- en Regelgeving en Beleid Bedrijfsprocessen, Applicaties Bedrijfsprocessen, Applicaties Processen Gegevens Regels Mate van detail Tijd Huidige situatie IV (3) Huidige IV-Voortbrenging Kennis GAP

7 Huidige situatie IV samengevat: Kortom: onvoldoende grip op de inhoud, op proces en op kennis! Architectuur- en ontwerp niet leesbaar/valideerbaar voor fiscalisten. Vertaling W&R impliciet, zonder vastgelegde tussenresultaten. Hergebruik is niet mogelijk. Grote druk op kleine groep deskundigen. W&R niet traceerbaar naar specificaties, en vice versa. Veel uitzoekwerk. Proces, gegevens en regels eerst los uitgewerkt, later aan elkaar gesleuteld. Geen beheersbare werkwijze voor ontwerp, inzet en beheer van regels.

8 Wat willen we: Wendbare Wetsuitvoering Wendbare wetsuitvoering is een visie op een betere voortbrenging van Informatie Voorziening, een aanpak in wording om: van wet- en regelgeving en beleid te komen tot specificaties voor processen en applicaties specificaties te traceren naar wet- en regelgeving en vice versa impact van veranderingen in wet- en regelgeving snel te kunnen bepalen

9 Wat beoogt Wendbare Wetsuitvoering Veranderingen* worden snel doorgevoerd ( time-to-market) Uitvoering geeft gelijk resultaat voor gelijke ( rechtsgelijkheid) situaties over verschillende producten Kennis is herbruikbaar ( continuïteit kennis) Verandering op minder plaatsen doorvoeren( kosten) Kortom: professionelere voortbrenging en beheer van specificaties. * Veranderingen in wet- en regelgeving en beleid

10 Wet- en Regelgeving en Beleid Wet- en Regelgeving en Beleid Bedrijfsprocessen, Applicaties Bedrijfsprocessen, Applicaties Processen Gegevens Regels Mate van detail Tijd Gewenste situatie: Slimmer werken No Gap Uitwerking in samenhang Éénduidige taal Traceerbaar

11 Belangrijke uitgangspunten bij de analyse van W&R Analyse van wet- en regelgeving en het ontwerp van producten en diensten gebeurt door multidisciplinaire teams; We gebruiken alle relevante kennis die in de wet- en regelgeving is vervat. Waar de W&R ruimte voor interpretatie laat, wordt die ingevuld met beleid; Interactie langs digitale weg biedt niet in alle gevallen voldoende garantie op rechtszekerheid en/of rechtsgelijkheid. Voor die gevallen wordt menselijke tussenkomst voorzien; Multi-realiteit. We onderkennen verschillende werkelijkheden en maken een duidelijk onderscheid tussen rechtsfeiten, feiten en gegevens (vastlegging van feiten); Analyseresultaten leggen we duidelijk vast zodat deze gevalideerd kunnen worden door materiedeskundigen; De taal die we gebruiken voor het beschrijven van regels moet in twee richtingen traceerbaarheid realiseren (van en naar brondocumenten).

12 Wendbare Wetsuitvoering in beelden 4 Producten & Diensten Burgers en bedrijven Levens gebeurtenissen Wetgevingsproces ICT leveranciers 3 2 1 VoortbrengenUitvoeren ICT exploitanten Ontwerp & Realisatie v. Organisatie & ICT Ontwerp Scope van wendbare wetsuitvoering Analyse Organisatie 1 Organisatie 2 Organisatie 3 Beleidsproces E E N N S S D D T T I I P P R R O O D D C C T T U U Specificaties

13 Analyseren en annoteren van contexten Doel: het beheersbaar maken van de uitwerking van de omvangrijke wet- en regelgeving door het onderkennen van stukken in die wet- en regelgeving die zelfstandig uitgewerkt kunnen worden. We bakenen stukken wet- en regelgeving (contexten) af: a)waarbinnen de betekenis van en de relatie tussen de termen éénduidig is; b)die qua omvang overzichtelijk, traceerbaar en verifieerbaar kunnen worden uitgewerkt. Bij het afbakenen gebruiken we de structuur die al in wet- en regelgeving aanwezig is. Een context heeft zo min mogelijk samenhang met andere contexten. Eliciteren

14

15 Annoteren van woorden en groepen van woorden Binnen de contexten annoteren we woorden en groepen van woorden om daarmee hun betekenis duidelijk te maken. Deze betekenis is van belang voor volgende ontwerpstappen. We annoteren, afhankelijk van het doel: Term Definitie Rechtssubject Rechtsnorm Rechtshandeling Rechtsomstandigheid Rechtsgebeurtenis Bericht Registratie Constante Variabele... Eliciteren

16 Met alleen Word en Excel als ondersteuning helpen we de deskundigen niet verder. Om ze te verleiden tot het maken en onderhouden van de elicitaties is betere ondersteuning nodig: Eliciteren in een annotatieomgeving! De uitwerking: Ondersteuning wetsanalyse

17 Vragen?

18 Cognitatie

19 Waarom annoteren? Annoteren zorgt ervoor dat specialisten hun kennis uniform kunnen borgen en delen binnen hun gebruikersgroep. Annoteren zorgt ervoor dat specialisten wet- en regelgeving kunnen voorzien van betekenis zodat deze in de toepassing consistent en navolgbaar blijft. Middels annoteren wordt het ook mogelijk de link te leggen tussen specificaties en de bron (traceerbaarheid) 19

20 Hoe werkt dit nu? Handmatig wordt “geeltjes” op wetteksten geplakt. Specialisten hebben de kennis, maar kunnen deze niet op één plek eenduidig vastleggen. Samenhang tussen verschillende delen van wet- en regelgeving is niet inzichtelijk. 20

21 Cognitatie Cognitatie biedt een gebruiker de mogelijkheid om documenten, bijvoorbeeld wet- en regelgeving, te voorzien van annotaties. Cognitatie verlicht het beheer en onderhoud op annotaties bij wijzigingen in brondocumenten. Gepubliceerde annotaties zijn ook beschikbaar als Linked (Open) Data. Cognitatie is een standaardapplicatie. 21

22 Cognitatie – live demo 22


Download ppt "Wendbare wetsuitvoering Peter Straatsma & Diederik Dulfer Ministerie van Financiën DGBel cluster IV September 2014 Producten en Diensten voor Burgers en."

Verwante presentaties


Ads door Google