De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Magistrale bereidingen. Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Magistrale bereidingen Vooraf… Schrijven we vaak magistrale bereidingen voor?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Magistrale bereidingen. Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Magistrale bereidingen Vooraf… Schrijven we vaak magistrale bereidingen voor?"— Transcript van de presentatie:

1 Magistrale bereidingen

2 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Magistrale bereidingen Vooraf… Schrijven we vaak magistrale bereidingen voor? Bereiden we vaak magistrale bereidingen? Waarom (niet)? Welke voordelen bieden magistrale bereidingen voor de patiënten? Welke problemen ondervinden we bij magistrale bereidingen?

3 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Flexibiliteit in de keuze van dosering, galenische vorm en/of voor te schrijven hoeveelheid  Nuttige, afgeschafte of niet-beschikbare specialiteiten vervangen  Mogelijke en gerechtvaardigde associaties  Psychologisch en relationeel voordeel  Socio-economisch voordeel  Betere opvolging van de behandeling van de patiënt  Betere controle van de automedicatie Magistrale bereidingen Welke voordelen bieden magistrale bereidingen? Kunnen we concrete situaties uitwisselen waarbij een magistrale bereiding een oplossing bood? Welke moeilijkheden ondervinden we bij magistrale bereidingen? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? Kunnen we concrete situaties uitwisselen waarbij een magistrale bereiding een oplossing bood? Welke moeilijkheden ondervinden we bij magistrale bereidingen? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen?

4 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  De kwaliteit van de gebruikte grondstoffen wordt gewaarborgd door een autorisatienummer of een analysecertificaat van een erkend laboratorium.  Elke grondstof wordt geïnventariseerd in de officina volgens aankomstdatum om de traceerbaarheid te waarborgen.  De apotheker houdt een kwaliteitshandboek bij en maakt gebruik van weegfiches volgens de richtlijnen van de GGOFP (Gids voor Goede Officinale Farmaceutische Praktijken).  De apotheker beschikt over moderne apparatuur (de gebruikte weegschalen worden regelmatig gekalibreerd en geijkt). Magistrale bereidingen Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd?

5 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Nee, tenzij: er medische, wetenschappelijke redenen zijn. de bereiding beantwoordt niet aan de wetgeving.  De apotheker: ·overlegt met de voorschrijver en stelt alternatief voor. ·Motiveert en documenteert de weigering.  Omdat de apotheker niet beschikt over de nodige installatie en uitrusting.  Om de kwaliteit te garanderen kan hij bepaalde bereidingen uitbesteden (limitatieve lijst hernomen in de wetgeving). Magistrale bereidingen Mag de apotheker een magistrale bereiding weigeren uit te voeren? Heeft u al eens de uitvoering van een magistrale bereiding geweigerd en om welke reden? Welke concrete oplossingen kunnen dergelijke situaties helpen vermijden? Heeft u al eens de uitvoering van een magistrale bereiding geweigerd en om welke reden? Welke concrete oplossingen kunnen dergelijke situaties helpen vermijden?

6 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF) is een referentiewerk van magistrale bereidingen.  De tweede uitgave van het TMF werd uitgegeven in november 2010, en bestaat uit twee versies: een apothekersversie (cd-rom) een artsenversie (cd-rom en gedrukte versie) Magistrale bereidingen Wat is het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF)? Schrijft u soms formules voor uit het TMF, en zo ja, welke formules? Vinden we dat de formules uit het TMF moeten aangemoedigd worden? Waarom (niet)? Schrijft u soms formules voor uit het TMF, en zo ja, welke formules? Vinden we dat de formules uit het TMF moeten aangemoedigd worden? Waarom (niet)?

7 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Mits vermelding van het officieel erkende werk. Indien het gaat om formules uit de Belgische of Europese farmacopee of het Therapeutisch Magistraal Formularium volstaat de benaming. Indien het gaat om formules uit andere werken (bv. MFS, NF, PMF, FNA, NF6), moet de apotheker de formule op het voorschrift volledig uitschrijven en paraferen. Magistrale bereidingen Volgens welke voorwaarden kan de arts een formule uit een naslagwerk verkort voorschrijven?

8 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Mits het werd voorgeschreven door dezelfde arts en voor dezelfde patiënt. Mits de arts op het voorschrift het volgende vermeldt: ·naam van de patiënt ·naam van de voorschrijver ·volledige identiteit van de apotheek waar de magistrale bereiding, waarvan het nummer is voorgeschreven, werd afgeleverd Mits de apotheker op de keerzijde van het voorschrift de volledige formule vermeldt die overeenstemt met dat nummer. Magistrale bereidingen Volgens welke voorwaarden kan de arts een bereiding verkort voorschrijven via het bereidingsnummer (repetendum)? Welke moeilijkheden ondervinden we hierbij? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? Welke moeilijkheden ondervinden we hierbij? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen?

9 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Het honorarium  De prijs van de grondstoffen  De eventuele prijs van de verwerkte specialiteiten  De toebehoren (= recipiënten en hulpstoffen)  De patiënt betaalt de totale prijs of het remgeld (indien de bereiding terugbetaald is) plus de verpakking.  Voor het RIZIV bestaan er officiële honoraria en prijzen van grondstoffen, deze prijzen moeten worden gebruikt als er terugbetaling van toepassing is. Als er geen terugbetaling is, kan de apotheker de prijzen vrij bepalen. Magistrale bereidingen Wat bepaalt de prijs van een magistrale bereiding?

10 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Opdat een magistrale bereiding vergoedbaar zou zijn, mag ze enkel bestanddelen bevatten die voorkomen in de positieve lijsten: L1 = Chemische actieve grondstoffen L2 = Fytotherapeutische actieve bestanddelen L3 = Geregistreerde geprefabriceerde preparaten L4 = Producten waarvan de vergoedbaarheid afhangt van een attest/vermelding L5 = Excipientia en adjuvantia (hulpstoffen) L6 = Verbandstoffen De bereiding moet minstens één bestanddeel bevatten uit lijst 1, 2, 3 of 4, m.a.w. minstens één actief bestanddeel. Uitz: vaste dermatologische bereidingen (crème, gel, zalf, pasta) met minstens 2 producten van lijst 5 Magistrale bereidingen Wat zijn de voorwaarden voor de terugbetaling van een magistrale bereiding?

11 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Beperkingen in de hoeveelheid per récipé (aantal toegestane modules), bv. maximum 6 modules van 10 gelulen per voorschrift.  Beperkingen in verband met de producten zelf (bv. erythromycine: maximum 5 gram per module en maximum 2 modules). Magistrale bereidingen Met welke beperkingen moet er rekening gehouden worden opdat een magistrale bereiding vergoedbaar zou zijn?

12 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  De specialiteit is terugbetaald;  Alle overige bestanddelen van de magistrale bereiding zijn terugbetaald;  Het actief bestanddeel van de specialiteit bestaat niet als terugbetaalde grondstof;  De toedieningsweg wordt niet gewijzigd (uitz. oftalmologische bereidingen);  De voorgeschreven eenheidsdosis bestaat niet onder vorm van terugbetaalde of niet-terugbetaalde specialiteit (uitz. oftalmologische bereidingen, dermatologische bereidingen );  De verwerking is noodzakelijk omdat het gaat om een vorm die niet kan toegediend worden in de voorgeschreven dosis;  De specialiteit is geen vorm met vertraagde afgifte of een vorm die niet geschikt is voor verwerking. Magistrale bereidingen Aan welke voorwaarden moet voldaan worden voor de terugbetaling van een magistrale bereiding waarin een specialiteit verwerkt wordt? Welke problemen ondervinden we bij de terugbetaling van magistrale bereidingen? Hoe kunnen we samenwerken om het voorschrift aan te passen zodat de patiënt een terugbetaling kan genieten? Welke problemen ondervinden we bij de terugbetaling van magistrale bereidingen? Hoe kunnen we samenwerken om het voorschrift aan te passen zodat de patiënt een terugbetaling kan genieten?

13 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Magistrale bereidingen Tot slot… Welke belangrijkste boodschappen onthouden we? Wat verwachten we van elkaar?


Download ppt "Magistrale bereidingen. Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Magistrale bereidingen Vooraf… Schrijven we vaak magistrale bereidingen voor?"

Verwante presentaties


Ads door Google