De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914."— Transcript van de presentatie:

1 Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914

2 Info bijeenkomst medewerkers en ondersteuners Voorschoolse instellingen Haaksbergen & Hof van Twente Regio Plein Midden Twente SWV 23.02 Harry Hartendorp, Gerie Oonk Peter Breur 18 september 2014 Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914

3 Programma Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914 - Welkom - Passend onderwijs -SWV 23.02 -PMT -Zorgstructuur

4 Wat is er veranderd per 1-8-2014 Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914 Invoering zorgplicht Landelijke indicatie cluster ¾ is verdwenen Budgettering i.p.v. open eind financiering Nieuwe regionale samenwerkingsverbanden

5 Samenwerkingsverband 23-02 Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914 23-02 23-01

6 Ondersteuningsplan Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914

7 Subregio PMT 4 Gemeenten en PMT sinds medio 2012 met elkaar in gesprek over afstemming zorg en onderwijs. Gemeente Hengelo, Haaksbergen, Borne en Hof van Twente 13 schoolbesturen, 91 lokaties, 16.000 kinderen (2 sbo’s en voorzieningen SO cluster 3 & 4) Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914

8 Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs binnen Plein Midden Twente Jeugdzorg wordt verantwoordelijkheid van de gemeenten per 1 januari 2015 Gemeenten PMT willen graag aansluiten op ontwikkelingen Passend Onderwijs Doelstelling De ambitie van de 4 gemeenten is met dit project een bijdrage te leveren aan verdere vervlechting van zorg in en om de school, waardoor er minder zware zorg nodig is en/of er minder leerlingen verwezen worden naar het speciaal onderwijs. Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914

9 Deelprojecten: Deelproject 0-4 jaar:  Stroomlijnen ondersteuning en zorg voor het jonge kind – Inzet jeugdzorgexpertise voorschools – Zorgstructuur jonge kind Deelproject 4-12 jaar:  Stroomlijnen ondersteuning en zorg in en om school PO – Optimaliseren huidige zorgstructuur/ JGZ en AMW – Inzet jeugdzorg/ jeugdzorgpartners – Pilots 4 gemeenten en PMT Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914

10 Ondersteuning organiseren Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914 Nog maar twee begrippen - Basisondersteuning  (de ondersteuning die je als voorschoolse instelling kunt bieden) - uitgewerkt in de werkgroep voorschoolse instellingen - Diepte ondersteuning  (de ondersteuning die je als SWV/PMT kunt bieden/arrangement)

11 Waarom nu deze avond? Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914 Aansluiting voorschoolse organisaties op ondersteuningsstructuur 4-12 van essentieel belang: - kinderen eerder op de juiste plek - voorkomen dat kinderen tussen wal en schip dreigen te komen -verminderen van de aanspraak op zware zorg op een later moment -zicht hebben op leerlingenverloop (nu >30% directe instroom in SO en SBO)

12 1-zorgroute Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914 Is aangepast aan de huidige situatie en de ontwikkelingen als gevolg van de samenwerking met gemeenten op gebied van de Transitie Jeugdzorg zowel op voorschools- als op (school)niveau

13 Afstemming voorschool Organiseren ‘pedagogisch’ aanspreekpunt per gemeente + Gebruik van expertise uit PMT Bij onderwijs/zorgbehoefte 3;6 jaar contact met PMT, in ieder geval z.s.m!! Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914

14 Steunpunt -expertise vanuit Steunpunt PMT (alle interne onderwijskundige zorg) Orthopedagoog (CLB)/psycholoog/PDM Gedragsspecialisten (CC/PAB) Ambulant begeleiders -inschakeling extern deskundigen (hierbij doelen we op de zorgpartners) Door regisseurs zorg (CZB) Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914

15 BASIS SCHOOL STEUNPUNT SBOSO CvA internextern

16 Organisatie van de ondersteuning Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914 Basis Ondersteuning Diepte

17 Indiceren en arrangeren Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914 Niet: Per 1/8/14 géén PCL/CvI meer Per 1/8/14 géén lgf-beschikking (rugzak) meer Wel: Toewijzing centraal, organisatie op regio Commissie voor Arrangementen (CvA) Toelaatbaarheidscommissie (bao-bao, sbo, so) Afgifte verklaring op SWV 23.02 niveau

18 ‘Arrangmenten’ voorschools Hoe te handelen als er sprake is van noodzaak voor specialistische zorg -Inzet Steunpunt (consultatief/observatie/adviserend) -Gemeentelijke regisseurs Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914

19 Arrangementen Op schoolniveau/steunpunt (IB, Orthopedagoog, ouder & AB-er) doen indien noodzakelijk, op basis van onderwijsbehoefte een aanvraag voor een arrangement bij de Commissie voor Arrangementen. Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914

20 Arrangementen (soort) Arrangement op onderwijsbehoefte binnen de basisschool Arrangement op onderwijsbehoefte binnen andere basisschool Verwijzing naar SBO (met evt. aanvullend arrangement) Verwijzing naar SO Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914

21 Arrangement Aanvraag Arrangement is niet gelijk meer beschikking voor het SO Afstemming met voorschoolse instellingen/JGZ over ondersteuningsbehoefte Afstemming met VO v.w.b. overgang voor leerlingen met Arrangement (commissie 10- 14) Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914

22 Steunpunt Coördinatie intern: Gerie Oonk & Harry Hartendorp Coördinatie extern: Peter Breur Ondersteuning: Ida Vollenbroek & Joos Ormel Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914

23 Commissie voor Arrangementen Gerie Oonk (voorzitter) Marga Fokkema (GZ-psycholoog,) Sabine Kuipers-Kroeze (llb-SBO) Nico Knol (GZ-psycholoog/orthoped., SO) Riny van Duijn (SMW) Riny Molenkamp-Lankheet (ondersteuning) Lege zetel Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914

24 Info/Ouders Informatie via SWV 23.02 (site/nieuwsbrief/folders/infobijeenkomsten) Informatie via subregio’s (site/nieuwsbrief/folders/ infobijeenkomsten) Informatie via schoolbesturen/directies/ib-ers Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914

25 WWW.SWV2302.nl WWW.pleinmiddentwente.nl Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914

26 Tot slot Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914 Eventuele vragen


Download ppt "Infobijeenkomst medewerkers en ondersteuners voorschoolse instellingen PMT 180914."

Verwante presentaties


Ads door Google