De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Venloos Gemengd Koor Zanglust

Verwante presentaties


Presentatie over: "Venloos Gemengd Koor Zanglust"— Transcript van de presentatie:

1 Venloos Gemengd Koor Zanglust
KORENFUSIE Venloos Gemengd Koor Zanglust Henk Mariën, P.R. en Communicatie, Webmaster.

2 We laten ons de toekomst niet overkómen
We maken hem zélf

3 Wat gaan we belichten? Inleiding Overwegingen
Onze fusie-aanpak en ervaringen Aandachtspunten

4 Inleiding Gemengde Zangvereniging Zanglust 100 jaar oud – ca. 60 leden Venloos Gemengd Koor 54 jaar oud – ca. 60 leden

5 Drie belangrijke punten
Nadenken over de toekomst Drie belangrijke punten De visie-ontwikkeling van het bestuur De overtuiging dat actie gewenst is Het overleg met verwante koren

6 Nadenken over de toekomst
Overweging: Analyse Vergrijzing van het ledenbestand Verminderde belangstelling voor dit soort muziek Koorzang is minder gefundeerd in onderwijs en kerktraditie Mensen willen zich minder binden aan vereniging of club Mensen willen liever shoppen en hoppen

7 Het Venloos Gemengd Koor in 1994

8 Ter overweging:

9 Nadenken over de toekomst Overweging: Acties
Binnen de vereniging Buiten de vereniging Ledenwerfacties Regionale samenwerking Verandering van repertoire en imago Nieuwe vereniging Fusie Nieuwe koorleiding

10 Bewustwording - intern
Binnen het bestuur Binnen de vereniging Twee belangen: - Toekomst koorzang - Zorg voor huidige koor In gesprek gaan met de leden: - Verkenning huidige situatie - Verkenning toekomstige situatie Neemt het bestuur verantwoordelijkheid voor huidige leden? Oplossingsscenario’s verkennen: Neemt het bestuur verantwoordelijkheid voor toekomst koormuziek - welke soort koormuziek? - plaatselijke of regionale aanpak? - Niets doen - Korte-termijnoplossingen - Structurele oplossingen

11 Bewustwording - extern Samenwerking
Hulp bij grotere uitvoeringen - Gastzangers - Meerjarenplanning Zoeken naar oplossingen voor de toekomst - Op korte termijn - Op lange termijn

12 Onze fusie Gevolgd pad in grote stappen
Toestemming van de leden tot het onderzoeken van een fusie Instellen van een fusiecommissie uit beide verenigingen Beide besturen nemen afzonderlijk en gezamenlijk besluiten Beide besturen leggen fusiebesluit voor aan beide ledenvergaderingen Beide besturen leggen opheffingsvoorstel voor aan beide ledenverg. Nieuw, voorlopig bestuur legt oprichtingsbesluit voor aan de leden

13 Onze fusie Fusiecommissie
Gevoelige punten voor de leden: Dirigent Welke avond repetitie? Welk repertoire? Waar gaan we repeteren? Stemmenverhouding Opdracht aan de fusiecommissie: Maak verenigingsplan We voerden samen enkele projecten uit als katalysator van het fusieproces

14 Onze fusie Verenigingsplan had als doel
Vastleggen van de ambities van de vereniging Vastleggen van het beleid zoals dat in het overleg vorm heeft gekregen Vastleggen van de rolverdeling tussen dirigent en bestuur Vastleggen van taken van bestuur, dirigent, leden en commissies

15 Onze fusie Verenigingsplan
Het verenigingsplan geeft aan de leden een zo volledig mogelijk beeld van de vereniging in de toekomst Het verenigingsplan is de basis voor de statuten en het huishoudelijk reglement Het verenigingsplan werd voorgelegd aan de leden met de vraag of je op de ingeslagen weg mochten doorgaan.

16 Gezamenlijke projecten
Onze fusie Gezamenlijke projecten Kerstconcert 2007 Jubileumconcert – Die Schöpfung Kennismakingsavond Gemeenschappelijke info naar de leden d.m.v. Nieuwsbrief

17 Laatste acties voor de fusie
Onze fusie Laatste acties voor de fusie Statuten Huishoudelijk reglement Begeleidende brief naar de leden Afzonderlijke opheffingsvergaderingen Gezamenlijke oprichtingsvergadering Tip: Hou de vergaderingen op één avond en nodig de notaris daarbij uit.

18 Onze fusie Fusievoorstel
De voltallige besturen van de verdwijnende vereniging maken het voornemen bekend te fuseren, waarbij alle bezittingen, schulden, rechten en plichten overgenomen worden door de verkrijgende vereniging.

19 Onze fusie Statuten Tip:
Laat ze opstellen door de notaris Hij kent alle juridische in’s en out’s Pas ze aan aan de eigen wensen

20 Aandachtspunten Overtuig de leden van de noodzaak van de stap, maar blijf in gesprek en luister goed naar hen Gebruikte slogan: We laten ons de toekomst niet overkómen: we maken hem zelf !!! Vertrouwen en respect zijn de basis voor een goed proces Houd de leden voortdurend, tijdig en nauwgezet op de hoogte van de voortgang Zorg voor voortdurend commitment en consensus in de besturen van beide verenigingen

21 Aandachtspunten Organiseer een groot samenwerkingsproject / concert
Geef de leden voortdurend het gevoel dat ze meebeslissen Zorg voor een goede klik tussen beide besturen Bouw voldoende beslissingsmomenten in

22 Na de fusie We gaven de nieuwe vereniging een identiteit
We brachten schrijvende pers en omroepen op de hoogte d.m.v. persbericht, interviews We introduceerden een nieuwe website (zie We lieten een nieuw logo ontwerpen, briefpapier, enz. Maar ook: Continu zorgen voor naamsbekendheid Concerten / reis plannen

23 ? Vragen en discussie Henk Mariën, P.R. en Communicatie, Webmaster.


Download ppt "Venloos Gemengd Koor Zanglust"

Verwante presentaties


Ads door Google