De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KORENFUSIE Venloos Gemengd Koor Zanglust Henk Mariën, P.R. en Communicatie, Webmaster.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KORENFUSIE Venloos Gemengd Koor Zanglust Henk Mariën, P.R. en Communicatie, Webmaster."— Transcript van de presentatie:

1 KORENFUSIE Venloos Gemengd Koor Zanglust Henk Mariën, P.R. en Communicatie, Webmaster.

2 2 We laten ons de toekomst niet overkómen We maken hem zélf

3 3 Wat gaan we belichten? Aandachtspunten Inleiding Onze fusie-aanpak en ervaringen Overwegingen

4 4 Inleiding Gemengde Zangvereniging Zanglust 100 jaar oud – ca. 60 leden Venloos Gemengd Koor 54 jaar oud – ca. 60 leden

5 5 Drie belangrijke punten  De visie-ontwikkeling van het bestuur  De overtuiging dat actie gewenst is  Het overleg met verwante koren Nadenken over de toekomst

6 6 Overweging: Analyse Vergrijzing van het ledenbestand Verminderde belangstelling voor dit soort muziek Koorzang is minder gefundeerd in onderwijs en kerktraditie Mensen willen zich minder binden aan vereniging of club Mensen willen liever shoppen en hoppen Nadenken over de toekomst

7 7 Het Venloos Gemengd Koor in 1994

8 8 Ter overweging:

9 9 Nadenken over de toekomst Overweging: Acties Binnen de vereniging Buiten de vereniging Ledenwerfacties Verandering van repertoire en imago Nieuwe koorleiding Fusie Nieuwe vereniging Regionale samenwerking

10 10 Bewustwording - intern Binnen het bestuur Binnen de vereniging Twee belangen: - Toekomst koorzang - Zorg voor huidige koor Neemt het bestuur verantwoordelijkheid voor huidige leden? Neemt het bestuur verantwoordelijkheid voor toekomst koormuziek - welke soort koormuziek? - plaatselijke of regionale aanpak? In gesprek gaan met de leden: - Verkenning huidige situatie - Verkenning toekomstige situatie Oplossingsscenario’s verkennen: - Niets doen - Korte-termijnoplossingen - Structurele oplossingen

11 11 Bewustwording - extern Samenwerking Hulp bij grotere uitvoeringen - Gastzangers Zoeken naar oplossingen voor de toekomst - Op korte termijn - Op lange termijn - Meerjarenplanning

12 12 Onze fusie Gevolgd pad in grote stappen  Toestemming van de leden tot het onderzoeken van een fusie  Beide besturen leggen fusiebesluit voor aan beide ledenvergaderingen  Beide besturen leggen opheffingsvoorstel voor aan beide ledenverg.  Nieuw, voorlopig bestuur legt oprichtingsbesluit voor aan de leden  Instellen van een fusiecommissie uit beide verenigingen  Beide besturen nemen afzonderlijk en gezamenlijk besluiten

13 13 Onze fusie Fusiecommissie Gevoelige punten voor de leden:  Dirigent  Welke avond repetitie?  Welk repertoire?  Waar gaan we repeteren? We voerden samen enkele projecten uit als katalysator van het fusieproces Opdracht aan de fusiecommissie: Maak verenigingsplan  Stemmenverhouding

14 14 Onze fusie Verenigingsplan had als doel Vastleggen van de ambities van de vereniging Vastleggen van het beleid zoals dat in het overleg vorm heeft gekregen Vastleggen van de rolverdeling tussen dirigent en bestuur Vastleggen van taken van bestuur, dirigent, leden en commissies

15 15 Onze fusie Het verenigingsplan werd voorgelegd aan de leden met de vraag of je op de ingeslagen weg mochten doorgaan. Verenigingsplan Het verenigingsplan geeft aan de leden een zo volledig mogelijk beeld van de vereniging in de toekomst Het verenigingsplan is de basis voor de statuten en het huishoudelijk reglement

16 Gezamenlijke projecten  Kerstconcert 2007  Jubileumconcert – Die Schöpfung  Kennismakingsavond  Gemeenschappelijke info naar de leden d.m.v. Nieuwsbrief Onze fusie

17 17 Laatste acties voor de fusie Statuten Huishoudelijk reglement Begeleidende brief naar de leden Afzonderlijke opheffingsvergaderingen Gezamenlijke oprichtingsvergadering Tip: Hou de vergaderingen op één avond en nodig de notaris daarbij uit. Onze fusie

18 18 Fusievoorstel De voltallige besturen van de verdwijnende vereniging maken het voornemen bekend te fuseren, waarbij alle bezittingen, schulden, rechten en plichten overgenomen worden door de verkrijgende vereniging. Onze fusie

19 19 Statuten Laat ze opstellen door de notaris Hij kent alle juridische in’s en out’s Pas ze aan aan de eigen wensen Onze fusie Tip:

20 20 Aandachtspunten  Overtuig de leden van de noodzaak van de stap, maar blijf in gesprek en luister goed naar hen  Gebruikte slogan: We laten ons de toekomst niet overkómen: we maken hem zelf !!!  Houd de leden voortdurend, tijdig en nauwgezet op de hoogte van de voortgang  Zorg voor voortdurend commitment en consensus in de besturen van beide verenigingen  Vertrouwen en respect zijn de basis voor een goed proces

21 21 Aandachtspunten  Organiseer een groot samenwerkingsproject / concert  Geef de leden voortdurend het gevoel dat ze meebeslissen  Zorg voor een goede klik tussen beide besturen  Bouw voldoende beslissingsmomenten in

22 22 Na de fusie  We brachten schrijvende pers en omroepen op de hoogte d.m.v. persbericht, interviews  We i ntroduceerden een nieuwe website (zie www.vgkzanglust.nl)  We lieten een nieuw logo ontwerpen, briefpapier, enz.  C oncerten / reis plannen  Continu zorgen voor naamsbekendheid We gaven de nieuwe vereniging een identiteit Maar ook:

23 ? Vragen en discussie Henk Mariën, P.R. en Communicatie, Webmaster.


Download ppt "KORENFUSIE Venloos Gemengd Koor Zanglust Henk Mariën, P.R. en Communicatie, Webmaster."

Verwante presentaties


Ads door Google