De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrale en decentrale opslag Delen over instellingen heen © Griet Verhenneman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrale en decentrale opslag Delen over instellingen heen © Griet Verhenneman."— Transcript van de presentatie:

1 Centrale en decentrale opslag Delen over instellingen heen © Griet Verhenneman

2

3

4

5

6  gegarandeerde echtheid / authenticiteit  informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer / confidentialiteit

7 Centrale opslag Decentrale opslag Gegevens delen over instellingen heen: 2 opties:

8 Centrale opslag  Individuele dossiers worden opgeslagen in centrale database  Alle publieke en private actoren krijgen beveiligde toegang  Uniform toegangs, opslag en doorgeef-beleid  Meestal wettelijke verplichting om deel te nemen

9

10 Decentrale opslag  Individuele dossiers blijven bij zorgverstrekker  Lokale informatiesystemen worden gekoppeld d.m.v. een platform  Toegang via platform maakt gebruik van repositorium  Authorisatie en autheticatie via nationale service

11

12 Keuze heeft implicaties op vlak van: Recht van de patiënt op een zorgvuldig en veilig bijgehouden medisch dossier: wie is verantwoordelijk? Recht van toegang van de patiënt: tot wie zich richten? Beslissing deelname patiënt in systeem: opt-in vs opt-out?

13 Maar evolutie naar mix … zo ook in België

14 ZiekenhuisExtramuraal

15 Ziekenhuisomgeving Decentrale opslag d.m.v. HUB & METAHUB project eHealth

16

17 Hubs  Verwijzingsrepertorium  Geen inhoudelijke gegevens  Enkel bij welke zorgverlener of zorginstelling gegevens over wie beschikbaar zijn  Laat toe informatie op te vragen of te raadplegen indien toestemming patiënt én therapeutische relatie Antwerps Regionaal Platform Collaboratief Zorgplatform (Oost- & West-Vlaanderen) Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven ABruMeT (Brussel) Réseau Santé Wallon (Wallonië)

18

19 Metahub  Verwijzingsrepertorium  Geen inhoudelijke gegevens  Enkel in welke hub, over wie gegevens beschikbaar zijn  Respect voor organisatie lokale en regionale netwerken, privacy en beroepsgeheim Via eHealth

20 eHealth staat niet in voor uiteindelijk toegangsbeheer instellingen moeten dit zelf regelen rekening houdend met:  Rol van de zorgverstrekker  bepalend voor type gegevens  Therapeutische relatie zorgverstrekker  bepalend voor identiteit patiënt  Toestemming / weigering patiënt

21 maar eHealth faciliteert wel bepaalde aspecten van het toegangsbeheer  Autheticatieprocedure via eID  Authorisatieprocedure via generisch verificatiemodel en eventueel check met authentieke bronnen  Registratie van de toestemming / weigering van de patiënt via eHealth portaalsite

22 eHealth consent  via eHealth portaalsite: https://www.ehealth.fgov.be/idp/Authn/Profile https://www.ehealth.fgov.be/idp/Authn/Profile  voor  iedere burger met eID  zelf  of via arts, apotheker en administratief personeel ziekenhuis of ziekenfonds  artsen, zelfstandige verpleegkundigen en apothekers openbare officina

23 Doel van eHealth sinds 2008 = gezondheidsgegevens op een veilige manier delen D.m.v. 1 gemeenschappelijk identificatiemiddel  Het rijksregisternummer en de eID Binnen een stevig uitgebouwd juridisch kader  Patiëntenrechten  Privacy  Beroepsgeheim  eHealthwet garandeert bestaand kader te zullen respecteren Met respect voor de lokale en regionale structuren en initiatieven in de gezondheidszorg  Regionale ziekenhuis hubs  Samenwerking met gemeenschappen voor extramurale zorg  ICT niet gebruiken om organisatorische veranderingen af te dwingen

24 Extramurale actoren Centrale opslag d.m.v. regionale projecten Vitalink en InterMed

25 Wie? Zorgverstrekkers met “zorgrelatie” en rol-gebaseerd NIET verzekerings-, bedrijfs-, controle en gerechtelijke geneeskunde

26 Wat?  Ontsluiting gegevens tussen informatiesystemen zorg/welzijnsinstellingen via hub-metahubsysteem  Ontsluiting gegevens tussen informatiesystemen van extramurale zorgverleners onderling (24/7)

27 F. Robben, eHealth uitdagingen en een stand van zake, 22/11/2013

28 Voorbeelden centraal opgeslagen gegevens: -vaccinaties -SUMHR -medicatie- schema -parameters -journaal

29 Daarnaast eHealthBox voor het gericht verzenden van berichten naar actoren in de gezondheidszorg  beveiligde emaildienst  inlogprocedure voor zorgverstrekker met elektronische identiteitskaart  communicatie tussen zorgverstrekkers onderling en zorgorganisaties  mogelijkheid tot vercijferde verzending  via web-toepassing of geïntegreerd in het medisch dossier Gemiddeld 1,6 miljoen berichten verzonden en 2,4 miljoen gedownload per maand.

30 eHealth heeft in alle gevallen een ondersteunende rol  Basisarchitectuur  Basisdiensten

31 hoe werkt het platform? Basisarchitectuur Basisdiensten Diensten met toegevoegde waarde Authentieke bronnen

32 Basisdienst Dienst met toegevoegd e waarde Authentieke bron een dienst ontwikkeld en ter beschikking gesteld door het eHealth-platform, die door de aanbieder van een dienst met toegevoegde waarde kan worden gebruikt bij het ontwikkelen en aanbieden van een dienst met toegevoegde waarde een dienst die ter beschikking wordt gesteld van de patiënten en/of van de zorgverleners en aangeboden door een instantie andere dan het eHealth platform een gegevensbank met informatie waarop het eHealth-platform een beroep doet de beheerder van de gegevensbank is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de (organisatie van de) kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie

33 Diensten met toegevoegde waarde … uiteraard ruimer dan EMD vandaag 63 diensten in productie meer dan 40 in onderzoek

34 Invoer en raadpleging van registers  kanker,  hartimplantaten  knie en heupprotesen

35

36

37

38 10 Basisdiensten F. Robben, eHealth uitdagingen en een stand van zake, 22/11/2013

39 Toekomst? 20 actiepunten rond 5 pijlers uitgewerkt door Rondetafelconferentie eind 2012  Kennis van de patiënt over e-gezondheid verhogen  Gemeenschappelijke architectuur voor verdere uitwisseling gezondheidsgegevens tussen zorgactoren  Uitwerken referentieterminologie  Verdere administratieve vereenvoudiging en verhogen administratieve efficiëntie  Flexibele en transparante governance structuur door/voor alle overheden en stakeholders

40 Actiepunten mbt EMD tegen 2018 1. Elk ziekenhuis beschikt over gestructureerd elektronisch patiëntendossier 2. Per zorgberoep wordt de minimale inhouden van een EPD vastgelegd (intra en extramuraal) 3. Ziekenhuisdocumenten worden veralgemeend gedeeld via HUB-METAHUBsysteem 4. Uitbreiding van het HUB-METAHUBsysteem tot psychiatrische ziekenhuizen en rustoorden

41 Actiepunten mbt EMD tegen 2018 5. Intramurale en extramurale labo-uitslagen en medische beelden worden gedeeld via HUB- METAHUB of Vitalink / Inter-med 6. Het gedeeld farmaceutisch dossier geldt als authentieke bron voor afgeleverde medicatie 7. Elke GMD houder beheert een EPD en deelt de SUMR via Vitalink / Inter-med 8. Organisatie van toegang voor de patiënt tot zijn gegevens

42 Thank you! griet.verhenneman@law.kuleuven.be

43 Bronnen  J. Dumortier and G. Verhenneman (2012) "Legal Regulation of Electronic Health Records: A Comparative Analysis of Europe and the US" in Carlisle George, Diane Whitehouse and Penny Duquenoy, eHealth: Legal, Ethical and Governance Challenges, Springer-Verlag, 398.  G. Verhenneman, F. Robben en J. Dumortier (2011) Het Belgisch eHealth-platform en haar praktische en juridische uitdagingen, Computerrecht, 2011/6, pp.300-310, nr 154.  F. Robben, “eHealth: uitdagingen en stand van zaken”, Leuven 22 november 2013, http://www.slideshare.net/Alumni_Lovanienses/presentatie-frank- robben-over-het-ehealthplatform http://www.slideshare.net/Alumni_Lovanienses/presentatie-frank- robben-over-het-ehealthplatform  Ronde tafel eHealth, www.rtreh.bewww.rtreh.be  Vitalink, www.vitalink.bewww.vitalink.be  Medisch samenwerkingsverband Nexus Health, www.nexushealth.bewww.nexushealth.be


Download ppt "Centrale en decentrale opslag Delen over instellingen heen © Griet Verhenneman."

Verwante presentaties


Ads door Google