De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma: Programma van Toetsing en Afsluiting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma: Programma van Toetsing en Afsluiting"— Transcript van de presentatie:

0 Welkom op de voorlichtingsavond voor leerjaar 4 VMBO-TL
Welkom heten; Voorstellen; Doel van de voorlichting dat ouders ‘alles’ weten van de GSg Belangrijke vragen laten noteren Inleiding over overgang vam BO naar VO grote stap voor kinderen en ouders kleine basisschool in eigen omgeving naar ‘grote’ school in Schagen Fietsen één groepsleerkracht naar meerdere docenten voor verschillende vakken Inhoud voorlichting: Wat doet de GSg om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen? Verdere gang van zaken van nu tot na de zomervakantie Schets VO in het algemeen Specifiek GSg Vragen

1

2 Programma: Programma van Toetsing en Afsluiting
Het examenreglement Mevr. Neervoort (schooldecaan TL) Kennismaking met de mentor

3 Organisatie van het examenjaar
Het examenjaar bestaat uit 2 delen: Het schoolexamen (SE) Het centraal schriftelijk examen (CSE)

4 Schoolexamen (SE) 3 x een SE-periode in 4-TL
(Periode 0, afgerond in leerjaar 3-TL) SE-1, week 44 (start maandag 27 oktober) SE-2, week 3 (start maandag 12 januari) SE-3, week 13 (start maandag 23 maart) Rekentoets: rond 11 maart.

5 Schoolexamen (SE) Inhoud en organisatie onder verantwoordelijkheid van de school 1 of 2 tentamens per examenvak Praktische opdrachten (cijfer) Handelingsdelen (O/V/G) Sectorwerkstuk

6

7

8 Ouderportaal

9 Informatie Ouderportaal: alle brieven/uitnodigingen digitaal Maar ook verzuim en cijfers. Website: algemene informatie en opzoeken van procedures en documenten. Leerlingenportaal: cijfers, huiswerk en roosters.

10 Leerlingportaal *

11 Examenregelement(ouderportaal/website)
Let op bij ziekmelden tijdens tentamens en examens: Telefonisch of via het ouderportaal (bij voorkeur iedere dag opnieuw) Gedurende de dag ziek geworden? De leerling meld zich af bij de teamleider Voor ieder examen: opnieuw ziekmelden!

12 Examenregelement Inhalen na ziekmelding:
leerling maakt een afspraak met de vakdocent Herkansing van één (-h-) tentamen per periode (aanmelden via het ouderportaal) Onregelmatigheden Beroep en bezwaar

13 Centraal schriftelijk examen CSE
1e tijdvak, vanaf maandag 11 mei 2e tijdvak, vanaf dinsdag 16 juni

14 Jaarplanning(onder voorbehoud)
Schoolexamen vanaf 27 oktober Schoolexamen vanaf 12 januari Rekentoets vanaf 4 maart Schoolexamen vanaf 23 maart Centraal examen tijdvak vanaf 11 mei Rekentoets herkansing vanaf 26 mei Uitslag centraal examen tijdvak juni (aangepast) Centraal examen tijdvak vanaf 16 juni Uitslag centraal examen tijdvak juni

15 Geslaagd? Resultaat van het CSE (dus zonder schoolexamens):
1: gemiddeld 5.5 of hoger (5.49 = 5.0 afgerond) 2: rekentoets moet gemaakt zijn Gemiddelde van de examencijfers en schoolexamens: Alles voldoende eindcijfer Nederlands ten minste een 5 (aangepast) 1x 5 – alle andere cijfers minimaal een 6 2x 5 – alle andere cijfers minimaal een 6 + 1x een 7 1x 4 – alle andere cijfers minimaal een 6 + 1x een 7

16 2e tijdvak: (1 herexamen of 1 herkansing)
Gezakt: recht op herexamen van 1 vak Geslaagd: recht op herkansing van 1 vak

17 VOORLICHTING 4TL Loopbaanoriëntatie

18 Programma 22 september 2014 naar het MBO naar de Havo acties

19 MBO

20 Middelbaar beroepsonderwijs
wordt verzorgd door: Regionale Onderwijs Centra (ROC) b.v. ROC Horizon College ROC Kop van Noord-Holland

21 2 leerwegen Beroepsopleidende leerweg BOL
Beroepsbegeleidende leerweg BBL BOL = leerling + stage BBL = werknemer + opleiding

22 Vmbo en MBO 4 sectoren Techniek Economie Zorg en Welzijn Landbouw

23 MBO: op tijd aanmelden = vóór 1 mei 2015 (beter: vóór 1 maart)

24 Vernieuwing MBO Focus op vakmanschap
kwaliteitsverbetering: O.a: verkorten programma’s (3jr i.p.v. 4jr.) Minder opleidingen aantrekkelijke route VMBO – MBO – HBO

25 Consequenties Nog geen concrete informatie
Goede oriëntatie noodzakelijk (folders, brochures, Open Dagen, gesprekken op MBO)

26 Project met ROC KopNH Detailhandel niveau 4 in 2 jaar i.p.v. 3 jaar
2 uur per week les op ROC opdrachten afronden

27 Havo

28 Profielen Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij
Natuur en gezondheid Techniek

29 Verplichte vakken EM gst, wi, eco CM gst, fa/du, ak/eco

30 Eisen voor overstap Verplicht volgen van doorstroomprogramma
Gemiddeld 6,8 examencijfer Slechts één 5 in de kernvakken (Eng- Ned- wis) Vakken moeten aansluiten N.B. Doubleren in 4 havo toegestaan

31 Havo tijdpad Opgeven doorstroomprogramma in januari
Profieldag in januari Doorstroomprogramma februari, maart, april of verder Def. aanmelding begin april

32 Havo? Ook een Mbo-opleiding kiezen!

33 Kiezen? Wat helpt?

34 MBO-bezoekdagen 11 en 12 december 2014 Een dagdeel naar een ROC Een dag stage

35 Sollicitatieproject januari 2015 MBO-voorlichting 3e klas: donderdag 22 januari 2015

36 Loopbaanoriëntatie Sectorwerkstuk met “Keuzedossier” Portfolio
Aanmelden Intakes en testen Plaatsing

37 dus . . . bezoek open dagen zoek op internet kom langs bij de decaan
SUCCES!

38 Lokalen Klas Mentor lokaal 4T1 Dhr. Hulskes B82 4T2 Mevr. van Riel 190
Dhr. van Urk B84 4T4 Mevr. Wit 187 4T5 Dhr. Zonneveld B73 4T6 Dhr. Rietdijk 189 4T7 Dhr. Sintenie 281


Download ppt "Programma: Programma van Toetsing en Afsluiting"

Verwante presentaties


Ads door Google