De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energiek Leur Zorg voor de mens met zorg van de omgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energiek Leur Zorg voor de mens met zorg van de omgeving."— Transcript van de presentatie:

1 Energiek Leur Zorg voor de mens met zorg van de omgeving

2 De aanleiding 3 februari 2014Energiek Leur8 Aardbevingen door gaswinning in Noord- Nederland

3 Introductie (1) 3 februari 2014Energiek Leur8 In het project Energiek Leur maken we een verbinding tussen diverse initiatieven en activiteiten op het gebied van energie, zorg, het sociale domein, het bedrijfsleven, recreatie, educatie en cultuur. Er zijn twee hoofdpijlers: 1.De ontwikkeling van een (grotendeels) onafhankelijke energievoorziening in het dorp Leur (circa 200 inwoners). 2.De opzet van een werkcoöperatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die gaan bijdragen aan de brandstofvoorziening voor één of meerdere biomassaverwarmers. Leur heeft een zeer actieve en ondernemingsgezinde bevolking. De laatste jaren heeft dat geleid tot allerlei initiatieven en samenwerkingsverbanden met een publiek doel. Daarvanuit is het idee ontstaan om de mogelijkheden voor een duurzame energievoorziening te onderzoeken en deze te koppelen aan andere welzijnsprojecten. Een eerste verkenning is uitgevoerd door een initiatiefgroep. Hierin zaten vertegenwoordigers van de gemeente, de lokale bevolking, de grootste energieafnemers, de middenstand en enkele personen met relevante expertise.

4 Introductie (2) 3 februari 2014Energiek Leur8 De verkenning leverde een aantal realistische mogelijkheden op; niet haalbare voorstellen werden direct gemarkeerd. De volgende mogelijkheden verdienen nader onderzoek: Het uitrollen van een energiebesparingsprogramma in de gebouwde omgeving. De installatie van biomassaverwarmers voor de twee grootste warmteafnemers in het dorp, met eventuele uitbreiding naar andere gebouwen. Leur ligt in een bosrijke omgeving, er is veel hout voorhanden. Het opzetten van een werkcoöperatie waarin mensen met afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding onderhoudswerkzaamheden in het bos uitvoeren, en daarmee tevens kunnen voorzien in de brandstof voor de biomassaverwarmers. De oprichting van een energiecoöperatie voor de exploitatie van een PV-zonneakker en/of de installatie van een middelgrote windmolen. Een en ander wordt gekoppeld aan een educatief programma en zo mogelijk geïntegreerd in de reeds bestaande activiteiten op het gebied van recreatie en cultuur.

5 522 juli 2012Typ hier de voettekst De recente mediaberichten

6 De ingrediënten 6Januari 2014Energiek Leur Duurzame bedrijvige gemeenschap LokaalWerkEnergie Besparen De Hagert Hout- snippers De Leurse Hof Hout- kachel Bosploeg Zonneakker Coöperatie Lokale duurzame economie

7 De twee hoofdpijlers: energie en werkvoorziening 3 februari 2014Energiek Leur8 Lokale werkvoorziening Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Samenwerking met lokale landschapseigenaren, begeleiders, gemeenten en intermediairs. Landschapsonderhoud, bosonderhoud. Houtopbrengst wordt versnipperd en gaat naar biomassaverbranders in Leur. 1. Besparen2. Duurzaam3. Efficiënt fossiel Trias energetica Energie

8 Besparen Wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken

9 Energiemonitoring Energie besparen op De Hagert 3 februari 2014Energiek Leur8 Regeling beter afstellen Radiatoren inregelen Verwarmingsinstallaties Overbodige koeling vermijden Regelstrategie verbeteren Koeling en ventilatie Gedragsmaatregelen Verlichting Huidige energiekosten Gas: € 20.000 per jaar Elektriciteit: € 10.000 per jaar Doel: reductie van circa 15% door energiebesparing  € 4.500 per jaar.

10 Duurzame opwekking Vermijd het verbruik van schaarse, fossiele brandstof

11 Duurzame energieopwekking: opties 3 februari 2014Energiek Leur8 Zonneakker in weide De Hagert Grote windmolens Duurzame elektriciteit Een of meerdere biomassaverwarmers Pellets, houtsnippers of blokhout; eigen productie van biomassa Centraal / decentraal Gebouwgebonden of ‘dorpsverwarming’ Duurzame warmte

12 Houtkachelconcept voor De Hagert 3 februari 2014Energiek Leur8 De Hagert De huidige installaties blijven aanwezig voor piekbelasting en back-up. Naast de opslagruimte aan de achterzijde van de vloedschuur plaatsen we de kachel in een ‘omhulde’ container. Een voorraad houtsnippers komt daarnaast in een kleine silo. Moderne houtsnipperkachels hebben een hoog rendement. Buffertanks zorgen voor voldoende warmtevoorraad bij grote vraag. Houtsnippers kunnen ter plaatse gemaakt worden. Voor een gegarandeerde kwaliteit is levering door een houtsnipperfabriek wellicht beter. Er komt jaarlijks meer dan voldoende hout in de omgeving vrij om zowel De Hagert als De Leurse Hof van warmte te voorzien. Houtverbranding is CO2-neutraal

13 Open veld zonnesysteem op De Hagert: de zonneakker 3 februari 2014Energiek Leur8 250 panelen in 5 rijen (400 m2) Eén landscape-paneel per rij Veldoppervlak: 1.040 m2 (80 x 13 m, 2 m rijafstand) Circa 50.000 kWh groene elektriciteit per jaar Investering: circa € 100.000 inclusief BTW Terugverdientijd: 10 – 15 jaar (afhankelijk van verdienmodel) Ook houten draagconstructies zijn mogelijk

14 Mogelijke scenario’s voor zonnepanelen 3 februari 2014Energiek Leur8 Scenario 1: onafhankelijke energiecoöperatie Nieuwe wetgeving biedt mogelijkheden tot teruggave energiebelasting van 9 cent inclusief BTW per kWh. Investering door leden van coöperatie (aandeel in systeem, bijvoorbeeld vier panelen). De Hagert stelt locatie om niet beschikbaar. Mogelijkheden en consequenties nader te onderzoeken. Scenario 2: samenwerkingsverband De Hagert en nabij wonende mensen Deelnemers investeren in zonnepanelen. De Hagert garandeert afname tegen vast bedrag per kWh gedurende 10 jaar. Na 10 jaar wordt de installatie eigendom van De Hagert. Juridische voorwaarden en consequenties nader te onderzoeken. De Hagert kan ook zelfstandig investeren en exploiteren. Organisatorisch eenvoudig, terugverdien- tijd 15 tot 20 jaar.

15 Totaaloverzicht Energiek Leur 3 februari 2014Energiek Leur8 Subsidie zonnepanelen provincie Gelderland € 25.000,--25%Op de zonneakker Subsidie tender Lokale duurzame energie € 70.000,--23%Op het totale project

16 Haalbaarheid houtkachels op De Hagert 83 februari 2014Energiek Leur Optimistisch Stijging alle brandstofprijzen met 3% per jaar. Subsidies Lagere prijs houtsnippers (€ 50 / ton). Bedragen exclusief BTW.

17 Conclusies en aanbevelingen biomassaverwarming 3 februari 2014Energiek Leur8 Organisatorisch Overeenkomst met bosploeg en/of houtsnipperfabriek sluiten maar ook plan B beschikbaar houden (onafhankelijk inkopen houtsnippers). Samenwerken met De Leurse Hof loont. Optrekken als één juridische entiteit is lastig. Boshout (laten) afleveren bij fabriek en houtsnippers inkopen vanwege kwaliteitsborging. Economisch Totale investering samen circa € 150.000 (waarvan € 85.000 voor De Hagert). Terugverdientijd samen circa 10 jaar (exploitatievoordeel € 15.000 per jaar). Terugverdientijd loopt enkele jaren op indien De Hagert alleen investeert. Energetisch Besparing van circa 28.000 m3 aardgas (De Hagert) en 14.000 l propaan (De Leurse Hof) per jaar. Technisch Ruimtebeslag vormt geen probleem. Aansluiting op bestaande installatie De Leurse Hof niet eenvoudig. Bedrijfsvoering en onderhoud verder onderzoeken; dit zijn kritische factoren.

18 Aandachtspunten voor vervolg 3 februari 2014Energiek Leur8 Afstemming met gemeente over bestemmingsplan. Vooralsnog medewerking van wethouder. Passende integratie van zonnepanelen en biomassaverwarming in natuurlijke omgeving is mogelijk. Er loopt een parallel subsidietraject bij de Provincie Gelderland. De uitkomst daarvan is inmiddels bekend. Het project krijgt een bijdrage van circa € 10.000 voor uitwerken bedrijfsplan. Eventuele aanvullende subsidie voor installaties zou kunnen volgen. Contact blijven houden met de initiatiefnemers van de bosploeg. Samenwerking zoeken. Houtlevering aan houtsnipperfabriek onderzoeken. Bezoek aan biomassaverwarmingsinstallatie organiseren. Wat zijn de ervaringen in de praktijk? Welke risico’s zijn er en hoe die in te perken? De mogelijkheden voor een kleine windmolen nabij De Hagert lijken beperkt (weinig aanbod in die klasse, relatief onrendabel). Ontwikkelingen blijven volgen. Verdienmodellen verder uitwerken in samenwerking met mogelijk betrokken partijen.

19 Einde Samengesteld door leden van de initiatiefgroep Energiek Leur: Ton Baaijens – De Hagert / Dorp in bedrijf Jaap Schoenmaker – Universiteit van Utrecht Allard van Krevel - EY


Download ppt "Energiek Leur Zorg voor de mens met zorg van de omgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google