De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg voor de mens met zorg van de omgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg voor de mens met zorg van de omgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Zorg voor de mens met zorg van de omgeving
Energiek Leur Zorg voor de mens met zorg van de omgeving

2 De aanleiding Plaatje duurzame zorg
Aardbevingen door gaswinning in Noord-Nederland Plaatje duurzame zorg 3 februari 2014 Energiek Leur

3 Introductie (1) In het project Energiek Leur maken we een verbinding tussen diverse initiatieven en activiteiten op het gebied van energie, zorg, het sociale domein, het bedrijfsleven, recreatie, educatie en cultuur. Er zijn twee hoofdpijlers: De ontwikkeling van een (grotendeels) onafhankelijke energievoorziening in het dorp Leur (circa 200 inwoners). De opzet van een werkcoöperatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die gaan bijdragen aan de brandstofvoorziening voor één of meerdere biomassaverwarmers. Leur heeft een zeer actieve en ondernemingsgezinde bevolking. De laatste jaren heeft dat geleid tot allerlei initiatieven en samenwerkingsverbanden met een publiek doel. Daarvanuit is het idee ontstaan om de mogelijkheden voor een duurzame energievoorziening te onderzoeken en deze te koppelen aan andere welzijnsprojecten. Een eerste verkenning is uitgevoerd door een initiatiefgroep. Hierin zaten vertegenwoordigers van de gemeente, de lokale bevolking, de grootste energieafnemers, de middenstand en enkele personen met relevante expertise. 3 februari 2014 Energiek Leur

4 Introductie (2) De verkenning leverde een aantal realistische mogelijkheden op; niet haalbare voorstellen werden direct gemarkeerd. De volgende mogelijkheden verdienen nader onderzoek: Het uitrollen van een energiebesparingsprogramma in de gebouwde omgeving. De installatie van biomassaverwarmers voor de twee grootste warmteafnemers in het dorp, met eventuele uitbreiding naar andere gebouwen. Leur ligt in een bosrijke omgeving, er is veel hout voorhanden. Het opzetten van een werkcoöperatie waarin mensen met afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding onderhoudswerkzaamheden in het bos uitvoeren, en daarmee tevens kunnen voorzien in de brandstof voor de biomassaverwarmers. De oprichting van een energiecoöperatie voor de exploitatie van een PV-zonneakker en/of de installatie van een middelgrote windmolen. Een en ander wordt gekoppeld aan een educatief programma en zo mogelijk geïntegreerd in de reeds bestaande activiteiten op het gebied van recreatie en cultuur. 3 februari 2014 Energiek Leur

5 De recente mediaberichten
22 juli 2012 Typ hier de voettekst

6 De ingrediënten Lokale duurzame economie
Bosploeg Duurzame bedrijvige gemeenschap Lokaal Werk Energie Besparen Hout-snippers Hout- kachel Zonneakker Lokale duurzame economie De Hagert Coöperatie De Leurse Hof Januari 2014 Energiek Leur

7 De twee hoofdpijlers: energie en werkvoorziening
Lokale werkvoorziening Trias energetica Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Samenwerking met lokale landschapseigenaren, begeleiders, gemeenten en intermediairs. Landschapsonderhoud, bosonderhoud. Houtopbrengst wordt versnipperd en gaat naar biomassaverbranders in Leur. 3 februari 2014 Energiek Leur

8 Besparen Wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken

9 Energie besparen op De Hagert
Huidige energiekosten Gas: € per jaar Elektriciteit: € per jaar Energiemonitoring Doel: reductie van circa 15% door energiebesparing  € per jaar. 3 februari 2014 Energiek Leur

10 Duurzame opwekking Vermijd het verbruik van schaarse, fossiele brandstof

11 Duurzame energieopwekking: opties
3 februari 2014 Energiek Leur

12 Houtkachelconcept voor De Hagert
Houtverbranding is CO2-neutraal Houtkachelconcept voor De Hagert De huidige installaties blijven aanwezig voor piekbelasting en back-up. Er komt jaarlijks meer dan voldoende hout in de omgeving vrij om zowel De Hagert als De Leurse Hof van warmte te voorzien. Moderne houtsnipperkachels hebben een hoog rendement. Buffertanks zorgen voor voldoende warmtevoorraad bij grote vraag. Houtsnippers kunnen ter plaatse gemaakt worden. Voor een gegarandeerde kwaliteit is levering door een houtsnipperfabriek wellicht beter. Naast de opslagruimte aan de achterzijde van de vloedschuur plaatsen we de kachel in een ‘omhulde’ container. Een voorraad houtsnippers komt daarnaast in een kleine silo. 3 februari 2014 Energiek Leur

13 Open veld zonnesysteem op De Hagert: de zonneakker
Locatie Ook houten draagconstructies zijn mogelijk 3 februari 2014 Energiek Leur

14 Mogelijke scenario’s voor zonnepanelen
Scenario 1: onafhankelijke energiecoöperatie Scenario 2: samenwerkingsverband De Hagert en nabij wonende mensen Nieuwe wetgeving biedt mogelijkheden tot teruggave energiebelasting van 9 cent inclusief BTW per kWh. Investering door leden van coöperatie (aandeel in systeem, bijvoorbeeld vier panelen). De Hagert stelt locatie om niet beschikbaar. Mogelijkheden en consequenties nader te onderzoeken. Deelnemers investeren in zonnepanelen. De Hagert garandeert afname tegen vast bedrag per kWh gedurende 10 jaar. Na 10 jaar wordt de installatie eigendom van De Hagert. Juridische voorwaarden en consequenties nader te onderzoeken. De Hagert kan ook zelfstandig investeren en exploiteren. Organisatorisch eenvoudig, terugverdien- tijd 15 tot 20 jaar. 3 februari 2014 Energiek Leur

15 Totaaloverzicht Energiek Leur
Investering Subside Netto kosten Voordeel per jaar TVT Besparingsacties € ,-- € ,-- € ,-- € ,-- 1,1 Biomassaverwarming De Hagert € ,-- € ,-- € ,-- € ,-- 9,5 Biomassaverwarming De Leurse Hof € ,-- € ,-- € ,-- 8,8 Zonneakker € ,-- € ,-- € ,-- € ,-- 7,4 Bosploeg € ,-- € ,-- N.v.t Projectorganisatie (eerste jaar) € ,--  Totaal € ,-- € ,-- € ,-- € ,-- 9,1 Subsidie zonnepanelen provincie Gelderland € ,-- 25% Op de zonneakker Subsidie tender Lokale duurzame energie € ,-- 23% Op het totale project 3 februari 2014 Energiek Leur

16 Haalbaarheid houtkachels op De Hagert
Optimistisch Stijging alle brandstofprijzen met 3% per jaar. Subsidies Lagere prijs houtsnippers (€ 50 / ton). Bedragen exclusief BTW. 3 februari 2014 Energiek Leur

17 Conclusies en aanbevelingen biomassaverwarming
3 februari 2014 Energiek Leur

18 Aandachtspunten voor vervolg
Afstemming met gemeente over bestemmingsplan. Vooralsnog medewerking van wethouder. Passende integratie van zonnepanelen en biomassaverwarming in natuurlijke omgeving is mogelijk. Er loopt een parallel subsidietraject bij de Provincie Gelderland. De uitkomst daarvan is inmiddels bekend. Het project krijgt een bijdrage van circa € voor uitwerken bedrijfsplan. Eventuele aanvullende subsidie voor installaties zou kunnen volgen. Contact blijven houden met de initiatiefnemers van de bosploeg. Samenwerking zoeken. Houtlevering aan houtsnipperfabriek onderzoeken. Bezoek aan biomassaverwarmingsinstallatie organiseren. Wat zijn de ervaringen in de praktijk? Welke risico’s zijn er en hoe die in te perken? De mogelijkheden voor een kleine windmolen nabij De Hagert lijken beperkt (weinig aanbod in die klasse, relatief onrendabel). Ontwikkelingen blijven volgen. Verdienmodellen verder uitwerken in samenwerking met mogelijk betrokken partijen. 3 februari 2014 Energiek Leur

19 Einde Samengesteld door leden van de initiatiefgroep Energiek Leur:
Ton Baaijens – De Hagert / Dorp in bedrijf Jaap Schoenmaker – Universiteit van Utrecht Allard van Krevel - EY


Download ppt "Zorg voor de mens met zorg van de omgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google