De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nationale arbeidsrechtquiz

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nationale arbeidsrechtquiz"— Transcript van de presentatie:

1 De nationale arbeidsrechtquiz
Editie 2014 Wie wint die fameuze wisselbokaal?

2 Vraag 1 In welk jaar werd het woord “arbeidsovereenkomst “ voor het eerst in de wet opgenomen?

3 Vraag 2 Welk arbeidsrechtelijk spelletje speelde Minister Asscher thuis niet? Was dat “BBA’tje”, “Ontslagje” of “Stakinkje”?

4 Vraag 3 Wat was de naam van het kindercentrum dat partij was in een bekende zaak over nawerking van cao’s?

5 Zet in de juiste volgorde van datum promotie:
Vraag 4 Zet in de juiste volgorde van datum promotie:

6 Bij een georganiseerde staking heeft een werkwillige recht op loon.
Vraag 5 Bij een georganiseerde staking heeft een werkwillige recht op loon. Waar of niet waar?

7 Vraag 6 Een werkneemster die zwanger is van een tweeling heeft recht op een langer bevallingsverlof Waar of niet waar?

8 Waarom is deze man: wereldberoemd in Nederland?
Vraag 7 Waarom is deze man: wereldberoemd in Nederland?

9 Evert Verhulp en Ronald Beltzer schelen minder dan 5 cm van elkaar.
Vraag 8 Evert Verhulp en Ronald Beltzer schelen minder dan 5 cm van elkaar. Waar of niet waar?

10 Hoe hoog is het maximumdagloon?
Vraag 9 Hoe hoog is het maximumdagloon?

11 Vraag 10 In de proeftijd kun je een zieke wel wegens ziekte, maar een zwangere niet wegens zwangerschap ontslaan. Waar of niet waar?

12 Vraag 11 Vanaf september 2014 bieden vier universiteiten een master arbeidsrecht aan. Waar of niet waar?

13 Naar welk land voer de boot in de zaak Viking/Laval?
Vraag 12 Naar welk land voer de boot in de zaak Viking/Laval?

14 Vraag 13 Heeft een orgaandonor tijdens zijn arbeidsongeschiktheid recht op loon, en zo ja, op grond waarvan?

15 Vraag 14 Wat is het beroep van de rijdende rechter?
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LFMMVKDzXaI

16 Wie is de uitvinder van het woord “privétisering”?
Vraag 15 Wie is de uitvinder van het woord “privétisering”? Kees van Kooten Paul F. van der Heijden Annelies Verstand Drs. P.

17 Vraag 16 Hoeveel zonen en dochters hebben Ronald Beltzer, Cees Loonstra, Jaap van Slooten, Evert Verhulp en Leonard Verburg in totaal?

18 Vraag 17 Roberto Branco Martins speelde ooit voor het inmiddels failliete FC Amsterdam. Waar of niet waar?

19 Vraag 18 Heeft degene die tijdens zijn schorsing in de gevangenis zit recht op loon? Op grond van welke regel is dat zo?

20 Wie was de eerste hoogleraar arbeidsrecht in Nederland?
Vraag 19 Wie was de eerste hoogleraar arbeidsrecht in Nederland?

21 Vraag 20 De juiste spelwijze van de wederpartij van Swedex in het befaamde gelijkebehandelingsarrest is: Küçükdeveci. Waar of niet waar?

22 Vraag 21 Wie nam het initiatief tot de oprichting van de nationale Vereniging voor Arbeidsrecht? Levenbach De Gaay Fortman De Laat Mok

23 Stelen mag niet, zelfs geen nootje.
Vraag 22 Stelen mag niet, zelfs geen nootje. Was het stelen van een cashewnoot of een pinda genoeg reden voor een ontslag op staande voet?

24 Vraag 23 In de WWZ wordt het opzegverbod wegens militaire dienst eindelijk afgeschaft. Waar of niet waar?

25 In welk land speelde de zaak Daddy’s Dance Hall zich af?
Vraag 24 In welk land speelde de zaak Daddy’s Dance Hall zich af?

26 Vraag 25 Waarom staat werknemer Te Riet te boek als een niet zo nette man? Hij ‘ving’ twee keer bij een overgang van onderneming of Hij sloeg met de steel van een hamer op de onderarm van de vrouw van de baas.

27 Vraag 26 Van welk departement was Max Rood, oud-hoogleraar te Leiden, ooit minister?

28 Wanneer moet een ondernemer een gemeenschappelijke OR instellen?
Vraag 27 Wanneer moet een ondernemer een gemeenschappelijke OR instellen?

29 Welke arbeidsrechtelijk gepromoveerden vindt u in de volgende tekst?
Vraag 28 Welke arbeidsrechtelijk gepromoveerden vindt u in de volgende tekst? “Fluitend liet het blonde meisje elke zondag haar konijn bootje varen in de halfvolle badkuip”.

30 Vraag 29 En in deze? “Haar gestalk is je verdiende loon! Straks belt ze rücksichtslos, bij nacht en ontij, je Noord-Amerikaanse vrouw en zeven kinderen”.

31 Om het af te leren nog eentje…
Vraag 30 Om het af te leren nog eentje… “Zal men in de noordelijke gemeenten Roodeschool en Westerveld mans genoeg zijn de pre-industriële fase achter zich te laten?”

32 Vraag 31 Waarom is Titel 10 van Boek 7 BW niet van toepassing op een persoon met een arbeidsovereenkomst met een gemeente ?

33 Vraag 32 Welke rechter noemde het ooit een “Clintoni-aanse ontkenning” toen een werknemer zei dat hij géén seksuele relatie met een collega had? Van der Meer Canté Staal Ulrici

34 Vraag 33 Vóór de kantonrechtersformule circuleerden al andere formules om de ontslagvergoeding te berekenen. Noem er twee.

35 Vraag 34 Welk handelen is in de gepubliceerde rechtspraak voor de werkgever nog nooit (mede) reden geweest voor een ontslag op staande voet? Het onderuit schoppen van steltlopers. Het herhaaldelijk zingen van christelijke liederen tijdens de behandeling van psychiatrische patiënten. Het voor een gulden verkopen van gratis “piekkaartjes”. Het uitschelden van een collega voor “fucking hoer”.

36 Vraag 35 Noem het percentage werknemers dat alleen wegens algemeenverbindend-verklaring aan cao-bepalingen is gebonden.

37 Vraag 36 Kan een Nederlandse werkgever zijn Nederlandse personeel in Poolse złotys betalen?

38 Welke collega speelt de bas in de Labour Band?
Vraag 37 Welke collega speelt de bas in de Labour Band?

39 Vraag 38 Door wie werd het algemene ontslagverbod (art. 6 BBA) in Nederland geïntroduceerd? Door de regering in ballingschap Door generaal Winkelman Door rijkscommissaris Seyss-Inquart Door het Ministerie van Oorlog

40 Wie hoort in dit rijtje niet thuis?
Vraag 39 Wie hoort in dit rijtje niet thuis?

41 Welk arrest is verantwoordelijk voor de term “ijzeren proeftijd”?
Vraag 40 Welk arrest is verantwoordelijk voor de term “ijzeren proeftijd”?

42 Vraag 41 Een werknemer wil zijn 36-urige werkweek aanpassen zodat hij voortaan 4 x 9 uur werkt in plaats van 5 x 7,2. Wat zegt de WAA hierover?

43 Waarom tikte het Comité van Deskundigen van het ESH ons op de vingers?
Vraag 42 Waarom tikte het Comité van Deskundigen van het ESH ons op de vingers?

44 Aan wie danken we de eerste “cao”?
Vraag 43 Aan wie danken we de eerste “cao”? Aan premier Abraham Kuyper ( ). Aan de Rotterdamse stuwadoors. Aan de Amsterdamse diamantbewerkers. Aan Minister van Sociale Zaken Slotemaker de Bruine ( ).

45 Tegen wie procedeerde directeur Baijings?
Vraag 44 Tegen wie procedeerde directeur Baijings?

46 Vraag 45 Welke promotor in het arbeidsrecht heeft de meeste promoties op zijn naam staan?

47 Vraag 46 De jaren ‘70 worden wel het gouden tijdperk van het (Europese) arbeidsrecht genoemd. Noem drie in dit verband relevante richtlijnen die toen het licht zagen.

48 Vraag 47 Wie van de onderstaande gepromoveerden schreef nooit een arbeidsrechtelijk proefschrift? Ivo van der Helm (UU) Ruben Houweling (EUR) Saskia Klosse (UM) Barend Barentsen (UL)

49 Vraag 48 Huidig recht: Fleur is precies 43 en werkt exact 15 jaar voor haar werkgever (laatste loon: € 3k) als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op neutrale gronden. Krijgt zij meer of minder dan € 34k mee?

50 Hebben de volgende werknemers straks recht op een transitievergoeding?
Vraag 49 Nieuw recht: Hebben de volgende werknemers straks recht op een transitievergoeding? De werknemer die zijn arbeidsovereenkomst kwijt raakt door het intreden van een ontbindende voorwaarde. De werknemer die weigert mee over te gaan naar de nieuwe werkgever en daarom van rechtswege zijn arbeidsovereenkomst kwijt raakt.

51 Vraag 50 Het Levenbach Instituut kent sinds 2012 de illustere titel “fellow”. Welke drie gepromoveerde wetenschappers hebben deze titel?


Download ppt "De nationale arbeidsrechtquiz"

Verwante presentaties


Ads door Google