De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invoering Trekkingsrecht PGB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invoering Trekkingsrecht PGB"— Transcript van de presentatie:

1 Invoering Trekkingsrecht PGB

2 Waarover nu informatie
Waarom trekkingsrecht, waarom SVB VWS programma voor de invoering Plateau’s 1, 2 en 3 Verschillen PGB betalingsproces nu en straks Regulier proces trekkingsrecht Brochures Inzicht in bestedingen Controle vooraf Wat is er voor Gemeenten per Wat moeten gemeenten en SVB doen en regelen in 2014? Wie doet wat wanneer? Contactgegevens relatiebeheerders Even vooraf: Nog niet alles is uitgewerkt! Over aantal zaken nog besluitvorming: bijv. over de uitvoeringskosten SVB, werken per met functie/codes iWmo en jeugd. Onduidelijkheid over alphahulp/vouchers. Er komen nog uitvoeringsinstructies vanuit SVB.

3 Waarom trekkingsrecht, waarom SVB
Trekkingrecht: Bijdragen aan verminderen fraude / oneigenlijk gebruik. Bijdragen aan verminderen administratieve lasten. SVB: Eenduidige uitvoering Zijn er op gericht / ervaring met dergelijke processen

4 Programma invoering trekkingsrecht
Min. v. VWS is verantwoordelijk voor de invoering. Programmaleider en - team bij VWS. Stuurgroep VWS, ZN (+ZK), VNG (+ G4), SVB, Per Saldo, Zorginstituut (voorheen CVZ). Werkgroepen (VNG, ZN, SVB): Communicatie, Implementatie, Financiën / governance Aantal gemeenten nemen deel aan de werkgroep. Klankbordgroep gemeenten.

5 Plateau’s 1, 2 en 3 Plateau indeling i.v.m. haalbaarheid invoering 2015 Plateau 1: 2015: beperkte functionaliteiten: bijv. m.b.t. controles, nog geen automatische berichtenverkeer Plateau 2: aanpassen in 2015 plateau 1 Plateau: per 2016 nieuw systeem SVB: berichtenuitwisseling, controles etc.

6 Verschillen PGB betalingsproces nu en straks
Huidige PGB-proces PGB via trekkingsrecht PGB op rekening budgethouder PGB op rekening SVB Budgethouder betaalt zorgverleners SVB betaalt zorgverleners Controle achteraf Controle vooraf Bij verantwoording pas zicht op besteding Altijd zicht op besteding budget voor budgethouder en gemeente SVB geeft inkomen uit PGB door aan de fiscus

7 Regulier proces trekkingsrecht

8 Meer informatie: SVB brochure voor gemeenten http://extranet. svb

9 Ook een brochure voor budgethouders

10 Inzicht in budget met budgetoverzicht

11 Controle vooraf: waarop?
SVB betaalt de zorgverleners pas uit als de zorgovereenkomst zowel arbeidsrechtelijk als zorginhoudelijk is goedgekeurd: SVB doet de arbeidsrechtelijke toets. Gemeenten doen de zorginhoudelijke toets. Relatie met zorg-, budget-, persoonlijkplan! Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om vooraf te controleren en akkoord op te geven of datgene wat de budgethouder van plan is met het budget, ook toegestaan is. Dit kan op twee manieren aan de SVB worden doorgegeven: Gemeente keurt elke zorgovereenkomst goed. Gemeente geeft een algemeen akkoord af op gemeente niveau

12 Wat is er voor Gemeenten?
Mijn PGB voor gemeenten, online inkijk-uitwisseling via KPN lokale overheid: Budget-uitputtingsoverzicht op budgethoudersniveau en gemeenteniveau (parameteriseerbaar en in Excel te downloaden) Uploaden van documenten naar SVB. Inzicht in kwartaalcijfers Op : Inzicht in contract tussen budgethouder en zorgverlener. Het scherm geeft basis-info + een pdf van het contract. Mogelijkheid om het contract wel/ niet akkoord te vinken Gemeente krijgt signaal als er een contract in de portal staat. Autorisaties op gemeente- / samenwerkingsniveau + mogelijkheid diverse rollen.

13 Wat doet de SVB in 2014 voor 2015? SVB vraagt zorgovereenkomsten op bij alle budgethouders (Wmo en AWBZ): De SVB is vanaf 1 augustus gestart met het opvragen van lopende zorgovereenkomsten van/bij de budgethouders die door de gemeenten en zorgkantoren aan de SVB zijn doorgegeven. Opvragen gegevens budgetten en looptijden voor 2014: In het laatste kwartaal van 2014 ontvangt de SVB van alle gemeenten de definitieve PGB bedragen en periodes van de toegekende PGB’s voor de Wmo en de Jeugdwet in Gemeenten ontvangen hier een instructi over. Ook deze gegevens moeten aangeleverd worden via Mijn PGB voor gemeenten. Afspraken vastleggen met gemeenten: In het laatste kwartaal van 2014 moeten gemeenten een aantal keuzes aan de SVB doorgeven op het gebied van het PGB-beleid (zie gemeentebrochure). De SVB neemt over deze zaken contact op met elke gemeente. Ondersteuning vanuit afdeling Relatiebeheer Net als voorheen kunt u voor hulp en advies contact opnemen met afdeling Relatiebeheer. Ook voor vragen over voorlichting. U kunt bellen naar (030) of stuur een mail naar zie laatste sheet voor de namen/contactgeg. relatiebeheerders

14 Wat moeten gemeenten in 2014 zelf regelen/bepalen/doen
Autorisatie gemeente voor Mijn PGB voor gemeenten; hoe eerder geregeld, hoe beter! Dit kunt u regelen bij afdeling Relatiebeheer. Aan de SVB de gegevens van uw HBH budgethouders voor de deadline sturen (u heeft hierover al een brief ontvangen). Aan de SVB de definitieve budgetten en periodes overgangscliënten voor 2015 doorgeven. Keuze maken: wel of niet elke zorgovereenkomst beoordelen? Keuze maken wat betreft differentiatie dienstverlening SVB (zie gemeentebrochure). Hoe de SVB te bevoorschotten, inrichten betalingsverkeer (wordt deze periode uitgewerkt). Laatste maanden 2014: nieuwe bedragen pgb 2015 aan SVB kenbaar maken en aan de cliënten/budgethouders! Het inrichten ICT en afstemmen met ICT leveranciers gebeurt in/door de werkgroep implementatie en KING (i.s.m. met de software leveranciers).

15 Wie doet wat wanneer?

16 Relatiebeheerders van het Servicecentrum PGB
Regio Limburg, Brabant en Zeeland. Ron van Kaam Tel: / Regio Gelderland, Overijssel, deel van Drenthe en Flevoland Tim Eijpe Tel: / Regio Utrecht en deel Zuid-Holland Asha Eijkelhof Tel: / Regio Noord- en Zuid-Holland en Texel Georges Depoorter Tel: / o Groningen, Friesland, een deel van Drenthe, NO-polder vooralsnog opgevangen door de overige relatiebeheerders. Voor contact bel het algemene nummer: of stuur een mail naar: G-4, de G-32 en een aantal middelgrote gemeenten Alfred van de Berg, directeur van het SSP,


Download ppt "Invoering Trekkingsrecht PGB"

Verwante presentaties


Ads door Google