De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARBOCATALOGUS (7): ALLEEN WERKEN BAS BONGERS

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARBOCATALOGUS (7): ALLEEN WERKEN BAS BONGERS"— Transcript van de presentatie:

1 ARBOCATALOGUS (7): ALLEEN WERKEN BAS BONGERS

2 wErkgroepleden Anne Hofstra Bas Bongers (VZ) Bert Rigterink
Fulco Stoekenbroek Marcel Waijers Pascal Boterman Rob Baltus Sjaak Daverveld Joost Schepers (extern) Melvin de Mello (extern) André Voorbij (toetsing) Susan Hartman

3 Definitie Onder alleen werken wordt verstaan: buiten gehoorsafstand en gezichtsveld van anderen werkzaamheden verrichten. Alleen werken wordt ook wel geïsoleerde arbeid genoemd.

4 algemeen Risico inventarisatie en evaluatie
Lichamelijke en geestelijke gezondheid Opleiding en ervaring Contact tijdens alleen werken Toezicht Zoeken en redden van personen

5 Specifieke risico’s Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
Verdrinking Publieks-agressie Agressie van dieren Extreme weersomstandigheden Elektrocutie Struikelen, uitglijden en vallen Verkeersongeval / aanrijdgevaar Knellen, pletten en snijden Werken buiten reguliere werktijden Opvolging van onverwachte gebeurtenissen en incidenten

6 Casus 1

7 Casus 2

8 CASUS 3

9 CASUS 4

10 CASUS 5

11 CASUS 6

12 CASUS 7

13

14

15 Casus 1 Oplossingen: Inventariseer bij de eigenaar of collega’s of agressieve dieren aanwezig kunnen zijn bij een locatiebezoek. Zorg voor een epi-pen als een medewerker allergisch is voor insectenbeten. Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan: In gebieden waar stieren vrij rondlopen. Agressieve huisdieren (bijvoorbeeld honden op bedrijfsterreinen of erven).

16 Casus 2 Oplossingen: Gebruik de arbocatalogus deel 1 “Publieksagressie” voor het herkennen van en reageren op publieksagressie. Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan: Bij bezoeken waarbij in het verleden publieksagressie categorie II (persoonsgerichte agressie) of categorie III (fysieke agressie) is opgetreden of te verwachten is. Inspectie- of handhavingsbezoeken in het donker.

17 CASUS 3 Oplossingen: Zorg dat het VeiligheidsInformatieBlad (VIB) aanwezig is en dat gehandeld wordt volgens het VIB. Stel een instructie op voor monstername van afvalwater waarbij een ongeoorloofde lozing wordt vermoed. Stel de juiste PBM’s beschikbaar. Afhankelijk van de gevaarseigenschappen van een product dienen absorptiekorrels, oogspoelflessen, water/zeep oplossing of oilbooms aanwezig te zijn. Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan: Werkzaamheden met toxische of bedwelmende stoffen zijn. Dit zijn ten minste stoffen die één of meerdere van onderstaande gevaarsaspecten hebben: H-zinnen Stoffen die een onbeheersbare reactie kunnen veroorzaken (runaway). Afvalstoffen die acuut toxisch kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn mogelijk biologisch spuiwater (giftig door hoog nitrietgehalte), chemisch spuiwater met een lage PH waarde (< 2).

18 CASUS 4 Oplossingen: Pas beheersmaatregelen toe (organisatorisch en technisch) uit normen zoals NEN 3140. Voer voor op afstand bedienbare machines een aanvullende risicobeoordeling uit. Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan: Een hoogspanningsruimte waarvan de delen onvoldoende beschermd zijn tegen directe of indirecte aanraking dan wel te dichte nadering (elektrocutie). Het resetten of blokkeren van schakelaars in schakelruimten kan onder voorwaarden wel alleen worden uitgevoerd. Hoogspanningsruimten mogen sowieso alleen door bevoegde personen worden betreden.

19 CASUS 5 Oplossingen: Stel temperaturen vast waarbij aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om veilig te werken. Koude: gebruik de windchill index bij de risicobeoordeling en de keuze van beheersmaatregelen. Warmte: gebruik de Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) bij de risicobeoordeling en de keuze van beheersmaatregelen. Geef buitenmedewerkers voorlichting over het herkennen en reageren op onweer. Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan: Betreden van ijs. Werkzaamheden op het water bij hoge windkracht. Dijkinspecties bij extreme weersomstandigheden (extreme wind, laag- en hoogwater).

20 CASUS 6 Oplossingen: Overleg tussen medewerker en leidinggevende over de aard en tijdstip van de werkzaamheden. Borg dat ook alarm kan worden geslagen en opvolging van alarm kan plaatsvinden. Maak afspraken over de werkzaamheden in de volgende dienst na de werkzaamheden buiten de reguliere werktijd. Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan: Als niet aan de arbeidstijdenwet wordt voldaan.

21 CASUS 7 Oplossingen: Stel temperaturen vast waarbij aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om veilig te werken. Koude: gebruik de windchill index bij de risicobeoordeling en de keuze van beheersmaatregelen. Warmte: gebruik de Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) bij de risicobeoordeling en de keuze van beheersmaatregelen. Geef buitenmedewerkers voorlichting over het herkennen en reageren op onweer. Situaties waarbij alleen werken niet is toegestaan: Betreden van ijs. Werkzaamheden op het water bij hoge windkracht. Dijkinspecties bij extreme weersomstandigheden (extreme wind, laag- en hoogwater).

22 Aanvulling AC met input van KAM-OR-dag Interne toetsing door expert
vervolgstappen Aanvulling AC met input van KAM-OR-dag Interne toetsing door expert Toetsing door Inspectie SZW Publicatie Implementatie

23 Met welke materiaal zou u ondersteund willen worden?
HOE TE IMPLEMENTEREN? Wie heeft een idee? Met welke materiaal zou u ondersteund willen worden? Wat is voor het A&O-fonds belangrijk om rekening mee te houden?

24 Vragen


Download ppt "ARBOCATALOGUS (7): ALLEEN WERKEN BAS BONGERS"

Verwante presentaties


Ads door Google