De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aandachtsfunctionaris KEC schooljaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aandachtsfunctionaris KEC schooljaar"— Transcript van de presentatie:

1 Aandachtsfunctionaris KEC schooljaar 2014-2015
OPDC Aandachtsfunctionaris KEC schooljaar Samen Sterk

2 OPDC : Bijeenkomst met de Zorgcoördinatoren VO; Kick off ‘Aandachtsfunctionaris KEC’ - Schooljaar : Werkgroep Aandachtsfunctionaris KEC, bestaande uit: - vertegenwoordigers VO - vertegenwoordigers KEC - vertegenwoordigers AD TRIADE : Voorlichting Aandachtsfunctionaris KEC schooljaar De werkgroep heeft uiteindelijk een voorstel werkwijze gemaakt en deze is goedgekeurd voor komend schooljaar en onderdeel van het ondersteuningsplan. Belangrijk hierbij is de rol van zowel de AF-er als de AB-er. Ook ten aanzien van de AF-er is dit een ontwikkeljaar. Tussenevaluatie rond december en eindevaluatie (voorbereiding nieuw schooljaar) medio mei 2015.

3 Wanneer kan een VO-school gebruik maken van een aandachtsfunctionaris?
OPDC Wanneer kan een VO-school gebruik maken van een aandachtsfunctionaris? 1. De AF-er wordt ingezet voor een consultatie gesprek. Een consultatie gesprek is een eenmalig gesprek. In hoge uitzondering kan er een tweede consulatie afgesproken worden. Indien er meer ondersteuning nodig is, zal de hulpvraag van de VO school elders neergelegd moeten worden. 2. De AF-er wordt ingezet wanneer een VO-leerling (mogelijk) gaat schakelen naar het KEC. De AF-er sluit aan bij het ZAT om de leerling te bespreken. De AF-er ondersteunt de VO school bij het invullen van aanmeldformulier A en B. Op deze manier wordt er gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. Let op bij een consultatie gesprek: vergeet niet de AB-er. De AB-er is in eerste instantie het aanspreekpunt van de school.

4 Procedure en interne werkwijze KEC (1)
OPDC Procedure en interne werkwijze KEC (1) 1. De VO school belt Ron Mennen: / De VO school geeft aan welke hulpvraag ze hebben en er vindt een korte telefonische intake plaats. Belangrijke aandachtspunten voor de VO school: Wanneer het verzoek is om een AF-er deel te laten nemen binnen een ZAT, moet dit minimaal 1 week van tevoren worden aangegeven door de VO-school. De VO school zorgt voor het verstrekken van informatie over de leerling. Ron Mennen maakt tijdens de telefonische intake hier afspraken over. 2. Ron brengt binnen twee werkdagen na telefonische intake de hulpvraag van de VO school in bij het AF-team en er wordt besloten wie de hulpvraag gaat oppakken.

5 Procedure en interne werkwijze KEC (2)
OPDC Procedure en interne werkwijze KEC (2)     3. Binnen drie werkdagen na de telefonische intake, neemt de toegewezen AF-er contact op met de VO school en wordt er een afspraak gemaakt of bevestigd. Wanneer de AF-er wordt ingezet om het aanvraagdossier mede op te stellen met de VO-school, ouders/verzorgers, hulpverlening en AB-er, zijn de volgende afspraken intern gemaakt: AF-er adviseert en geeft aan wat mogelijk is binnen het KEC; VO school vult de aanvraagformulieren in en is verantwoordelijk voor het OPP, de AF-er ondersteunt en adviseert hierin; De VO school meldt de leerling officieel aan bij het BTO.

6 Procedure en interne werkwijze KEC (3)
OPDC Procedure en interne werkwijze KEC (3) 4. De VO leerling wordt door de ouders/verzorgers, ondersteund door de VO school, volledig aangemeld bij het KEC. Deze aanmelding wordt binnen het CVB KEC besproken (volledig aanvraagdossier); 5. De VO leerling en ouders/verzorgers worden door de AF-er en de bouwcoördinator van het KEC uitgenodigd voor een intake gesprek. Indien wenselijk met de VO-school, de hulpverlening en de AB-er; 6. Na de intake wordt de leerling wederom besproken binnen de CvB en wordt de meest passende groep binnen het KEC voor de leerling gekozen; 7. De bouwcoördinator licht de mentor van deze groep in en geeft alle inhoudelijk informatie door; 8. De mentor van de betreffende groep nodigt de ouders/verzorgers en de leerling uit voor een startgesprek. Indien wenselijk ook de VO school, de hulpverlening en de AB-er. En het is eventueel mogelijk om de AF-er aan te laten sluiten. De startgesprekken zijn gekoppeld aan de instroomdagen.

7 OPDC Vragen tot nu toe?

8 Periodieke instroom KEC schooljaar 2014-2015
OPDC Periodieke instroom KEC schooljaar Samen Sterk

9 Waarom werken met periodieke instroom?
OPDC Waarom werken met periodieke instroom? Binnen het SWV VO/VSO is afgesproken dat vanaf schooljaar 2014/2015 leerlingen van het VO op vijf vastgestelde momenten kunnen instromen naar het KEC. Hier is voor gekozen om zowel de school- als groepsdynamiek binnen het KEC zo min mogelijk te verstoren. Daarnaast kan instroom op deze vijf momenten gegarandeerd worden, mits de procedure adequaat en tijdig wordt gevolgd. Enige uitzonderingen zijn: Crisisleerlingen: dit zijn leerlingen die doordat de veiligheid in het geding komt niet meer naar de VO school kunnen en ook niet tijdelijk thuis kunnen vertoeven met schoolopdrachten. Het BTO bepaalt of er sprake is van een crisisleerling. De aanmeldprocedure blijft gelijk aan de niet-crisisleerlingen, maar in de tussentijd kan de leerling worden opgevangen binnen het KEC. Residentiële leerlingen / convenant leerlingen: dit zijn leerlingen die woonachtig zijn binnen een instelling en ‘recht’ hebben op direct onderwijs binnen het KEC. Deze leerlingen moet het KEC ten aller tijden in laten stromen. Wel moeten deze leerlingen dezelfde aanmeldingsprocedure doorlopen. Pas als voldaan wordt aan de aanmeldprocedure kan de leerling instromen.

10 Uiterlijke datum inleveren volledige aanmelding
OPDC Instroom momenten Uiterlijke datum inleveren volledige aanmelding Uiterlijke datum intake gesprek binnen KEC Uiterlijke datum CvB bespreken Week van de startgesprekken Instroomdag Instroommoment 1 t/m Instroommoment 2 t/m Instroommoment 3 t/m Instroommoment 4 t/m Instroommoment 5 t/m (schooljaar 2015/16) Eerste week direct na zomervakantie Eerste donderdag in het nieuwe schooljaar

11 Wat is een volledige aanmelding?
OPDC Wat is een volledige aanmelding? Ouders/verzorgers nemen telefonisch contact op met de leerlingadministratie (0475‐315217) en vervolgens ontvangen zij een tweetal formulieren (aanmeldformulier en toestemmingsverklaring) die ze moeten invullen. Naast deze twee formulieren moeten ouders/verzorgers ook een aantal documenten toevoegen, te weten: Een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van de leerling of zorgpas waarop het BSN nummer staat vermeld (ouders/verzorgers) Volledig aanvraagdossier BTO: deel A/B en een OPP (VO-school) Overzicht leerresultaten (VO-school) Indien aanwezig een diagnose (ouders/verzorgers en/of VO-school) Het toestemmingsformulier van het BTO (VO-school)

12 Administratie KEC Ron Joosten ron.joosten@aloysiusstichting.nl
OPDC Contactgegevens: Administratie KEC Ron Joosten Charles Ruysstraat 84, 6042 CE Roermond Ron Mennen (Stroomcoördinator / Zorgcoördinator KEC) /

13 OPDC Vragen?


Download ppt "Aandachtsfunctionaris KEC schooljaar"

Verwante presentaties


Ads door Google