De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Iedereen beschermd tegen armoede?” Onze partners.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Iedereen beschermd tegen armoede?” Onze partners."— Transcript van de presentatie:

1

2 “Iedereen beschermd tegen armoede?” Onze partners

3 “Iedereen beschermd tegen armoede?” Onze steunpartners

4 “Iedereen beschermd tegen armoede?” Onze deskundigheidspartners Brusselse Welzijnsraad Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

5 Iedereen beschermd tegen armoede? De paraplu van onze sociale bescherming

6 Armoede: een schending van je grondrechten Wat is armoede? “Zonder geld val je overal buiten. Het doet er ineens niet meer toe of je ook je best hebt gedaan of wat je kan. Het ergste is dat je niet meer mee mag doen.”

7 Armoede: een schending van je grondrechten Sociale grondrechten – Niet gegarandeerd – Wetgever moet die in praktijk brengen – Basis van uitbouw sociale bescherming – Belangrijke mechanismen: sociale zekerheid en sociale bijstand

8 Armoede: een schending van je grondrechten Sociale bescherming – Performant systeem voor de meeste mensen – Gaten in de paraplu van sociale bescherming Ingewikkelde regelgeving Voorwaardelijkheid Laag inkomen en hoge kosten Risicogroepen

9 Armoede: een schending van je grondrechten Het subjectief armoederisico in België en armoederisico op basis van inkomen volgens verschillende karakteristieken.(EU-Silc 2011) http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm

10 De paraplu van de sociale zekerheid en sociale bijstand Sociale zekerheid: verplichte solidaire verzekering – Drie stelsels: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren – Horizontale en verticale herverdeling – Selectief universalisme Sociale bijstand: vangnet voor wie uit sociale zekerheid valt

11 De paraplu van de sociale zekerheid 7 domeinen voor werknemers: – Gezinsbijslag – RKW: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers – Werkloosheidsverzekering – RVA: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening – Pensioenen – RVP: Rijksdienst voor Pensioenen – Ziekte- en invaliditeitsverzekering – RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering – Arbeidsongevallen – FAO: Fonds voor Arbeidsongevallen – Beroepsziekten – FBZ: Fonds voor beroepsziekten – Jaarlijkse vakantie: RJV: Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Voor Zelfstandigen zijn er vijf takken in de sociale zekerheid. Geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, moederschapsverzekering, gezinsbijslag, pensioen en faillissement. De geneeskundige verzorging bij zelfstandigen wordt door het Riziv beheerd. Voor ambtenaren kent de sociale zekerheid dezelfde takken als bij werknemers. De eigen overheid is verantwoordelijk voor inning en uitbetaling. Voor de lokale en provinciale overheden is er de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Plaatselijke en Provinciale Overheidsdiensten (RSZPPO). Voor de geneeskundige verzorging vallen ambtenaren helemaal onder de werknemersregeling en het RIZIV.

12

13

14 De gaten in de paraplu Enkele voorbeelden …

15 Werkloosheidsverzekering Toegang tot de verzekering: versoepeld (campagne werk armoede weg), maar blijft moeilijk voor deeltijds werk, jongeren Te lage minima Versterkte degressiviteit Inschakelingsuitkeringen: verstrengd en onder druk Gebrek aan arbeidsplaatsen Werkende armen

16

17 Ziekte- invaliditeitsverzekering Geneeskundige verzorging: – Gezondheidskloof – Betaalbaarheidsdrempel Verhoogde tegemoetkoming Forfaitaire eerstelijnszorg Maximumfactuur Derdebetalersregeling Niet terugbetaalde kosten Tariefonzekerheid

18 Ziekte- invaliditeitsverzekering Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit: – Toenemend aantal mensen: 289,814 (2011) - +42% op tien jaar. Armoederisico +/-25% – 60% van loon bij arbeidsongeschiktheid – 40-65% van het loon bij invaliditeit (0% gedurende 1 ste maand voorzelfstandigen) – Ingewikkelde regelgeving, afhankelijkheid partner – Moeilijkheden om terug aan de slag te gaan – Verschillen bij RVA, RIZIV en VAPH in toekenning

19 Pensioenen Lage pensioenen in eerste pijler 20,2% gepensioneerden in armoede Langer werken? – Gezondheidskloof – Gelijkgestelde periodes – Uitgaan van eigen spaarvermogen

20 Pensioenen Zie campagne ‘Armoede verjaart niet’

21 Gezinsbijslagen Ingewikkeld systeem, maar zo goed als automatisch Huidige situatie: – Basistoeslag – Rang – Leeftijd – Sociale toeslagen – Eenoudergezinnen

22 Gezinsbijslagen Regionalisering in zesde staatshervorming: – Gemeenschapsbevoegdheid (moeilijke situatie Brussel) – Recht van het kind – Pleidooien voor vereenvoudiging: geen rangtoeslagen meer. – Wat met grote gezinnen? – Gevaar voor onderbescherming – Kans op versterking sociale toeslagen? (6% naar 12%: decenniumdoelen 2017)

23 Kinderbijslagen Te laag: verhoging armoederisico gezinnen met kinderen

24 Sociale zekerheid: conclusies Te lage inkomensbescherming Toegang soms moeilijk Overgangen tussen verschillende systemen zorgen voor onderbescherming Bijkomende rechten vaak niet opgenomen Nood aan een versterking van herverdeling en solidariteit Absoluut noodzakelijk

25 Sociale bijstand Vangnet onder de sociale zekerheid Geen verzekering, koppeling vermogen 4 onderdelen: – Leefloon – Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) – Tegemoetkoming voor personen met een handicap – Gewaarborgde gezinsbijslag Aanvullende steun

26 Leefloon Recht op maatschappelijke integratie – Gekoppeld aan voorwaarden – Geïndividualiseerd traject Te laag om maatschappelijke integratie te kunnen realiseren Hoogte van het leefloon vanaf september 2013 AlleenstaandeSamenwonende Gezinshoofd met alle personen ten laste Bedrag€ 817.36€ 544.91€ 1089.82

27 Aanvullende steun Mogelijkheid tot werken op maat Noodzakelijke aanvulling op te lage uitkeringen Sterke verschillen: – Tussen OCMW’s (sociaal beleid, draagkracht) – Binnen OCMW’s (m’pelijk assistent, standaarden ontbreken) Objectiveren mogelijkheden en risico’s

28 Onze politieke eisen 1.Een inkomen boven de armoedegrens voor iedereen. 2.Mensen geven waar ze recht op hebben: automatisch rechten toekennen. 3.Ieders rechten realiseren door kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen.

29

30 Op naar een wereldrecord? Open je paraplu tegen armoede! Woensdag 19/11/2014 – 10u30 1500 Halle - Possozplein

31 Geef een signaal van protest & teken mee! Zet je naam en handtekening op een van onze paraplusen steun onze eisen! Je kan je petitie vóór 16/01/2014 bezorgen aan Welzijnszorg of digitaal handtekenen via www.welzijnszorg.be.

32 Zet de campagne in de kijker! Deel onze boodschap, praat over de campagne en zwengel het debat aan. Een campagneaffiche aan je raam, een reuzeaffiche op school, een pin van Welzijnszorg op je borst, campagnefolders op een marktactie, ons volgen via Facebook en Twitter …

33 Doe mee & zamel geld in! Kies de actie die bij je past als vereniging, organisatie, school, parochie … want samen tegen armoede maakt ons sterk. Dankzij al het enthousiasme ervaren we voortdurend het warme gevoel van solidariteit én kan Welzijnszorg lokale projecten ondersteunen die kansen geven aan mensen in armoede.

34 Doe jij ook mee? Decembermaand: wintermaand, campagnemaand en Soep op de stoepmaand. Heel eenvoudig: registreer je Soepactie, ontvang je gratis promopakket en ga aan de slag.

35 Doe jij ook mee? Zet je benen in voor de armen en laat je sportieve prestatie sponsoren. Dwars door Hasselt, zondag 12 oktober 2014 Eindejaarscorrida Leuven, zondag 28 december 2014 Antwerp 10 Miles, 26 april 2015 Hyacinthenloop Halle, april 2015 Stadsloop De Gentenaar, mei 2015 Nacht van West-Vlaanderen, 19 juni 2015

36 Doe jij ook mee? Creatieve duizendpoot? Haal dan je wol en breipriemen boven voor de Goedgemutste Breicampagne. Brei zoveel mogelijk kleine mutsen, bezorg ze aan Welzijnszorg en wie weet zie je je eigen creaties in de winkel staan in januari.

37 Doe jij ook mee? Voer jouw actie voor Welzijnszorg tijdens ‘de warmste week’ van Music For life!

38 Doe jij ook mee? Je kan een gift overmaken op BE21 0000 0000 0303. Jouw gift opent deuren naar een leven zonder armoede.

39 Ook jouw warm hart hebben we nodig, samen maken we de campagne een succes!


Download ppt "“Iedereen beschermd tegen armoede?” Onze partners."

Verwante presentaties


Ads door Google