De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HARTSTOCHT Een sociaal-artistiek evenement in Herk-de-Stad. Sint-Martinusscholen i.s.m. De Markthallen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HARTSTOCHT Een sociaal-artistiek evenement in Herk-de-Stad. Sint-Martinusscholen i.s.m. De Markthallen."— Transcript van de presentatie:

1 HARTSTOCHT Een sociaal-artistiek evenement in Herk-de-Stad. Sint-Martinusscholen i.s.m. De Markthallen

2 Context  Herk-de-Stad = landelijke gemeente met ca. 12.500 inwoners gelegen in West-Limburg, in de driehoek Hasselt, Sint-Truiden en Diest  De Markthallen = erkend cultuurcentrum sinds 1994; later erkend als gemeenschapscentrum  Specifieke kernmerken voor Herk-de-Stad :  grote scholengemeenschap met 2 middelbare scholen, 6 basisscholen en 1 basisschool voor bijzonder onderwijs. Dagelijks zijn ca. 3000 leerlingen (van kleuter tot scholier) onderweg  Jessa Revalidatiecentrum (onderdeel van de Jessa ziekenhuisgroep)

3 Aanbod kleuter- & lager onderwijs  “klassiek” aanbod schoolvoorstellingen  Uitgangspunt GC : gelijk(w)aardig aanbod/ondersteuning naar ALLE scholen; school dient zelf ook een inspanning te leveren bij projectwerking  Contact via de directies  Bereiken naast de Herkse scholen een beperkt aantal basisscholen uit de regio. Scholen die bewust “cultuurshoppen”  Aanbod voorstellingen de voorbije jaren geleidelijk afgebouwd :  Krimpende middelen : financieel + medewerkster vanaf 1/8/2014 met pensioen en wordt niet vervangen  Minder interesse van de (Herkse) scholen : 1 voorstelling/graad/schooljaar

4 Hartstocht Oude caravans krijgen een aangepast nieuw artistiek jasje en dienen als promotiemiddel

5 Hartstocht : poging tot definitie  Hartstocht is een jaarlijkse sociaal-artistieke happening georganiseerd door de Sint-Martinusscholen en De Markthallen i.s.m. tal van partners, waarbij leerlingen eigen werk tonen uit diverse kunstdisciplines : muziek, dans, theater, woordkunst, performances,….  Hartstocht heeft afwisselend in een “grote” en “intieme” editie plaats. Bij een grote editie wordt naast De Markthallen het hele centrum gebruikt : marktplein, kerk, jeugdhuis, bib,… Een intieme editie beperkt zich tot De Markthallen  Namiddaggebeuren exclusief voor andere leerlingen; avondhappening toegankelijk voor het brede publiek  Onder de noemer “Hartstocht” leggen leerlingen in de loop van het schooljaar een eigen artistiek traject af

6 Hartstocht Promo voor enkele activiteiten tijdens de Week van de Smaak

7 Organische groei : van het één komt het ander  Vertrekbasis : klassiek aanbod schoolvoorstellingen  Twee “start”-momenten :  Eerste editie van de Week van de Smaak : afdeling “hotel” kan niet ontbreken  Nacht van de Passie : een Valentijnsavond maar dan net een tikkeltje “anders”  School schrijft kunst & cultuur uitdrukkelijk in haar missie & visie  Er worden twee leerkrachten deeltijds vrijgemaakt als cultuurcoördinatoren; één daarvan stroomt vervolgens door naar een directiefunctie

8 Hartstocht Luchttrapeze (met dank aan de lokale brandweer)

9 Onderweg : mensen vinden elkaar  Twee leerkrachten = cultuurcoördinatoren. Voorbije ca. 2 jaar nog één leerkracht aan 6u/week. Werkelijke inzet ligt veel hoger!  Cultuurschepen met visie en grote betrokkenheid; zorgt voor de nodige middelen  Beginperiode : grote tijdsinvestering + vurige discussies tot de rollen zijn uitgeklaard  GC = kameleon; ondersteunt waar nodig (artistiek, financieel, promotioneel, logistiek,…) en rol als bemiddelaar en klankbord  Financieel : grote editie 6750€ (7500€) en intieme versie 3600€ (4000€)  School zoekt zelf bijkomende middelen o.a. via Canon Cultuurcel  Klassiek aanbod schoolvoorstellingen meer i.f.v. Hartstocht; meer in onderling overleg. Ook voor de eerstegraadscampus.  Bemerking : twee projecten met MS 2 (GO), een school met voor ca. 85% Okan-leerlingen (vluchtelingen)

10

11 Hartstocht Op zoek naar ruimte…

12 Hartstocht Geïnspireerd op Arne Quinze

13 Sterktes STERKTES :  Klik tussen gedreven mensen : school – gemeenschapscentrum – beleid  Sint-Martinusscholen stellen zich op als een brede school; bouwen bewust schotten tussen BSO, TSO en ASO af  Vertrouwen tussen de partners  GC als kameleon : steun waar nodig  Kruisbestuiving tussen Hartstocht en reguliere schoolprogrammatie  Leerkrachten = aanspreekpunten; activiteiten/programmatie in overleg

14 Zwaktes  twee eeuwige discussies  In school : kennisoverdracht versus talentontwikkeling  In stad : kunst & cultuur versus vrij podium  (in mindere mate : inzet vanuit technische dienst)  Interne taakopdeling binnen GC : projectopvolging door directeur; schoolprogrammatie door medewerkster  GC geeft regie deels uit handen. Moeilijk overzicht houden : gelijkaardige voorstellen van verschillende leerkrachten uit verschillende scholen

15 Hartstocht Bruidssuite

16 Hartstocht Stelling - theater

17 Hartstocht Sint-Martinuskerk

18 Meetbare resultaten ?  Echte cijfers ontbreken!  Artistieke niveau is zeker gestegen.  Dansgroep, getrokken door een enthousiaste en bekwame jongedame, heeft al enkele optredens gedaan  Enkele zangers zijn doorgestroomd naar een lokale groep en krijgen verdere kansen binnen de huiskamerconcerten georganiseerd door GC  Eigen logistieke cel van leerlingen; inbreng door de jaren gegroeid ; leerling = freelance theatertechniek  Leerlingen ontdekken eigen talenten (meer zelfvertrouwen)  Ouders en anderen ontdekken eveneens (verborgen) talenten  Verder studeren in een kunstrichting is een overweging waard

19 Hartstocht Gebak

20 Hartstocht

21 Hoe moet het verder ?  Toenemende commentaar “het is steeds hetzelfde…”; gecombineerd met de twee eeuwige discussies = het blijft een gevecht  Leerkracht/coördinator heeft haar cultuurcoördinatie ter beschikking gesteld  Krimpende gemeentelijke middelen : personeel – financieel CONCLUSIE : Hartstocht is enkele jaren succesvol geweest, maar staat op een keerpunt. Er wordt samen naar oplossingen gezocht.

22 Hartstocht Uitkijkend naar een toekomst voor Harstocht …??


Download ppt "HARTSTOCHT Een sociaal-artistiek evenement in Herk-de-Stad. Sint-Martinusscholen i.s.m. De Markthallen."

Verwante presentaties


Ads door Google